LJUDSKI ROD

ljudski rod

Ljudski rod mi je dao
pravo da budem smrtan
dužnost da budem civilizovan
ljudsku savest
dva oka koja uostalom
ne funkcionišu baš najbolje
nos na sredini lica
govor
ljudski rod mi je dao
oca i majku
možda braću ali to se baš ne zna
rođake u krznu
i pradedove
ljudski rod mi je dao
svoja tri svojstva
osećajnost inteligenciju i volju
sve na moderan način
ljudski rod mi je dao
trideset i dva zuba srce i jetru
sa ostalim unutrašnjim organima
i deset prstiju
ljudski rod mi je dao
što je potrebno za iskazivanje zadovoljstva