ŠTOPERICA I VOJNIČKA MAPA

štoperica

Štoperica i vojnička mapa.
U pet je čovek pao na zemlju
Sat je odleteo sa njegovog zgloba
Kao mesec odbijen od zemlje
Što obeležava manevarsko vreme
Na plimama promene pod njim.
Sve pod stablima masline.
Štoperica i vojnička mapa.
Stajao je verno na svom mestu
Od svojih živih saboraca odvojen
Pregradom metaka
Koja je raskriljivala daljine
njegove poslednje samoće.

Sve pod stablima masline.
Štoperica i vojnička mapa.
Kosti su nameštene u pet
Pod bezvremenošću meseca;
Ali onaj koji nastavlja da živi
Nosi u svom srcu zauvek
Prostor razdovojen mecima.
Sve pod stablima masline.

POSMATRAĆE SOKOLA

Posmatraće sokola ravnodušnim okom
Ili žaleći ga;
Niti će se na orlove
što su ga plašili toliko, sada
Mrštiti njegovo čelo;
Oružje koje ljudi koriste, kamen,
praćku i luk sa jakom tetivom
On neće znati.

Aristokrata, izvanrednih instikata,
Blisko povezan sa smrću,
Koračao je ogromnim oblakom,
zamalo dobio
Rat na suncu;
Do sada kad, kao Ikaru nasred namrštenog okeana,
Ruke, krila nisu pronađeni.