KAD DOĐE SUDNJI DAN…

U smrtnom času veliki značaj ima i Anđeo sa Krštenja. Kada on dođe – svi se odstranjuju, svi demoni uzmiču.

 

U smrtnom času veliki značaj ima i Anđeo sa Krštenja. Kada on dođe – svi se odstranjuju, svi demoni uzmiču.

anđeo sa krštenja

Anđeo kojega smo primili na Svetom Krštenju ima veliku snagu.

Zato, kada se molite kod kuće, nakon završetka molitava, da činite, obavezno činite nekoliko metanija i Anđelu kojega ste primili na Krštenju i da govorite ovako: ‘Sveti Anđele, čuvaru moga života, moli se Hristu Bogu, za mene grešnog/za mene grešnu’.

Jer ovaj Anđeo ne samo da nas sada čuva, nego nas on čuva i posle smrti. On putuje sa nama kroz mitarstva, do 40 dana i imamo ga kao zaštitnika od Boga na dan Krštenja.

Ako ne bi bilo njega, đavo bi činio sa nama sve što želi.

Čujete šta se kaže u Psaltiru: ‘Neće zadremati onaj što te čuva’.

I ponovo kaže /Psaltr/: ‘Staće Anđeo Gospodnji oko onih što se plaše Njega i izbaviće ih’.

Jasno je da Anđeo je onaj što nas čuva u sadašnjem životu i nakon smrti, do 40 dana. Dolazi onaj Anđeo i kaže: ‘Uklonite se đavoli! Ja poznajem život ove duše, od njenog rođenja do sada’.

I Anđeo, dolazeći počinje da priča sa dušom ovako: ‘Nemoj se plašiti, sestro duši!’

Sveti Grigorije Niski kaže nam zašto je naziva sestrom. Jer i Anđeo i duša jesu razumna bića, samovlasna, slovesna i duhovna, kao što kaže Sveto Jevanđelje: ‘I biće svi kao Anđeli Božiji’…“

Starac Kleopa