FILTRACIJA JE VAŽNA

Zagađenje vazduha nas dovodi do jednog, veoma važnog razmatranja koji se tiče različitih vrsta dostupnih tehnologija za prečišćavanje.

 

Svi dobro znamo kako planinski vazduh utiče na naše zdravlje. Osim što može da bude prevencija mnogim bolestima, čist vazduh se preporučuje za lečenje mnogih respiratornih problema.

prečišćavanje vazduha

I ne samo to. Planinski vazduh jača imunitet, poboljšava krvnu sliku i utiče na bolji unutrašnji osećaj. Međutim, šta da radimo ako veći deo godine nismo na planini? Kako da dišemo duboko iz pluća, ako smo svakodnevno izloženi gradskim zagađenjima? I kako da se zaštitimo od vazdušnih zagađenja koja su poslednjih godina u ekstremnim vrednostima u našim gradskim sredinama?

Koliko spoljašnje zagađenje postaje veliki problem, govori i aplikacija preko koje možete pratiti zagađenje vazduha u celom svetu u realnom vremenu. Samo njeno postojanje potvrđuje ozbiljnost situacije i potrebu da se što pre reaguje sa poboljšanjem zaštite životne sredine.

dimnjaci zagađenje

Šta je sa vazduhom u zatvorenim prostorima?

Znamo da je vazduh spolja zagađen otrovnim česticama koje štete našim respiratornim funkcijama. Da li možemo da se zaštitimo tako što ćemo jednostavno zatvoriti prozor?

Nažalost, ne. Prema Agenciji za zaštitu životne sredine, koncentracija određenih zagađujućih materija je često dva do pet puta veća u zatvorenom prostoru nego na otvorenom.

Zagađivačikao što su dim od duvana, zapaljena drva i šporet; gasovi iz proizvoda za čišćenje; grinje i perut kućnih ljubimaca—doprinose nezdravom okruženju u zatvorenom prostoru koje može imati loše posledice po organizam. Ovi opasni uslovi su otežani prisustvom virusa, kao što je u poslednje vreme to slučaj sa COVID 19.

mladić zaposlen lap top

Fine čestice prečnika 10 mikrometara ili manje, uključujući one koje se nalaze u prašini i dimu, posebno su zabrinjavajući jer mogu da prodru duboko u pluća. Udisanje tih materija čak i samo nekoliko sati dovoljno je da pogorša pluća i izazove napade astme. Njihovo udisanje je takođe povezano sa srčanim udarima kod ljudi sa srčanim oboljenjima. Studije pokazuju da dugotrajno izlaganje visokim nivoima ovakvih čestica može izazvati bronhitis, oštećenu funkciju pluća i čak preranu smrt.

Kako prečišćivači vazduha mogu pomoći

Najbolji načini za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru su uklanjanje izvora zagađivača i provetravanje svežim, čistim spoljnim vazduhom. Prečišćivači vazduha u prostoriji mogu pomoći kada su te metode nedovoljne ili nisu moguće (u gradskim sredinama sa velikim indeksom zagađenja).

Prečišćivači vazduha su dobri u filtriranju prašine, dima i polena iz vazduha. Više studija o prečišćivačima vazduha u prostoriji pokazuje da korišćenje HEPA filtera dovodi do smanjenja čestica od 50 procenata ili čak i više. U najnovijim studijamaje dokazano da je filtracija rezultirala smanjenjem količine grubih čestica za oko 30 procenata, kao što je prašina.

Realistic digital air purifier on floor in cozy room vector illustration

Takođe, studije su pokazale poboljšano kardiovaskularno zdravlje među učesnicima ispitivanja. Studije su otkrile je da je prečišćeni vazduh doneo skromna poboljšanja u najmanje jednoj zdravstvenoj oblasti, kao što su simptomi alergije. Što se tiče koronavirusa, prečišćivači vazduha sa HEPA filterima su sposobni da uhvate kapljice u kojima virus putuje (kada ljudi kašlju, pričaju ili dišu).

To nas dovodi do još jednog važnog razmatranja: različitih vrsta dostupnih tehnologija za prečišćavanje vazduha.

Tehnologije prečišćivača vazduha

Prema pisanju portala Svet Zdravlja u članku „Koji prečišćivač vazduha kupiti“, navedeno je da postoji nekoliko tehnologija koje koriste prečistači vazduha za smanjenje zagađenja u zatvorenom prostoru, kao i na koje glavne karakteristike uređaja treba da obratite pažnju pre same kupovine.

  1. Prečišćivači sa mehaničkim (HEPA) filterima

Prečišćivači koriste ventilatore da proguraju vazduh kroz gustu mrežu finih vlakana koja hvataju čestice. Filteri sa veoma finom mrežom nazivaju se HEPA filteri, koji su sertifikovani da sakupljaju 99,97 procenata čestica određene veličine (0,3 mikrometra u prečniku). HEPA filteri mogu ukloniti veće čestice, uključujući prašinu, polen i neke spore plesni kada su u vazduhu.

HEPA filteri za vazduh su prvi put razvijeni u Drugom svetskom ratu za uklanjanje radioaktivnih zagađivača proizvedenih tokom razvoja atomske bombe. Sada se široko koriste u mnogim industrijama visoke tehnologije koje zahtevaju visok kvalitet vazduha.

Što se tiče ograničenja, mehanički filteri ne pomažu kod gasova ili mirisa, i mogu biti skupi za održavanje. Mehaničke filtere treba zameniti svakih šest do 12 meseci.Ne uklanjaju mirise, gasove, hemijska isparenja, isparljiva organska jedinjenja i ultra-sitne čestice, viruse i klice (0,01 mikrona i manje).Bakterije i virusi zarobljeni u filteru mogu da nastave da se razmnožavaju.

  1. Filteri sa aktivnim ugljem

Izvedeni od kokosovih ljuski, drveta ili uglja, filteri sa aktivnim ugljem sadrže milione malih pora između atoma ugljenika koje mogu da zarobe ili stupe u interakciju sa hemijskim isparenjima, gasovima i mirisima, čineći ih bezopasnim. Zbog velike površine ugljeničnih granula, ugljenični filteri su odlični u hvatanju gasova koji bi inače prošli kroz druge filterske medije.

Za razliku od mehaničkih filtera, ovi filteri koriste aktivni ugalj za hvatanje određenih vrsta gasova, uključujući neke molekule koji izazivaju miris. Ali oni nisu posebno efikasni protiv amonijaka ili azotnog oksida. Pošto se filteri sa aktivnim ugljem ne bore protiv čestica, mnogi prečišćivači vazduha će imati i filter sa aktivnim ugljem i mehanički filter za hvatanje čestica. Međutim, filteri sa aktivnim ugljem se zasićuju brže od mehaničkih filtera i zahtevaju zamenu češće – svaka tri meseca, za razliku od mehaničkih filtera na svakih šest do 12 meseci.

Aktivni ugalj ne uklanja efikasno prašinu i druge alergene.

  1. Generatori ozona

Ove mašine proizvode ozon, molekul koji može da reaguje sa određenim zagađivačima tako da promeni njihov hemijski sastav.Ozon je visoko reaktivan oksidant koji uništava određene bakterije i hemikalije, uključujući bakterije i hemijske agense koji izazivaju miris. Proizvođači generatora ozona često tvrde da uređaji emituju bezbedne nivoe ozona, ali u prošlosti su neki testovi otkrili da su čak i pri niskim podešavanjima neki generatori ozona brzo premašili dozvoljenu granicu. Osim toga neke studije su pokazale da nizak nivo ozona – glavnog sastojka smoga – ne uništava efikasno zagađivače u zatvorenom prostoru. Istraživanja takođe pokazuju da je ozon povezan sa smanjenjem funkcije pluća i povećanim rizikom od iritacije grla, kašlja, bolova u grudima i upale plućnog tkiva. Izloženost ozonu takođe može pogoršati astmu, emfizem i bronhitis.

  1. Elektrostatički filteri i jonizatori

U ovim elektronskim modelima, čestice u vazduhu postaju naelektrisane tako da se lepe – poput magneta – za ploče na mašini ili za obližnje površine.

Jonizator vazduha stvara negativne jone koji menjaju polaritet čestica u vazduhu, uzrokujući da se magnetno privlače zajedno. Kako ove čestice postaju teže, one se talože na tlu ili na zidovima umesto da ostanu u vazduhu, uklanjajući zagađivače iz vazduha koji udišete. Napunjene zagađivače vazduha zatim sakuplja jonizator sa napunjenom kolektorskom pločom. Najefikasniji jonizatori koriste „igle“ od nerđajućeg čelika za proizvodnju negativnih jona.

  1. Fotokatalitička oksidacija

Neki prečišćavači vazduha koriste ultraljubičasto zračenje i fotokatalizator, kao što je titanijum dioksid, za proizvodnju hidroksilnih radikala koji oksidiraju gasovite zagađivače. U zavisnosti od zagađivača, ova reakcija može stvoriti štetne nusproizvode, kao što su ozon, formaldehid, azot dioksid i ugljen monoksid.

Ultraljubičaste (UV) lampe mogu efikasno da unište klice, viruse, buđ i bakterije koje prolaze kroz lampu. Centri za kontrolu bolesti preporučuju UV zračenje da bi se sprečile mnoge respiratorne bolesti.

aparat čišćenje vazduh

Šta treba uzeti u obzir kada kupujete prečišćivač vazduha

  1. Cena zamenskih filtera

Kao opšte pravilo, trebalo bi da menjate filtere (ili očistite one koji se mogu usisati) na svakih 6 do 12 meseci za nabrane filtere i svaka tri meseca za filtere sa aktivnim ugljem. Većina jedinica koje su testirane imaju indikatorsko svetlo koje vam omogućava da znate kada da promenite (ili očistite) filter. Troškovi filtera uveliko variraju: oni se kreću od 20 do više od 200 dolara. Filteri sa ugljenikom za uklanjanje mirisa mogu koštati i do 50 dolara.

  1. Sertifikati

Postoji nekoliko etiketa koje biste možda želeli da potražite na pakovanju. Prvi je logotip Energy Star. Prečišćivači vazduha moraju da rade non-stop da bi bili efikasni, a trebalo bi da uzmete u obzir i troškove energije kada kupujete. Prečišćivači sa ovim sertifikatom su 40 procenata energetski efikasniji od standardnih modela.

Vodite računa i o drugim oznakama. CADR odražavazapreminu čistog vazduha koji prečišćivač vazduha proizvodi pri najvećoj brzini. Što je veći CADR, to je prečišćivač vazduha brži i efikasniji. Prečišćivači vazduha u prostoriji sa HEPA filterima često postižu najveći CADR. U našim testovima, CADR iznad 240 dobija ocenu Odličan; 240 do 180, vrlo dobro i tako dalje.

  1. Veličina sobe

Obratite pažnju na komentar proizvođača da jedinica može da podnese predloženu veličinu sobe koja je navedena u garancijama. Ipak, budite oprezni sa tvrdnjama proizvođača. Većina modela pogodnih za velike prostorije (350 kvadratnih metara i više) takođe mogu dobro da rade za manje prostorije pri nižim brzinama. Manje brzine su obično tiše – što je korisno kada u prostorii gledate TV ili spavate.

  1. Buka

Procenite prečišćivač vazduha ne samo po tome koliko dobro radi, već i po tome koliko ćete moći kvalitetno da živite sa njim. Pošto ove mašine uvek treba da rade, idealno bi trebalo da budu i tihe. (Poređenja radi, buka oko 50 decibela je otprilike jednaka zujanju frižidera.) Možda ćete moći da pronađete nivoe decibela modela na ambalaži pre nego što ga kupite.

Zaključak

Ako želite da izvučete maksimum iz svog prečišćivača vazduha, postavite ga mudro. Ako imate samo jednu jedinicu, stavite je u prostoriju u kojoj provodite najviše vremena. Za većinu ljudi to je dnevna soba. Obavezno postavite prečistač vazduha na mesto gde ništa ne može da ometa protok vazduha — dalje od zavesa, na primer.

A zatim uživajte u planinskom vazduhu kod kuće i slobodno dišite punim plućima.

Ventilirajte. Otvorite prozore u lepim danima da uđete čist i suv spoljašnji vazduh. Ako vas polen ili srodne alergije sprečavaju da otvorite prozore, pokrenite klima uređaj ili sistem za hlađenje vazduha sa čistim filterom za vazduh.