NIJE PREPORUČLJIVO

Stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da ponovno upotrebljeni karton za jaja može da donese više štete nego koristi.

 

Kada je u pitanju ponovna upotreba ambalaže, to je u većini slučajeva idealna ideja i za životnu sredinu i za naš novčanik. Međutim, to nije slučaj kada je u pitanju karton za jaja.

karton za jaja

Sa kartonima za jaja, međutim, priča je malo drugačija i zahteva više pažnje nego što smo mislili.

Čak je na ambalaži navedeno da se pakovanja ne smeju ponovo koristiti. Zbog toga morate baciti kartonske kutije ili kutije za jaja nakon prve upotrebe.

Zašto su kutije za jaja problematične?

Problem je u kartonu od kog su ove kutije napravljene. Zaražene su štetnim mikroorganizmima i ne mogu da se čiste ili peru.

Među najčešćim štetnim mikroorganizmima su, na primer, salmonela, koja izaziva akutna zapaljenja gastrointestinalnog trakta, a ponekad izaziva i komplikacije. Posebno je opasno za malu decu i starije osobe.

Da biste sprečili unakrsnu kontaminaciju neophodno je sledeće:

– Izbegavajte stavljanje jaja ili pakovanja jaja na čiste radne površine.

– Prilikom razbijanja pazite da sadržaj jaja ne dođe u kontakt sa spoljašnjom površinom ljuske.

– Sav pribor, posuđe i radne površine koje su bile u kontaktu sa jajima ili ambalažom za jaja moraju dobro da se očiste.

– Prazno pakovanje odmah odbacite i nemojte ga ponovo koristiti.

– Operite ruke detaljno nakon kontakta sa jajima i ambalažom za jaja.

Izvor: City Magazine