TEŽINA REČI

Istini za volju, čini mi se da njihova težina varira u zavisnosti od čitaoca. Da, biće da je to.

 

Čujem tu i tamo ljude da pričaju o težini reči. Sto mu muka, a kolika mu dođe težina reči? Petsto grama? Kilo? Ko će ga znati! A da ne pričamo o tome da sve reči nemaju istu težinu.

težina reči

Neke su teške poput reči kamion ili prezasićenost, neke pak lagane poput reči paperje ili uzdah. Ipak, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da ljudi na različite načine gledaju na pojmove težine i lakoće, jer svako na to primenjuje svoje sopstvene kriterijume. Stoga možemo zauzeti stav da su pojmovi težine i lakoće neodređeni. Neodređen je, uzgred budi rečeno, lagana reč.

Juče sam napisao pismo teško gotovo dvadeset kila. Bez ikakve sumnje, izvršio sam loš odabir reči! Trebalo je da se držim prefinjenijeg vokabulara, s obzirom na činjenicu da je u pitanju bilo ljubavno pismo. Ljubavno pismo od dvadeset kila, što je mnogo – mnogo je. Baš mnogo! Previše. Naravno, dotična osoba je to loše podnela. Poslala mi je telegram raskida. Telegram lak kao perce… Tek nešto teži od uzdaha!

Ali da se ne udaljavamo od teme.

Treba biti svestan da lagane reči ili reči koje za takve važe – mogu biti teške. Teške zbog posledica koje za sobom povlače. Postavimo sebi sledeće pitanje: da li je lagana reč koja za sobom povlači teške posledice teža ili lakša od teške reči koja za sobom povlači lagane posledice? U odnosu na ovaj problem svako će zauzeti svoj stav. A evo kakav je moj: smatram da neka teška reč poput reči… težak, da ne bismo gubili vreme u traženju neke druge reči, može, u određenim prilikama, da bude lakša od neke lagane reči kao što je na primer… lakoća. Podvlačim: samo u određenim okolnostima. Nadam se da me razumete.

U redu, da završimo sa tim.

Kolika je težina reči? Kolika je težina mojih reči, ovih ovde, odštampanih na ovoj stranici? Hajde, kolika je? Ne baš velika, pretpostavljam. Ili će baš biti da su one teške tonu. Istini za volju, čini mi se da njihova težina varira u zavisnosti od čitaoca. Da, biće da je to. Ona varira u zavisnosti od čitaoca.