PREPOZNATI I IZLEČITI

Obratite se lekaru ako primetite da vaše dete ima temperaturu nekoliko puta zaredom. Moguće da ima simptome PFAPA sindroma.

 

Ponavljajuće temperature su često prisutne kod dece, pogotovo one u predškolskom dobu. One mogu da izazovu sindrom PFAPA.

pfapa

Infekcije se vrlo lako šire među decom koja idu u vrtić, te nije uvek razlog za uzbunu ako vaše dete više puta zaredom ima temperaturu.

Ipak, treba da budete upućeni i da kao roditelj znate kako da reagujete u tim situacijama.

Ukoliko je febrilnost prisutna na svakih 21 dan treba posumnjati na takozvanu cikličnu neutropeniju, kod koje je smanjena vrednost jedne podvrste belih krvnih zrnaca. Ponavljanje temperature, takođe, može da izazove i sindrom “PFAPA”.

Karakteristični simptomi su: temperatura, upala grla, povećane žlezde na vratu i afte u ustima (koje umeju i da izostanu).

Krvna slika: očigledni su znaci upale, a povišeni su leukociti, Se i CRP. Po nekim autorima, važan parameter je i snižen Prokalcitonin.

Intervali pojavljivanja simptoma su nepravilni. Češći su dekrešendo tip (produžavaju se), a ima i takozvanih Clockwise pojava – na tačno određeni period.

Postavljanje dijagnoze i lečenje

Dijagnoza se postavlja kada se detetu da mala jednokratna doza kortikosteroida koja prekida aktelnu febrilnu epizodu, ali ne sprečava pojavu nove. Vrlo je verovatno da će se bolest mesec dana nakon ovoga ponovo javiti, što govori u prilog imunološke disregulacije u produkciji citokina. Ne postoji specifični test za sindrom PFAPA, te se dijagnoza postavlja na temelju kliničkih kriterijuma.

Obzirom da je lečenje dugotrajno i spontano prestaje nakon nekoliko godina, operacija krajnika (tonzilektomija) je najbrže rešenje koje u više od 90% slučajeva vodi izlečenju.

Oboljenje se najčešće javlja u uzarstu između jedne i tri godine, ali može i nešto kasnije, češće kod muške dece. Intervali pojavljivanja obično nisu pravilni, a mala doza kortikosteroida primenjena jednokratno prekida aktuelnu febrilnu epizodu, ali ne sprečava pojavu nove. Od karakterističnih simptoma bolesti, afte mogu da izostanu.

Ova deca normalno rastu, razvijaju se, uče i bolest ne ostavlja nikakve posledice.

Bolesti koje takođe mogu da izazovu povišenu temperaturu u pravilnim intervalima su:

1. Familijarna mediteranska groznica,

2. Hiperimunoglobulinemija D,

3. Infekcija Epštajnbar virusom,

4. Iregularna pojava temperature, osim bakterijskih, virusnih ili parazitarnih uzroka, često se vezuje i za autoimune bolesti.