ZAPOVEDAM TI, ZLI DUŠE…

Sveti apostol Jovan Bogoslov, koji je bio i jevanđelista, jedan je od prvih učenika Isusa Hrista. U pravoslavnom crkvenom kalendaru praznik posvećen njemu obeležava se 21. maja.

 

Jednom je, stigavši na ostrvo Patmos, Sveti apostol Jovan živeo kod vladarevog tasta Mirona. U toj zemlji je živeo jedan mag po imenu Kinops, koji se mnogo godina družio sa nečistim silama.

sveti apostol jovan

Zbog priviđenja, koja je on izazivao, svi stanovnici ostrva su ga smatrali bogom. Jednom je on poslao Jovanu jednog od gospodara zlih demona, zapovedivši mu da mu donese njegovu dušu. Došavši u Mironov dom, demon je stao na onom mestu gde je bio Jovan. Jovan je, ugledavši demona, rekao:

– Imenom Hristovim zapovedam ti da ne mrdaš sa tog mesta sve dok mi ne kažeš zašto si došao ovamo kod mene.

Budući vezan Jovanovom rečju, demon se ukopao u mestu i rekao Jovanu:

– Apolonovi sveštenici su došli kod Kinopsa i preklinjali ga da ide u grad i pošalje na tebe smrt, i on je poslao mene da uzmem tvoju dušu.

I reče Jovan demonu:

– Je li te on nekad slao da uzmeš ljudsku dušu i doneseš mu?

Demon je odgovarao:

– Sva sila đavolska je u njemu i on ima dogovor sa našim vladarima, a mi s njim – i Kinops nas sluša, i mi njega.

Tada je Jovan rekao:

– Ja, Apostol Isusa Hrista, zapovedatim ti, zli duše, da ne ulaziš u ljudske domove i da se ne vraćaš Kinopsu, već da odeš sa ovog ostrva i mučiš se.

I istog trenutka je demon otišao sa ostrva.

U tom istom gradu je bio čuveni mag po imenu Nukijan. Kada je Jovan učio narod veri u Hrista i mnogi od njih, poverovaši, molili su Jovana da ih krsti. Jovan ih je doveo do reke. Nukijan je svojom vradžbinom pretvorio vodu u krv. Apostol je molivom oslepeo Nukijana i, učinivši vodu ponovo čistom, krstio u njoj sve verujuće. Pobeđen time, Nukijan je došao sebi i, iskreno se kajući, molio Apostola da bude milostiv prema njemu. Svetac, videvši njegovo pokajanje i poučivši ga, krstio ga je, i ovaj je odmah progledao i uveo Jovan u svoj dom. Kada je Jova ušao u njega, odjednom su pali svi idoli, koji su bili u Nukijanovom domu, i razbili su se u prah. Videvši ovo čudo, njegovi ukućani su se prestrašili i krstili se, poverovavši.

Ovaj Sveti Apostol za svog zemaljskog života činio je nebrojena čuda. Kada je napunio preko sto godina, izašao je iz kuće zajedno sa svojim učenicima, koji su po njegovom uputstvu iskopali grob u obliku krsta. Prepodobni je dao uputstva svojim učinicima, a zatim zapovedio da ga pokriju zemljom. Učenici su ga zasipali najpre do kolena, zatim do vrata, i sa velikim plačem zatvorili ga sasvim. Ostala braća, čuvši to, došla su iz grada i raskopala grob, ali ništa nisu našli u njemu. Ovaj tajni nestanak Svetog Jovana Bogoslova tako nije bio otkriven ljudima.“

Izvor: Jevgenij Gončarov, „ZAŠTITI SVOJ DOM OD ZLA“