NOVINA KOD NAS

Farmaceutska komora Srbije pokreće standardizovanu farmaceutsku uslugu – savetnici za astmu zaživeće u apotekama širom države.

 

Astma je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti disajnih puteva koja pogađa i decu i odrasle. Od astme u Srbiji boluje 3,7 odsto odraslog stanovništva, dok je kod dece učestalost nešto veća, naročito u većim gradovima. Smatra se da globalno oko 150 miliona ljudi ima neadekvatno kontrolisanu astmu, ne uzima redovno propisanu terapiju i živi u riziku od napada astme koji bi mogao da se završi i bolničkim lečenjem.

savetnici za astmu

Sezona alergija uveliko traje i ovo je vreme koje osobama sa astmom posebno ne prija, mada se simptomi mogu pojaviti tokom cele godine i nisu vezani za određeno godišnje doba.

Kako bi se ukazalo na važnost dobre kontrole astme, Farmaceutska komora Srbije pokreće standardizovanu farmaceutsku uslugu za pacijente sa astmom u apotekama širom Srbije.

„Usluga podrazumeva besplatno savetovanje o mogućim uzrocima pogoršanja astme, takozvanim “okidačima”, načinima na koje se mogu izbeći ili kako se napad astme u kontaktu sa okidačem može sprečiti. Farmaceut, koristeći standardizovane upitnike, procenjuje moguće uzroke loše kontrole astme ili ozbiljnih pogoršanja i pokušava da ih u saradnji sa pacijentom, pružanjem odgovarajućih saveta i dodatnom edukacijom, spreči, odnosno svede na minimum. Ukoliko osoba prvi put dobija pumpicu, farmaceut je obučava kako da je pravilno koristi, a kod onih sa ustaljenom terapijom, proverava da li osoba pravilno koristi pumpicu. Farmaceut obučen za pružanje ovakve usluge može pomoći prepoznavanjem problema u dobroj kontroli astme i pronalaženjem načina da se prevaziđu“, objašnjava mag. farm. spec. Nikolina Skorupan iz Farmaceutske komore Srbije.

Bioderma krema za osetljivu kozu

Osnovni razlozi loše kontrolisane astme su nepravilna primena pumpica i preskakanje doza, što ima za posledicu neredovan san, zamor tokom dana i smanjenje koncentracije. Ovi problemi vode ka smanjenoj produktivnosti u školi, na poslu i utiču na kvalitet života uopšte. Teže posledice su otežano disanje i gušenje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć ili bolničko lečenje.

„Ideja za pokretanje farmaceutske usluge u apotekama potekla je iz činjenice da 98 odsto stanovnika može doći do apoteke za manje od 30 minuta i dobiti pomoć visokoobrazovanogzdravstvenog profesionalca bez zakazivanja. Idealan trenutak je da se proveri da li pacijent pravilno koristi pumpicu, je taj kada u apoteci preuzima pumpicu na recept. Tada ujedno dobija i ključne savete o svojoj bolesti. Dokazano je da usluge ovakvog tipa, koje pružaju farmaceuti u apotekama, vode pravilnoj primeni pumpica, redovnoj upotrebi leka, manjem broju pogoršanja i boljim ishodima lečenja „,ističe Skorupan.

U većini zemalja Evropske unije usluge savetovanja za astmu se već duži niz godina pružaju u apotekama. Inače, u Srbiji se u apotekama uspešno sprovode farmaceutske usluge za dijabetes, izdavanje antibiotika, post-COVID-19 savetovanje i promociju vakcinacije, koje je pokrenula Farmaceutska komora Srbije.

Izvor: B92.net