PRIMARNA KOMUNIKACIJA

Iako su tehnološke novotarije naša svakodnevica, poslovni ljudi širom sveta pre se opredeljuju za stari dobri telefon u poređenju sa ostalim načinima komuniciranja.

Uprkos tome što su video konferencijski pozivi postali uobičajeni deo našeg svakodnevnog radnog života, poslovni ljudi su u većini slučajeva i dalje za „skromni telefon“, koji je relevantan kao i uvek za svakodnevno poslovanje firmi, pokazalo je novo istraživanje.

poslovni ljudi

Telefoni su i dalje vitalni za poslovanje

Istraživanje RingCentral-a je otkrilo da je upotreba telefona zadržana, jer je preko 90% ispitanika smatralo da je to glavni oblik komunikacije za njihovo poslovanje. Nešto više od polovine (52%) je takođe reklo da je to njihov primarni metod komunikacije, a skoro svi (95%) su rekli da su telefonski pozivi i dalje važni za „angažovanje klijenata i stvaranje prihoda“.

Telefonski pozivi protiv video poziva

Istraživanje je pokazalo da nema velike razlike u korišćenju ni kada je u pitanju veličina kompanije: 58% i 55% onih u malim i velikim preduzećima tvrdilo je da je telefon za njih primarni komunikacioni uređaj. Štaviše, telefoni se koriste za obavljanje svih vrsta poslova. Interni i eksterni pozivi klijenata činili su najveći udeo korišćenja (74% i 82% respektivno), a pozivi eksternih dobavljača (70%) su odmah iza njih. Sledeći su bili odlazni pozivi klijenata (64%) i sastanci sa spoljnim klijentima (61%). Najmanja je verovatnoća da će se koristiti za interne sastanke (59%) i dolaznu službu za korisnike (52%).

Kada je u pitanju tip telefona koji se koristi, poslovni telefoni i uređaji kompanije u prostorijama bili su najpopularniji, sa samo 31% koji koristi sisteme zasnovane na cloud-u, iako RingCentral tvrdi da broj korisnika raste.

Upotreba telefona takođe ne pokazuje znake smanjenja u skorije vreme, a mnogi su optimisti da će nastaviti da ih koriste u doglednoj budućnosti, sa samo 5% koji očekuje smanjenje njihove upotrebe; ostali su zapravo očekivali kratkoročno povećanje. Korišćenje SMS-a je takođe bilo preovlađujuće, sa preko 95% koje je poslalo poruke kao deo svog posla, uglavnom one u većim kompanijama.

Steven Zachok, potpredsednik za upravljanje proizvodima u RingCentral-u, izjavio je da rezultati odražavaju stalnu važnost telefonske komunikacije u današnjem svetu, bez ikakvih znakova da korisnici žele da uskoro odbace ovu metodu. On je spekulisao da je trajna istaknutost telefona posledica njegove lake upotrebe, kao i zbog toga što je „kritičan za angažovanje korisnika“, jer „to je kanal koji potrošači preferiraju“.

Izvor: PC press