BALADA ZA NEVERNU PRIJATELJICU

balada za nevernu

Faličan skup je tvoj premili zbor
Ruši me tvoja neiskrena čar
Amore tvrđi neg čelični čvor
Nazivam te sluteć sreće kvar
Crna lepota smrt srcu na dar
Opsena hola što kosi u šir
Ioči čiji ne da kobni zar
Siromah ovaj da nađe svoj mir.

Možda mi drugi može pomoć stvor
Al’ ja kod tebe uložih sav mar
Ràd spasa svoga uvek bejah spor
Tapkam na mestu k’o prezrena stvar.
Hej daj poskoči razdrmaj se bar
Eh nisam pliv’o a uze me vir!

O da li Milost želi pomoć zàr
Siromah ovaj da nađe svoj mir?

Jednom ćeš biti kao spaljen bor
kao cvet kome sav uvenu šar
smejaću se al’ uzalud sav zor
jer zubi biće crni kao gar:
star bled i ružan mi bićemo par!
Napij se zato zadovolji hir
i patnje ove ne razjaruj jar
siromah ovaj da nađe svoj mir.

Kneže kom ljubav jedini je ćar
ja ne bih s tobom išao na pir
jer Boga mora molit i sam car
siromah ovaj da nađe svoj mir.