DILEMA SV. JOVANA ZLATOUSTOG

Sveti Vladika Nikolaj odgovara na pitanje svetog Jovana Zlatoustog zbog čega Gospod Bog dopušta uspon jeresi i neznaboštva kroz napade na veru.

 

Zašto Gospod Bog blagi popušta na istinitu veru napade i muke, dok jeresima i neznaboštvu dopušta naslađivanje spokojstvom?

bog dopušta

„Zašto?“ pita se i sveti Jovan Zlatousti, i odmah odgovara:

„Zato, da bi ti poznao slabost njinu (tj. jeresi i neznaboštva), kada vidiš da se one i bez uznemiravanja same od sebe raspadaju, i da bi se ubedio u silu vere, koja trpi bede, pa čak i kroz protivnike svoje umnožava se.“

Sporimo li, dakle, s neznabošcima ili s bednim Judejcima, dovoljno je istaći za dokaz božanstvene sile to što vera (hrišćanska), podvrgavana bezbrojnim borbama, održala je pobedu čak i kada je ceo svet stajao protiv nje.

A sveti Isak Sirin govori:

„Čudna ljubav Božja prema čoveku poznaje se, kada je čovek u bedama, što razoravaju nadeždu njegovu. Ovde Bog pokazuje silu svoju a spasenje njegovo. Jer nikada čovek ne poznaje sile Božje u pokoju i slobodi.“

Sveti Vladika Nikolaj