NOVO ISTRAŽIVANJE

Studija pokazuje da je dobar holesterol, odnosno da su njegovi niski nivoi, povezani sa većim rizikom od srčanih udara kod belaca, ali to ne važi i za ljude crne rase.

 

Lipoprotein visoke gustine (HDL) ili kako se često naziva „dobar“ holesterol možda ipak nije toliko koristan u predviđanju rizika od srčanih bolesti i zaštiti kao što se ranije mislilo.

dobar holesterol

U istraživanju iz 70-godina prošlog veka otkriveno je da su visoki nivoi HDL holesterola povezani sa niskim rizikom od srčanih bolesti srca, što se od tada koristi u proceni rizika od ovih bolesti.

Ali, u istraživanju su bili uključene samo osobe bele rase.

Novo istraživanje pokazuje da su niski nivoi HDL holesterola povezani sa većim rizikom od srčanih udara kod belaca, ali to ne važi i za ljude crne rase.

Takođe, nije utvrđeno da viši nivoi HDL holesterola smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti za obe rase.

BioLiver kapi za jetru

U istraživanju su se koristili podaci hiljade osoba bele i crne rase. Učesnici su imali najmanje 45 godina, a njihovo zdravlje analizirano je u proseku od deset godina.

Naučnici su otkrili da visoki nivoe lipoproteina niske gustine (LDL) holesterola i triglicerida predviđaju rizik od srčanih bolesti kod obe rase.

Napominju da je potrebno više istraživanja da bi se otkrili razlozi rasne razlike između HDL-a i rizika od srčanih bolesti.

Ističu da se fokus mora usmeriti na kontrolu povišenog LDL-a i druge faktore povećanog rizika kardiovaskularnih bolesti.

Izvor: N1