ZBIRKA POEZIJE

Mlada pesnikinja Tanja Maletić (23) objavila je svoju prvu zbirku pesama pod naslovom „Pesme bdenja i snoviđenja“.

 

Zbirka pesama „Pesme bdenja i snoviđenja“ je prva knjiga pesnikinje Tanje Maletić. Inspirisana Kafkinim citatom Tanja je svoje pesme bdenja i snoviđenja podelila u četiri celine: Buđenje, Traganje, Nemiri i Otkrivanje.

pesme bdenja

Tanja Maletić je rođena 2. jula 1999. godine u Beogradu. Diplomirala je na katedri za germanistiku Filološkog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Naučila je da čita sa dve godine i od ranog detinjstva se bavi pisanjem poezije te su tako njeni prvi radovi objavljeni u dečijim časopisima “Vitez” i “Svetosavsko zvonce”, a potom tokom srednjoškolskih dana njeni radovi su objavljivani u časopisu “Ogledalo” kao i u “Srpskom književnom listu”.

Objavljivala je i u časopisu “Špasovnik”, na sajtu Onlajn poezija, u pesničkim zbornicima i u časopisu za književnost Suština poetike… Pored maternjeg srpskog jezika, Tanja govori i engleski, nemački i ruski. Uz čitanje i pisanje, u slobodno vreme se bavi crtanjem i slikanjem.

O knjizi „Pesme bdenja i snoviđenja“:

“… Po uzoru na pesnike romantičare, autorka neguje lepotu i razigranost izraza. Vrlo mudar pristup, jer su na taj način duboka emocija i nimalo laki uvidi autorke izneti toplo, ljudski, prepoznatljivo.”

Milica Cincar-Popović

“… Kroz sve draži, a i zablude prvenca, ove pesme toplo komuniciraju sa svetom. Registar je katkad
na zavidnom nivou, da bi mogli da se postide i mnogi stariji, a i priznati savremenici.”

Dejan Petrović Kobajaši