REŠENA DILEMA

Dužina kabla jeste veoma bitna, jer utiče na količinu električne energije koja se prenosi s jednog svog kraja na drugi.

 

Pojavljuju se sve brži i brži punjači koji će vaš telefon napuniti od nula do sto procenata za čak pola sata, naravno u zavisnosti od kapaciteta baterije. Međutim, da li ćete izgubiti neke od tih performansi ukoliko vaš brzi punjač uparite sa USB kablom od nekoliko metara?

dužina kabla

Koliko je dužina kabla zaista bitna?

Teoretski da, dužina kabla jeste veoma bitna jer ona utiče na količinu električne energije koju taj kabl može da prenese sa jednog svog kraja na drugi. Međutim, celokupna situacija nije toliko jednostavna i bilo bi pogrešno zaključiti da “što je duži kabl to je sporije punjenje”. Ali, činjenica da je dužina samog kabla bitna ostaje istinita.

Zašto je to tako? Zbog toga što kada električna struja prolazi kroz kabl ona ne putuje bez ikakvih prepreka. Naime, prilikom tog putovanja javlja se otpor od strane same žice kroz koju ta struja prolazi, što dovodi do gubitka određenog procenta električne struje u zavisnosti od toga koliki je otpor žice. Kao posledica toga napon struje opada dok ona putuje ka svojoj krajnjoj destinaciji.

Od čega zavisi otpor?

Važno je napomenuti da količina otpora sa kojim će se električna struja susresti prilikom svog prolaska kroz žicu zavisi od dužine kabla, ali i od drugih faktora poput temperature, materijala korišćenog za izradu žice i površine poprečnog preseka kabla.

Sa jedne strane, što je kabl duži to je otpor snažniji. Međutim, količina otpora koji je prisutan unutar kabla obrnuto je srazmerna površini poprečnog preseka tog kabla, što znači da deblji kablovi koji se sastoje od debljih žica mogu da kompenzuju za dodatni otpor koji se stvara kod kablova veće dužine.

Na kraju, treba napomenuti i same karakteristike materijala od kog je kabl napravljen. Srebro je materijal koji pruža najmanje otpora pri prolasku električne struje kroz njega, a slede bakar, zlato, i aluminijum. USB kablovi mahom koriste bakar.

Da li se performanse smanjuju?

Ukratko da, ukoliko su u pitanju dva kabla istog prečnika sa žicama od istog materijala performanse će biti lošije što je kabl duži. Međutim, postoje kablovi sa USB-IF sertifikacijom koji nude karakteristike sa preporučenim minimalnim otporom. Prema načelima ovog sertifikata, kabl ne bi smeo da ima smanjenje napona veće od 0,5 V od jednog do drugog kraja.

Uzmimo za primer pad napona od 0,5 V koji struju dovodi do telefona od punjača koji radi na 3 A i 5 V. U idealnim uslovima, od ovog punjača dobili biste brzinu punjenja vašeg telefona od 15 W, ali će zbog dužine kabla od dva, tri, ili pet metara isporučiti 13,5 W.

Međutim, voleli bismo da naglasimo kako je veoma mala verovatnoća da ćete gubitke u performansama kabla zbog njegove dužine stvarno primetiti u svakodnevno životu. Kupite kabl one dužine koja vam je potrebna i nemojte previše da se sekirate ukoliko snaga punjenja padne za nekoliko vati.

Izvor: Benchmark.rs