DUHOVNA POUKA

Neobični razgovor između lekada i sveštenika vodio se na temu duše. Doktor je upitao svešteno lice: „Da li ste nekada videli dušu?“, a onda dobio lekciju za čitav život!

Jedan lekar obratio se svešteniku ovakvim rečima:
‒ Oče, vas nazivaju pastirem duša. Recite mi, molim Vas, jeste li bilo kada videli tu istu dušu?

videli dušu

‒ Ne! – odgovori sveštenik.

‒ A jeste li je čuli?

‒ Ne!

‒ A ispitali?

‒ Ne!

‒ Možda ste je omirisali?

‒ Ni toga takođe nije bilo!

‒ I niste je osetili?

‒ Ma ne, osetio sam! – odgovori sveštenik.

– To jest – zaključi lekar – od pet čula koje imamo, četiri govore protiv duše i samo jedno za! I vi još verujete u to da duša postoji?

Tada sveštenik sa svoje strane upita lekara:

‒ Vi ste lekar?

‒ Da.

‒ Onda, recite mi, da li ste bilo kada videli bol?

‒ Ne.

‒ A na ukus ga probali?

‒ Ne.

‒ Onda ste, možda, osetili njegov miris?

‒ To takođe nije bilo!

‒ I niste ga osetili?

‒ Još kako sam ga osetio!

‒ Onda ispada – reče sveštenik – da od pet čula, koja imate, četiri govore protiv bola i samo jedno za. I vi još verujete u bol?

Lekar shvati pouku sveštenika i postiđen otide.