SAUDADE

saudade

Čardak međ’ oblacima.
Pozornica sred neba
prizor duge poprima –
kad na put poći treba.

Stena se kruni u prah.
Prisećanje na leto,
nešto što je oteto –
nekad dok joj verovah.

Časovi nesanice,
spokoj tražeć’ iznova,
izlečen od svih snova.

Povratak nekoj zvezdi,
vetar kad se ugnezdi
međ’ krila golubice.