IKONA USPENJA – SIMBOLIKA I TUMAČENJE

Pravoslavno predanje nas uči da je ikona Uspenja Presvete Bogorodice dovršena anđelskim delom. Kakva je simbolika i tumačenje koje ima ova božanstvena ikona?

 

Stari ikonopisac se dugo trudio da dokuči kako da predstavi taj čudesni događaj, istovremeno mučen bolešću i približavanjem sopstvene smrti. Na kraju, Božiji promisao je poslao anđela koji je naslikao događaj, onako kako ga beše svojevremeno video i tako je nastala ikona Uspenja njegove Majke.

ikona uspenja

Na ikoni vidimo Bogorodicu kako leži, usnula u Uspenju. Njen Sin, Gospod Isus Hristos stoji iza odra. Njegova pojava je svetla i On je okružen zlatokrugom Slave, a u rukama drži dušu svoje Majke.

Iza Hristove glave širi se svetlosni krug, koji ukazuje na nebeski svet kome Djeva Marija sada pripada. Apostoli, sabrani oko tela Bogorodice Djeve su tužni i glave su im pognute u žalosti.

Prvi apostili Crkve, među kojima i Sveti apostol Jakov, brat Gospodnji, takođe su prisutni na sahrani Presvete Bogorodice. Sveti apostol Petar rukovodi sahranom i stoji u čelu odra Prečiste Gospođe.

Kompozicija ove ikone je interesantna, jer ima dve ose koje se seku i čine krst. Telo Presvete Bogorodice je u horizonatalnoj osi, koji predstavlja Uspenje i sahranu, a Hristos je u vertikalnoj osi koja upućuje na pobedu nad smrću.

Hristos je vaskrsao, On je pobedio smrt, a dete koje drži u rukama jeste Djeva Marija, novorođena na Nebu. Ona ulazi u slavu Svoga Sina.

Ova ikona izražava nadu svih hrišćana koji, zbog pobede vaskrslog Hrista nad smrću, čekaju sa nadom smrtni čas kao prelazak u život večni. Svaka smrt je nova i lična Pasha.

Na nekim ikonama Uspenja naslikani su apostoli kako ih anđeli nose na malim oblacima i kako se okupljaju, sa svih krajeva sveta, da bi učestvovali na sahrani Spasiteljeve Majke.

Apostoli, sabrani na ikoni, predstavljaju saglasje apostolskog Sabora u vezi sa poštovanjem kojim Crkva poštuje Presvetu Bogorodicu. Njihovo prisustvo oko tela Djeve Marije je, pre svega, saborska odluka i svest Crkve. U stvari Saborna i Apostolska Crkva je oduvek proslavljala i poštovala vaskrsenje i vaznesenje u Slavi Presvete Bogorodice.

Mi verujemo da su život, smrt i vaskrsenje Djeve Marije – tajna koju samo Crkva zna i pamti. Spoljašnji svet nema pristupa toj tajni. Tu tajnu poštujemo u ćutanju.