MONSIEUR MALARME

malarme

Monsieur Malarme
nema više pauna,
u krugu, fabrike ženskih čarapa,
ni nje, ni zaposlenja…

Ne razmišljam o danu svog samoubistva,
zbog bližnjih,
kao što si nekad ti, razmišljao o tome ozbiljno,
u Turnonu, Bezansonu, Avinjonu.

Živim zbog bolesne majke,
zbog duše koja ne mre,
m’sje Malarme!

Nijedan dan neće proći,
a da ne jačam volju,
ne kao ti, koji si
svaki dan pokušavao
da oduzmeš sebi život,
ali si živeo zbog svoje kćeri
gospodine Malarme!