BORBA SA SOBOM

Ta će se životna bitka odigrati samo jednom, a neće mimoići nikoga. Neophodno je da se čovek za nju pripremi…

 

Glavna i odlučna životna bitka očekuje nas tek u času smrti. Ko u tom momentu podlegne, taj više ne ustaje…

životna bitka

Tome se ne treba čuditi. Ako se zli duh usuđivao da pristupi bezgrešnom Gospodu poslednjih Njegovih dana na zemlji – što je Gospod Sam posvedočio govoreći: „Ide knez ovoga svijeta i u meni nema ništa“ (Jov. 14,30), šta ga može zadržati od napada na nas grešne na kraju našeg života?

I sveti Vasilije Veliki o tome govori u tumačenju drugog stiha sedmog psalma koji glasi: Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi, govori da borci, koji su se celog života neumorno borili sa zlim dusima, izbegli njihove zamke i održali se protiv njihovih napada, podvrgavaju se na kraju života smotri kneza ovoga sveta, da se vidi da li u njima ima čega grešnog.

Oni kod kojih se nađe rana, mrlja ili trag greha, ostaju u vlasti zlog duha, a kod kojih se ne nađe ništa takvo, prolaze kraj njega slobodno i nalaze mir u Hristu. Kad tako stoji stvar, onda treba to imati u vidu i spremati se unapred za borbu u smrtnom času da bi se uspešno prebrodio. Ceo život treba da služi kao priprema za to.

Za taj čas ćeš biti spreman ako se u toku celog života budeš hrabro borio s neprijateljima svoga spasenja. Kad se u toku života naučiš da pobeđuješ zle duhove, lako ćeš u času smrti steći venac pobede. Zato češće pomišljaj na čas smrti i na sve što će ti se u taj čas dogoditi. Ako poslušaš ovaj savet, taj te čas neće zateći nespremnog, neće te uplašiti, ili te bar neće mnogo uplašiti, te će tvoja duša neoslabljena strahom, biti jača u toj poslednjoj odsudnoj bitci.

Svetski ljudi nerado misle na smrt da ne bi zagorčali slast ovoga života. Kod njih sve više jača privezanost za dobra ovoga sveta, pošto nema prepreke koja bi je zaustavila. Zato, kad dođe vreme da se rastaju sa životom i sa svima voljenim stvarima, strašno se uznemiruju, muče i plaše.

Da bi sećanje na smrt bilo od koristi potrebno je da zamisliš sebe u smrtnim mukama i da predstaviš sebi iskušenja koja te mogu napasti, kao i da mobilišeš sve misli i osećanja koji bi te napade odbila.

Ta će se borba odigrati samo jednom a neće mimoići nikoga. Neophodno je da se čovek za nju pripremi kako ne bi činio pogreške i pretrpeo gubitak koji se više ne može nadoknaditi.

Nikodim Agiorit
iz knjige “Nevidljiva borba”