NEOČEKIVANA POSLEDICA

Jedna studija pokazala je da je pandemija razotkrila probleme sa tehnologijom softverske kompanije i uticala na to da ubrzaju digitalizaciju za čak deset godina.

 

Istraživanje softverske kompanije Endava u kom je učestvovalo 1.000 IT seniora pokazalo je da je pandemija razotkrila probleme sa njihovom tehnologijom i uticala na to da ubrzaju digitalizaciju za čak deset godina.

pandemija digitalizaciju

„Ovaj trend će se nastaviti, a organizacije će u narednom periodu ulagati više novca u razvoj veština koje su im potrebne za poboljšanje njihovih digitalnih kompetencija”, navodi se u saopštenju ove kompanije.

Većina IT stručnjaka je navelo da su morali da uvedu veoma brze promene. Čak 84 odsto organizacija je izjavilo da su, zbog brzih tehnoloških zaokreta koje su načinili, procesi njihovog digitalnog usvajanja ubrzani za čak deset godina.

“Pandemija COVID-19 pokazala je globalnim organizacijama da postoji stvarna potreba da budu fleksibilni i brzi prilikom kreiranja i primene digitalnih strategija. Operativna okruženja su se promenila skoro preko noći i kompanije su morale brzo da se prilagode i implementiraju novu tehnologiju za rešavanje nastalih problema. Ovaj pristup je potvrđen i tokom pandemije. Važno je da preduzeća idu u korak sa evolucijom tehnologije kako bi mogli, ne samo da prate sopstvene strategije usvajanja digitalnih tehnologija, već i da reaguju na nepredviđene probleme”, rekao je Džon Kotrel, CEO kompanije Endava.

Od anketiranih kompanija, 92 odsto njih je navelo da su povećali budžet za digitalizaciju, dok je 95 odsto njih najavilo da će ulagati više u razvoj digitalne sposobnosti.

Izvor: Danas.rs