TRAP

Spasonosnih bežanja od kuće je bilo. Trap niko nije otvarao. Ni u godine gladne. A onda oslobođenje nastupi. Vojske daleke ga donesoše.

 

Rat. Kolo krvavo zaigra. Nije to bio sudar dečijih bandi. Ni igre lopova i žandara.

trap

Roditelji me u štalu povedoše. Ceremonijalno. Samo su me u Crkvu ranije vodili. I na skupove narodne.

Otac motikom zamahuje. U sloju đubreta stajskog, trap iskopa. Rupa je okrugla. Srećom, ne liči na grobnicu ljudsku.

Radnja se ćutke odvija. Kao hirurška operacija teška.

Majka pršute dodaje. U hartiju nepromočivu umotane. Od vreća cementnih. Nije bilo celofana. Ni folija aluminijumskih.

Otac pršute polaže. A onda đubretom zatrpava. Neko je domišljat bio. Novim slojem đubreta, trap će stoka poravnati. I na tom mestu, niko neće umeti da ga otkrije.

Za pršute je đubre, zaštita sterilna. Crvi i buđ neće u njih prodreti.

Gledam. Niko mi ništa ne govori. Prizor je očigledan.

A onda shvatam. Roditelji su me doveli da zapamtim gde su pršute zakopali. Ako oni poginu, da se njima poslužim. Da od gladi ne skapam.

Spasonosnih bežanja od kuće je bilo. Trap niko nije otvarao. Ni u godine gladne.

A onda oslobođenje nastupi. Vojske daleke ga donesoše. Sa cvećem u cevima puščanim. I pesmom na usnama svojim.

Trap svečano otkrivamo. Pršute na trpezu zajedničku razlistavamo. U slavu života novoga.