SKRITI JE OD CIVILIZOVANOG SVETA

Sovjetski vojskovođa Georgij Žukov pisao je o direktivi koju je Adolf Hitler izdao pred zauzimanje Moskve.

 

U svojoj knjizi „Uspomene i razmišljanja“ maršal Žukov je citirao nemačkog diktatora.

žukov

„Pripremajući se da zauzme Moskvu, Hitler je izdao direktivu koju bih hteo još jednom da citiram.

„Grad treba da bude tako opkoljen da ga nijedan ruski vojnik, nijedan stanovnik – bio to muškarac, žena ili dete – ne mogu napustiti.

Svaki pokušaj izlaska iz grada sprečiti silom.

Izvršiti potrebne pripreme kako bi Moskva s okolinom pomoću ogromnih postrojenja bila potopljena.

Tamo gde se danas nalazi Moskva treba da nastane more koje će zauvek skriti od civilizovanog sveta prestonicu ruskog naroda.“

Bolju sudbinu hitlerovci nisu pripremali ni Lenjingradu.

„Za druge gradove“, govorio je Hitler, „treba da važi pravilo: pre nego što ih zauzmemo artiljerijskom vatrom i vazdušnim napadima, treba ih pretvoriti u ruševine.“

Normalnom čoveku teško je da shvati ovaj varvarizam. Pravo da kažem, kad je otpočeo rat, bio sam potpuno spreman da svim fašistima vratim punom merom za njihovu svirepost.

Ali kada su, potukavši neprijatelja, naše trupe stupile na teritoriju Nemačke, suzdržali smo svoj gnev.

Naša uverenja i osećanja nisu nam dozvoljavala da se prepustimo slepom osvetništvu.“