PRAZNOVERJE NAŠEG NARODA

Kada je u pitanju sujeverje većine balkanskih naroda, u njemu posebno mesto imaju trudnice.

 

Za trudnu ženu se na našim prostorima kaže da je u drugom stanju, da je teška, samodruga, đetinja, noseća, tegobna, bremenita, bređa… U prošlim vremenima odnos prema trudnici nije se ni u čemu menjao, već je ona jednako radila kao i ostale žene i završavala svakodnevne poslove u domaćinstvu, donosila vodu, drva…

sujeverje trudnice

Odvajkada je trudna žena bivala izložena stalnim opasnostima od raznih negativnih uticaja, naročito od pogleda „zlih očiju“, zbog čega je nastojala da se ne pojavljuje na mestima gde ima mnogo sveta i gde bi neko mogao da naudi njoj ili detetu koje nosi.

U periodu graviditeta, kod naših naroda zabeleženo je prisustvo magijske prakse kojom se želi saznati pol deteta, ili čak uticati na pol.

Na primer, poželjno je da trudnica spava na desnoj (muškoj), strani ili da muškarac spava u čarapama kako bi mu se rodio sin ili da trudnica jede koru hleba, jer je ona čvrsta, što asocira na muškost, čvrstinu i snagu.

Takođe se i na osnovu ponašanja, snova i izgleda trudnice mogao predvideti pol deteta:

• Ako trudnica omrzne mleko, veruje se da nosi muško dete
• Ako se žena u trudnoći „zainteresuje oko igle i ručnog rada“, rodiće kćerku
• Ako trudna žena sanja oružje, rodiće sina
• Ako se žena u trudnoći prolepša rodiće muško dete, a ako poružnja žensko „jer joj kćer lepotu krade“
• Ako je trudnici stomak visok nosi muško dete, a ako joj stoji nisko žensko

Postoje brojna verovanja i čitav sistem praznovernih radnji, koje trudna žena valja ili ne valja da radi, kojih su se i ona i članovi njene zajednice striktno pridržavali:

• Trudna žena ne sme jesti meso od steone krave, jer bi detetu narasla guša
• Trudna žena ne sme da jede načeto voće, jer bi detetu izlazile rane po licu
• Trudnicu valja ponuditi nekim jelom ili pićem, jer ako se od nje nešto sakrije, dete to neće voleti dok ne umre osoba koja je to sakrila
• Trudna žena se ne sme dotaći po telu ako poželi neko jelo, jer će dete imati beleg u obliku onoga što je majka poželela
• Nije poželjno da trudnica vidi zmiju jer će joj dete biti pegavo
• Ne valja da trudna žena prelazi preko konopa ili lanca, jer bi se dete rodilo sa pupčanom vrpcom omotanom oko vrata
• Trudna žena ne treba da sluša kad se kolju prasad, jer će joj dete hrkati kad spava
• Ne valja da trudnica preskače preko sekire, jer će joj dete imati rasečenu usnu
• Trudna žena ne treba da jede zečje meso, niti valja da vidi zeca, jer će se dete roditi sa zečjom usnom
• Trudna žena ne sme pojesti neku duplu voćku, jer će joj dete biti nakazno
• Ne valja da trudnica daje vodu iz vedra ili drugog suda dok je nosi, jer je čeka težak porođaj

Autor: Bašta Balkana