MORAVSKA NOĆ

moravska noć

Vodenice, pomeljare,
zastale su i ne rade,
pamte breze ljubavi stare,
pričaju šapatom devojke mlade.

Sabori, posela,
pesme na uranku,
poljupci, veselja,
a sad smo na rastanku.

Zrikavci, frule,
a ti nećeš doć’,
k’o jesenja tuga,
nežna je moravska noć.

Deli nas daljina,
k’o Moravska duga,
k’o tiha moravska noć,
k’o jesenja tuga.