OGRANIČENA AKTIVNOST

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) više ne preporučuje dve tretmana antitelima protiv kovida-19 zbog njihove neefikasnosti kada je u pitanju omikron i njegove varijante.

 

Dva tretmana, koja su dizajnirana da rade tako što se vezuju za šiljasti protein SARS-CoV-2 kako bi se neutralisala sposobnost virusa da inficira ćeliju, bila su među prvim lekovima razvijenim početkom pandemije.

dva tretmana

Virus je od tada evoluirao, a sve veći dokazi iz laboratorijskih testova ukazuju na to da dve terapije, sotrovimab kao i kasirivimab-imdevivab, imaju ograničenu kliničku aktivnost protiv najnovijih mutacija virusa. Kao rezultat toga, oni su takođe pali u nemilost američkog zdravstvenog regulatora.

Stručnjaci iz SZO rekli ove nedelje da je njihov savet da se ove dve terapije ne koriste kod pacijenata sa kovidom-19, poništavajući prethodne uslovne preporuke koje ih podržavaju, kao deo skupa preporuka objavljenih u British Medical Journal (BMJ).

Lek sotrovimab kompanija GSK i Vir Bajotehnolodži, koji je postao jedan od najprodavanijih lekova u Velikoj Britaniji prošle godine, – povučen je sa američkog tržišta od strane Američke Uprave za hranu i lekove (FDA) još u aprilu ove godine.

S obzirom na to da su SAD počele da dovode u pitanje kliničku efikasnost sotrovimaba protiv omikrona još u februaru, „reakcija SZO dolazi malo kasno“, rekla je Peni Vord, gostujući profesor farmaceutske medicine na Kings koledžu u Londonu.

BioImunitet kapi za imunitet

„Sada je SZO izdala ovu preporuku, i biće zanimljivo videti koliko se drugih zemalja slaže sa njom“, dodala je ona.

Koktel antitela kasirivimab-imdevimab kompanija Regeneron i Roš je takođe bio jedan od najprodavanijih lekova u SAD prošle godine. Još u januaru, FDA je revidirala svoj stav o lečenju, ograničavajući njegovu upotrebu na manju grupu pacijenata, navodeći njegovu smanjenu moć u odnosu na varijantu omikrona.

Obe terapije se i dalje preporučuju za upotrebu od strane Evropskog regulatora za lekove.

Još jedna kovid terapija koja se pojavila početkom pandemije bio je Gileadov antivirusni lek remdesivir.

SZO je proširila svoju uslovnu preporuku za lek, savetujući da se može koristiti kod pacijenata sa težim oblikom kovida kao i kod pacijenata sa lakšim oblikom kovida koji su bili u najvećim rizikom od hospitalizacije.

Nekoliko postojećih terapija protiv kovida su i dalje korisne u borbi protiv virusa, a druge su u razvoju i očekuje se da će takođe biti korisne pacijentima.