MALTEŠKI RAZGOVORI

Na Malti je 1988 godine održan razgovor izmedju američkog predsednika Buša i predsednika SSSR-a Gorbačova. Tada je nastao Malteški memorandum a ovo je transkript razgovora dvojice lidera

Gorbačov : Dobro došli, gospodine predsedniče, i članovi američke delegacije, na sovjetski krstareći brod Maksim Gorki. Vi ste bili ti koji ste preuzeli inicijativu za organizovanje ovog našeg sastanka. Prvo bih želeo da kažem da veoma cenimo inicijativu predsednika.

Buš : Hvala vam puno.

Gorbačov : Razmišljao sam: šta se dogodilo u svetskim zbivanjima što je dovelo do ovakvog susreta SSSR-a i SAD? Ne samo što se dogodilo, već se toliko toga dešava. To je važna stvar. Iz tog razloga moramo pronaći novi, dubok dijalog, koji će biti integralno povezan sa onim promenama i novim događajima sa kojima se treba suočiti u međunarodnoj areni. Moramo da vodimo svoje poslove na neki drugi način; moramo se pozabaviti promenama. Dakle, ne možemo više da ograničavamo aktivan rad koji se vodi na nivo ministara spoljnih poslova. Život zahteva da organizujemo češće radne sastanke i povećamo kontakte među liderima naših naroda.

Malteški memorandum 1988 susret Buš Gorbačov

Ovaj sastanak je nesumnjivo uvod u zvanični sastanak sa vama. U svakom slučaju, to će imati svoje značenje. Generalno sam impresioniran nezvaničnim sastancima koji nisu praćeni posebnim formalnostima. Ti i ja vodimo značajnu prepisku. Ali važno je sesti za sto i razgovarati. Ovo ima simboličan značaj ne samo za SSSR i SAD, već i za ceo svet.

U Sovjetskom Savezu i Sjedinjenim Državama, i širom sveta, ljudi se nadaju da pregovori na Malti neće biti samo lep simbol naših odnosa, već da će doneti rezultate.

Neka naši stručnjaci rade zajedno sa liderima. Biće im stvorene prilike da to urade.

Još jednom Vas iskreno pozdravljam, gospodine predsedniče.

Buš : Hvala vam na lepim rečima. Ja sam bio taj koji je dao predlog za ovaj sastanak. Ali nastavio sam sa pretpostavkom da bi takvi pregovori bili prihvatljivi i za sovjetsku stranu. Stoga smatram da smo zajedno pripremili ovaj sastanak. Kada sam prošlog leta bio na putu iz Pariza za Vašington i bio u avionu i uređivao nacrt mog pisma upućenog vama u vezi sa ovim susretom, shvatio sam da ću svoju nekadašnju poziciju promeniti za 180 stepeni. Američki narod je razumeo ovu promenu u našem pristupu.

Od kada je predložena ideja o ovom samitu, u međunarodnoj areni odigrali su se mnogi značajni događaji. Očekujem da ćemo tokom predstojeće razmene moći da podelimo svoja viđenja ovih promena, ne samo u istočnoj Evropi već iu drugim regionima, kako bismo došli do boljeg i dubljeg razumevanja naših pozicija. Zalažem se za razmenu ne samo u prisustvu naših delegacija, već i jedan na jedan. Mislim da bi se trebalo češće sastajati.

Gorbačov : Slažem se. Imam osećaj da smo već razgovarali i da je ovaj sastanak nastavak naših korisnih razgovora.

Buš : Da, tako je. Već smo imali produktivne razgovore. Želeo bih, ako mi dozvolite, da iznesem neke od misli američke strane.

U potpunosti se slažem sa onim što ste izjavili u vezi sa značajem našeg sastanka na Malti. Bio sam spreman da iznesem slične tačke. Stoga ih neću ponavljati.

Što se tiče našeg odnosa prema perestrojci. Želeo bih bez sumnje da kažem da se potpuno slažem sa onim što ste rekli u Njujorku: svet će biti bolji ako se perestrojka završi kao uspeh. Ne tako davno bilo je mnogo ljudi u SAD koji su sumnjali u ovo. Tada ste u Njujorku rekli da ima elemenata koji ne žele uspeh perestrojke. Ne mogu da kažem da takvih elemenata nema u SAD, ali mogu sa punom sigurnošću da kažem da ozbiljno misleći ljudi u Sjedinjenim Državama ne dele ova mišljenja.

Na ove promene javnog raspoloženja u Sjedinjenim Državama utiču promene u istočnoj Evropi, čitav proces perestrojke. Naravno, među analitičarima i stručnjacima postoje različita gledišta, ali možete biti sigurni da imate posla sa administracijom u SAD i sa Kongresom koji žele krunski uspeh vaših reformi.

Sada bih želeo da ponudim niz pozitivnih koraka, koji bi, po našem mišljenju, mogli da daju opšti pravac za naš zajednički zadatak pripreme zvaničnog samita u Sjedinjenim Državama.

Nekoliko komentara koji se tiču ekonomskih pitanja. Želim da vas obavestim da moja administracija namerava da preduzme mere ka suspendovanju Džekson-Venikovog amandmana, koji sprečava davanje statusa najpovlašćenije nacije Sovjetskom Savezu. […]

Takođe želim da vas obavestim da je administracija usvojila politiku ukidanja amandmana Stivensona i Berda, koji ograničavaju mogućnost davanja kredita sovjetskoj strani. […]

Ove mere, koje administracija sada predlaže u oblasti sovjetsko-američkih odnosa, vođene su određenim duhom; oni uopšte nisu usmereni na demonstraciju američke superiornosti. I u tom smislu, kako razumemo, oni su u skladu sa vašim pristupom. Kao što se razume, mi u SAD smo duboko uvereni u prednosti našeg tipa ekonomije. Ali to trenutno nije tema. Pokušali smo da konstruišemo naše predloge na način koji ne ostavlja utisak da Amerika „spašava“ Sovjetski Savez. Ne govorimo o planu pomoći, već o planu saradnje.

Nakon što Džekson-Venik amandman bude ukinut, biće povoljni uslovi za eliminisanje ograničenja za odobravanje kredita. Američka administracija smatra da ovo nije pitanje davanja pomoći, već stvaranja uslova za razvoj efikasne saradnje na ekonomskim pitanjima. Planiramo da naša razmatranja po ovom pitanju prenesemo sovjetskoj strani u obliku dokumenta. To uključuje niz ozbiljnih planova u oblastima finansija, statistike, funkcije tržišta, itd.

Želeo bih da kažem nekoliko reči da razjasnimo našu poziciju u pogledu želje sovjetske strane da dobije status posmatrača u GATT-u. Nekada je među nama postojala podela mišljenja po ovom pitanju — SAD su bile protiv primanja SSSR-a u ovu organizaciju. Sada je ta pozicija preispitana. Mi smo za davanje statusa sovjetske strane posmatrača u GATT-u. Ovo se zasniva na stavu da će učešće SSSR-a u GATT-u doprineti njegovom upoznavanju sa uslovima, radom i razvojem svetskog tržišta. […]

Postoji još jedna oblast u kojoj se novi pristupi mogu koristiti za razvoj ekonomske saradnje. Imam u vidu uspostavljanje kontakata sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj. Ovo bi obezbedilo dobar okvir za saradnju na ekonomskim pitanjima između Istoka i Zapada. Administracija se zalaže za aktivan napredak u ovom pravcu. […]

[Buš je prešao na diskusiju o regionalnim pitanjima i izneo stav SAD u vezi sa situacijom u Centralnoj Americi. Zatim je predložio da dve strane razgovaraju o pitanju razoružanja.]

Gorbačov : Slažem se.

Buš : Vi znate da je moja administracija za eliminaciju hemijskog oružja iz čovečanstva. Danas želim da iznesem naš novi predlog, koji sadrži jedan novi element. Ako se sovjetska strana u principu složi sa našim predlogom o pitanju hemijskog oružja, koji je iznesen u mom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru, onda bi u okviru ovog pristupa SAD mogle da pristanu da napuste naše Program modernizacije, odnosno [program] dalje proizvodnje binarnog oružja nakon što bi stupila na snagu sveobuhvatna konvencija o zabrani hemijskog oružja.

U praktičnom smislu, to bi značilo da bi u bliskoj budućnosti dve strane mogle da se dogovore o značajnom smanjenju zaliha hemijskog oružja, čime bi se sadašnja cifra hemijskih agenasa u američkom arsenalu dovela na 20 odsto, a osam godina nakon ulaska u konvenciju o oružju, [svodeći je] na 2 procenta. Predlažemo da se plan sprovede tako da do samita u SAD sredinom sledeće godine bude gotov nacrt bilateralnog sporazuma koji bi tada mogao da bude potpisan.

O konvencionalnom oružju. Iako ovo pitanje zahteva ozbiljan rad vezan, između ostalog, i sa neophodnošću prevazilaženja određenih barijera ne samo u našim zemljama, već iu drugim zemljama, na primer u Francuskoj, mogli bismo očekivati da se dogovor postigne negde sledeće godine. Mislim da bismo s tim u vezi mogli da postavimo sledeći cilj: da težimo potpisivanju sporazuma 1990. godine o radikalnom smanjenju konvencionalnih snaga u Evropi, pošto smo potpisali takav sporazum na samitu predstavnika zemalja učesnica bečkih pregovora.

Po pitanju budućeg ugovora o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja. Američka strana nastoji da pruži odgovarajuću inicijativu za pregovore o tom pitanju. Zalažemo se za zajedničko rešavanje svih otvorenih ključnih pitanja za predstojeći samit u SAD. Takođe ne isključujemo mogućnost da se do tada u potpunosti usaglasi nacrt ugovora o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja i njegovi prilozi. U ovom slučaju, ugovor bi mogao biti potpisan tokom samita.

Nadamo se da će se na predstojećim sovjetsko-američkim pregovorima između naših ministara spoljnih poslova u bliskoj budućnosti naći rešenje za pitanja kao što su procedura za obračun krstarećih raketa velikog dometa sa vazdušnim lansiranjem, šifrovanje telemetrije, ograničenja za neraspoređene rakete itd. Uoči sastanka naših ministara spoljnih poslova, koji bi mogao da se održi krajem januara, američka strana planira da formuliše svoj stav o ovim pitanjima i da ga ponudi na ovim pregovorima.

Takođe planiramo da damo instrukcije našoj delegaciji na pregovorima u Ženevi da povuče prethodni američki predlog o zabrani mobilnih interkontinentalnih balističkih raketa.

Zamolio bih sovjetsku stranu da se još jednom okrene pitanju ograničenja interkontinentalnih balističkih raketa SS-18. Želeli bismo da zabranimo modernizaciju ovih raketa i želeli bismo da sovjetska strana istraži mogućnost dubljih jednostranih smanjenja.

Što se tiče pripremnih protokola za ugovore iz 1974-1976 o podzemnim nuklearnim testiranjima, po našem mišljenju postoje sve mogućnosti da se ovaj posao što pre završi i potpisivanje navedenih protokola na našem sastanku u SAD.

U današnje vreme postaje sve važnije pronaći rešenje za problem sprečavanja proliferacije raketa i raketne tehnologije. U tom smislu, Sjedinjene Države bi pozdravile pridruživanje Sovjetskog Saveza konvenciji o ograničenju naoružanja kojoj već pripada sedam zapadnih zemalja.

Gorbačov : Ovo pitanje je već u toku.

Buš : Želeli bismo da postavimo pitanje da li bi bilo moguće da Sovjetski Savez objavi otprilike istu količinu podataka o sovjetskom vojnom budžetu kao mi u Sjedinjenim Državama. Mislim da naše publikacije daju prilično sveobuhvatnu predstavu o vrsti vojnih aktivnosti koje se preduzimaju u našoj zemlji. Siguran sam da vaše obaveštajne službe to mogu autoritativno da potvrde.

Gorbačov : Javljaju mi, naprotiv, da ne objavljujete sve.

Buš : Siguran sam da bi objavljivanje detaljnijih podataka o vojnim budžetima, na obostranoj osnovi, podstaklo poverenje u ovoj sferi.

Želeo bih da se dotaknem nekoliko pitanja koja su važna za budućnost. […]

Posebno su kritični u ovom trenutku problemi zaštite životne sredine. Sada smo primorani da uzmemo u obzir čak i ekonomske posledice globalnih klimatskih promena. Neke zapadne zemlje idu tako daleko da drastično smanjuju čak i suštinsku ekonomsku aktivnost zarad sprečavanja ovih promena.

Pokušavamo da racionalno pristupimo ovim pitanjima, da izbegnemo ekstreme. U ovom trenutku, SSSR i SAD aktivno rade na komitetu koji priprema međunarodnu konferenciju o klimi pod okriljem UN. Ovo donosi zadovoljavajuće rezultate. Gledajući unapred, planiramo još dva važna koraka u ovom pravcu. Prvo, nakon što rad odbora bude završen do jeseni sledeće godine, nameravamo da budemo domaćini konferencije na kojoj bi se izradio ograničeni ugovor o klimatskim promenama.

Zaštita životne sredine zahteva pažnju vodećih naučnika. Zamolio sam pomoćnika Bele kuće za nauku [i tehnologiju], direktora [B]rom-leia, da organizuje konferenciju za sledeće proleće o životnoj sredini, da okupi najbolje naučne umove, kao i lidere odgovarajućih odeljenja iz mnogih zemalja . Nadam se da će ovom forumu prisustvovati i sovjetski predstavnici.

Razvoj saradnje naših zemalja u velikoj meri zavisi od učešća mladih u ovom procesu. Ovde bi razmene studenata trebalo da igraju veliku ulogu. Predlažemo da se napravi aranžman kako bi se u školskoj 1990/91. godini ova vrsta razmene povećala na oko 1.000 osoba sa svake strane. Prošireni program uključivao bi mlade do 25 godina. Pored toga, posebnu pažnju treba posvetiti razmeni studenata u oblasti humanističkih nauka i sociologije. Praktično iskustvo bi bilo veoma produktivno u pogledu poljoprivrednih studija.

Gorbačov : Hvala vam što ste podelili ove zanimljive ideje. Ovo je verovatno najbolji dokaz činjenice da je administracija predsednika Buša svoj politički fokus usmerila na sovjetsko-američku liniju. Nameravam da se dotaknem nekih konkretnih pitanja malo kasnije.

Sada bih želeo da iznesem neka zapažanja opšte filozofske prirode. Čini mi se veoma važnim da razgovaramo o zaključcima do kojih možemo doći iz našeg prethodnog iskustva, iz „hladnog rata“ – šta se dogodilo, šta će ostati u istoriji. To je, ako želite, prednost istorijskog procesa. Ali pokušaj da analiziramo tok prošlih događaja je naša primarna obaveza. Zašto je ovo neophodno? Verovatno možemo da tvrdimo da smo svi preživeli istorijsku prekretnicu. Pred čovečanstvom su se pojavili potpuno novi problemi, o kojima ljudi u prošlosti nisu mogli ni da pomisle. I tako – hoćemo li ih rešiti koristeći stare pristupe? Od toga ne bi bilo apsolutno ništa.

Nikako se sve što se dogodilo ne može posmatrati u negativnom svetlu. Za 45 godina uspeli smo da sprečimo veliki rat. Sama ova činjenica pokazuje da u prošlosti nije sve bilo loše. Ali svejedno, zaključak je očigledan — akcenat na sili, na vojnoj nadmoći, a uz to i trci u naoružanju, nije se opravdao. Obe naše zemlje očigledno to razumeju bolje od bilo koje druge.

Isticanje ideološke konfrontacije takođe se nije opravdalo i rezultiralo je samo našim neprekidnim kritikama jedni drugih. Stigli smo do opasne linije. I dobro je da smo znali dovoljno da prestanemo. Dobro je što je došlo do međusobnog razumevanja naših zemalja.

A naglasak na neravnomernoj razmeni između razvijenih i nerazvijenih nacija takođe se slabi. Na koji način? Kolonijalne sile su mnogo dobile od tog odnosa. Ali toliko problema se pojavilo u svetu u razvoju, problema koji nas bukvalno uzimaju za grlo. Zaista je sve međusobno povezano.

Na strateškom nivou, hladnoratovske metode i konfrontacije su pretrpele poraz. Prepoznajemo to. A možda je to još bolje prepoznato u široj javnosti. Neću početi da propovedam. Samo ljudi hrle u politiku. Pojavili su se problemi u pogledu životne sredine i očuvanja prirodnih resursa koji su povezani sa lošim efektima tehnološkog napretka. I ovo je sasvim razumljivo – na kraju krajeva, ovde se u suštini radi o problemu preživljavanja. Javno mnjenje ove vrste snažno utiče i na nas političare.

Stoga mi – u SSSR-u i u SAD – možemo zajedno učiniti mnogo u ovoj fazi da radikalno promenimo naše stare pristupe. Bili smo svesni toga u našim odnosima sa Reganovom administracijom. Proces se sada nastavlja. I pogledajte kako smo se otvorili jedni drugima.

Na političkom planu zaostajemo za raspoloženjem javnosti. I to je razumljivo — na kraju krajeva, postoje mnoge sile koje deluju na političke lidere. Dobro je što maršal [Sergej] Ahromejev i vaš savetnik [Brent] Skoukroft razumeju probleme koji se javljaju u vojnoj sferi. Ali u obe zemlje postoje ljudi — i to u znatnom broju — koji nas jednostavno plaše. U oblasti odbrane ima mnogo ljudi koji su navikli na svoju profesiju i kojima nije lako da promene način razmišljanja. Ali ovaj proces je ipak počeo.

Zašto sam počeo sa ovom temom? U američkim političkim krugovima uporno se postavlja određena premisa: Sovjetski Savez je, kažu, započeo svoju perestrojku i menja pravac pod uticajem hladnoratovskih političara. Kažu da se u istočnoj Evropi sve ruši i, kažu, to ide u prilog samopravednosti onih koji su se oslanjali na hladnoratovske metode. A pošto je to tako, onda ne treba praviti nikakve političke promene. Ono što treba učiniti je povećati snagu ugnjetavanja i pripremiti više korpi za ubiranje plodova [ovavog pristupa]. Gospodine predsedniče, ovo je veoma opasna zabluda.

Shvatam da sve ovo vidiš. Znam da morate slušati predstavnike raznih krugova. Međutim, vaša javna saopštenja i konkretni predlozi koje ste danas izneli, a koji su usmereni na razvoj saradnje između SSSR-a i SAD, ukazuju na to da je predsednik Buš formulisao koncepciju sveta koja odgovara današnjim izazovima.

Podrazumeva se da svako bira svoje izbore. Ali takođe je jasno da su greške i greške u politici nedopustive što se tiče odnosa između SSSR-a i SAD. Ne smemo dozvoliti da se naša politika gradi na pogrešnim shvatanjima ni u međusobnim odnosima, ni u odnosima sa drugim zemljama.

U početku sam čak razmišljao da iznesem neku vrstu prekora – rekavši da je američki predsednik uvek iznova izražavao svoju podršku perestrojci i želeo joj dobro i komentarisao da Sovjetski Savez treba da sprovede svoje reforme sam; ali da smo od predsednika Sjedinjenih Država očekivali ne samo izjavu već i konkretnu akciju koja bi potkrepila izjavu.

Sada postoji i izjava i akcija. Do ovog zaključka dolazim slušajući ovo što ste upravo rekli. Čak i ako to znači samo planove za akciju, to je veoma važno.

Moje drugo razmatranje. Svet doživljava veliko pregrupisavanje snaga. Jasno je da iz bipolarnog prelazimo na multipolarni svet. Hteli to ili ne, moraćemo da imamo posla sa ujedinjenom, ekonomski integrisanom Evropom. Mogli bismo posebno da razgovaramo o pitanju istočne Evrope. Hteli mi to ili ne, Japan je još jedan centar svetske politike. Jednom smo razgovarali o Kini. Ovo je još jedna najozbiljnija realnost koju niko od nas ne bi trebalo da iskorištava protiv drugog. I moramo razmišljati o tome kako da se Kina ne oseća isključenom iz procesa koji se odvijaju u svetu.

Sve su to, ponavljam, glavni faktori pregrupisavanja snaga u svetu. Gledam politička dešavanja u Indiji — ova politika je dinamična. Dugo sam razgovarao sa Radživom Gandijem. Indija ima uravnotežen pristup u cilju uspostavljanja dobrih odnosa i sa nama i sa vama.

Kakvu ulogu igramo u ovom pregrupisavanju? Iz ovoga slede veoma ozbiljne stvari. Počeo sam da raspravljam o ovom pitanju sa [George] Shultzom. Posle jedne od diskusija pokazao nam je neke dijagrame koji odražavaju promene koje će se desiti krajem veka u ekonomskim odnosima između vodećih zemalja sveta. Sada je jednostavno neophodno razumeti ulogu SSSR-a i SAD u ovim velikim promenama. Promene ne mogu uvek biti praćene mirnim tokom događaja.

Uzmimo istočnu Evropu. Njegovo specifično učešće u svetskoj ekonomiji nije mnogo. I vidi koliko smo nervozni. Koji oblik akcije treba da preduzmemo? Kolektivne akcije?

A šta je pred nama u pogledu ekonomije, životne sredine i drugih problema? I o ovome moramo razmišljati zajedno.

Dugo vremena sovjetsko rukovodstvo je o tome razmišljalo. I dolazimo do zaključka da su SAD i SSSR jednostavno „osuđene” na dijalog, zajedničko delovanje i saradnju. Drugačije ne može biti.

Ali da bi se ovo desilo moramo prestati da posmatramo jedni druge kao neprijatelje. Mnogo toga ima u našim glavama. Moramo da vodimo računa da naše odnose ne posmatramo samo sa vojnog stanovišta.

To ne znači da predlažemo sovjetsko-američki kondominijum. Ovde se radi o stvarnosti. A to ni na koji način ne dovodi u pitanje savezničke odnose ili saradnju koja je izgrađena sa drugim zemljama. Moramo sve ovo da razumemo. Mislim da to nije bilo ranije. Tek smo sada ušli u proces međusobnog razumevanja.

Postavili smo pitanje: kakav je Sovjetski Savez u interesu SAD — dinamičan, stabilan, čvrst ili onaj koji se bori sa svim vrstama problema? Obavešten sam o savetima koji ste dobili.

Što se nas tiče, mi smo zainteresovani za SAD koje se osećaju uverenim u odluke koje donose o nacionalnoj bezbednosti i napretku. Ova misao je prisutna u svim razgovorima sa mojim zapadnim partnerima. I bilo je na stotine takvih sastanaka. Smatram da je svaki drugi pristup opasan. Ignorisanje domaćih političkih procesa, nespremnost da se uzmu u obzir praktični interesi SAD u svetu – to je opasna politika.

I SAD moraju uzeti u obzir interese drugih zemalja. U međuvremenu, i dalje postoji želja za učenjem, ugnjetavanjem i gaženjem. Još uvek je tu. Svi znamo ovo. Stoga bih želeo da čujem vaše mišljenje o ovome. Jer pitanje je kako izgraditi most između naših zemalja — preko reke ili niz njen tok.

Pošto je preostalo još mnogo vremena u predsedničkom rukovodstvu SAD, ova tačka mora biti razjašnjena. Mislim da to nećemo postići samo u jednom susretu. Ali glavna pitanja moraju biti rešena. Ponavljam: potrebna nam je jasnoća. Sve ostalo su konkretni detalji, specifičnosti koje su u krajnjoj liniji integralno vezane za međusobno razumevanje ovih osnovnih problema. […]

Buš : Nadam se da ste primetili da, dok traju promene u istočnoj Evropi, Sjedinjene Države nisu dale snishodljive izjave koje imaju za cilj da nanesu štetu Sovjetskom Savezu. Istovremeno, u Sjedinjenim Državama ima ljudi koji me optužuju da sam previše oprezan. Istina je, ja sam oprezan čovek, ali nisam kukavica; i moja administracija će nastojati da izbegne bilo šta što bi štetilo vašem položaju u svetu. Ali uporno su mi savetovali da uradim nešto od te vrste — da se popnem na Berlinski zid i da dam široke deklaracije. Moja administracija, međutim, izbegava ove korake; mi se zalažemo za rezervisano ponašanje.

Gorbačov : […] Želim da odgovorim na stavove koje ste izneli na početku diskusije. Pozdravljam tvoje reči. Smatram ih manifestacijom političke volje. Ovo mi je važno.

Iz sopstvenog iskustva, i iskustva rada sa predsednikom Reganom, znam kako smo se više puta našli u situaciji u vezi sa razoružanjem gde je sve stalo i zaglavilo u blatu. Delegacije su sedele u Ženevi i pijuckale kafu i nisu imale šta da rade.

Tada sam dobio poruku od predsednika Regana. Pažljivo sam pročitao tekst i zaključio da od toga neće biti ništa. Naravno, mogao sam da napišem zvaničan odgovor, ali ne volim da trošim reči. Morao sam da napravim odlučan potez. I tako je nastala ideja za sastanak u Rejkjaviku. Neki ljudi su bili uplašeni rezultatima pregovora u Rejkjaviku. Ali u stvarnosti Rejkjavik je postao pravi proboj po pitanju ograničenja naoružanja. Nakon toga, mehanizam za pregovore je počeo da radi aktivno i efikasno.

Ili uzmite drugu oblast — ekonomske veze. Ovde postoje ograničene mogućnosti za napredovanje. Da bi se ova ograničenja prevazišla, potrebna je politička volja. Potreban je signal od predsednika. Američki biznismeni su disciplinovani ljudi, i čim vide novi način razmišljanja u ekonomskoj sferi, vrlo brzo reaguju.

Na pregovorima u Ženevi delegacije su iz datih direktiva izvukle bukvalno sve što su mogle. Neophodno je dati podsticaj svakom radu. Primetio sam vaše stavove u vezi s tim. Čini mi se da su vredni pažnje.

Zahvaljujem vam što ste dali prioritet pitanju bilateralne saradnje. Spremni smo da razgovaramo o svim pitanjima u vezi sa ovim.

Često se javlja sledeća situacija: kada se govori o odnosima između naših zemalja, kažu nam: „Složite se sa Amerikancima, mi ćemo vas podržati. Ali čim počnemo da pregovaramo, oni vrište: „Nova Jalta“. To je donekle prirodno. Mnogo toga zavisi od našeg rada sa našim saveznicima, i sa nesvrstanim zemljama.

Krećemo da prilagodimo našu ekonomiju svetskoj ekonomiji. Stoga smatramo važnim da budemo deo GATT sistema i drugih međunarodnih ekonomskih organizacija. Verujemo da će ovo biti korisno za našu perestrojku i da će nam omogućiti da bolje razumemo kako funkcioniše svetski ekonomski mehanizam.

U prošlosti su SAD zauzele negativan stav po pitanju učešća SSSR-a u međunarodnim ekonomskim organizacijama. Rečeno je da bi učešće u GATT-u politizovalo aktivnost ove organizacije. Mislim da je ovo ostatak starih pristupa. Zaista je bilo vreme kada smo ideološka pitanja stavljali u prvi plan. Usput, i ti si. Sada su se vremena promenila, drugi su kriterijumi, drugi procesi i povratka na staro neće biti. […]

Dozvoljavamo mogućnost u našoj zemlji raznih oblika privatne svojine. Cilj nam je da rublja postane konvertibilna. Perestrojka se dešava i u okviru Saveta za međusobnu ekonomsku pomoć kako bi se principi rada ove organizacije približili opšteprihvaćenim svetskim ekonomskim standardima.

Sada, o Centralnoj Americi. Vidimo kako doživljavate situaciju u Latinskoj Americi. Ali nije nam sasvim jasno šta hoćete od Nikaragve. U toj zemlji postoji politički pluralizam, tamo ima više partija nego u SAD. A sandinisti — kakvi su oni marksisti?! Ovo je smešno. Gde su koreni problema? U osnovi su ekonomska i socijalna pitanja. Zašto ih SAD ne vide? Kažete da je glavni problem u Nikaragvi pitanje moći. E, tamo će biti izbora. Neka ih Ujedinjene nacije nadgledaju. Iskreno govoreći, to nije naš posao. Neka ovaj proces ide gde hoće.

Na Kubi. Kuba je nastala bez naše pomoći. Umesto toga, Sjedinjene Države su imale određenu ulogu u tome. Kada se rodila nova Kuba, saznali smo o njoj iz novina. Ali da se ne dotičemo istorije. Sada je pitanje kako poboljšati trenutnu situaciju. Postoji jednostavan i dobro dokazan metod: treba razgovarati direktno sa Kastrom. Morate naučiti: niko ne može da vlada nad Kastrom. I on ima svoje ideje o našoj perestrojki .

Želim još jednom da naglasim: mi ne težimo nikakvim ciljevima u Centralnoj Americi. Ne želimo da tamo dobijamo baze ili uporišta. Trebalo bi da budete sigurni u ovo.

Vratimo se problemu razoružanja. Upoznati smo sa američkim pristupom rešavanju problema hemijskog oružja. Međutim, u prošlosti je ovom pristupu nedostajao važan element — spremnost SAD da smanje proizvodnju binarnog oružja nakon što je konvencija o zabrani hemijskog oružja stupila na snagu. Sada se pojavio ovaj element, i to veoma značajan. Ovde je bilo napretka.

Stoga mi, vi i mi, verujemo da je globalna zabrana neophodna. Držimo se ovog cilja. Ali postoje dvostrane mere i određene faze o kojima treba pregovarati. Naši ministri spoljnih poslova mogu da razgovaraju o tome.

Buš : Pitanje neproliferacije hemijskog oružja je takođe veoma kritično. Nadam se da će se naši stručnjaci dotaknuti ove teme.

Gorbačov : Slažem se.

Sada o bečkim pregovorima i smanjenju konvencionalnog naoružanja u Evropi. Istupili ste za zaključivanje sporazuma o ovom najvažnijem pitanju 1990. godine i njegovo potpisivanje na najvišem nivou. Naši pristupi ovde su se poklopili. Spremni smo na aktivnu i konstruktivnu saradnju kako bismo postigli ovaj cilj. Postoje poteškoće, naravno. Ali neću detaljnije objašnjavati detalje.

O pregovorima za ograničavanje strateškog naoružanja. Ovde je potrebna politička volja da se podstakne rad koji se radi. Pažljivo sam te slušao, a ti si isticao neke elemente. Ali, nažalost, nisam čuo da ste pominjali problem krstarećih raketa sa morem.

Sada je klima povoljna za pripremu nacrta ugovora o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja za potpisivanje do našeg sastanka sledeće godine. A ako do ovog trenutka ne bude pronađeno rešenje za problem krstarećih raketa sa morem, onda će se pojaviti ozbiljne poteškoće. Ovde ste u velikoj prednosti. Američka strana mora ponovo da razmotri ovo pitanje u kontekstu koji sam pomenuo.

Buš : To je problem.

Gorbačov : Ne pokušavamo da postignemo simetriju ogledala. Svaka strana ima izbor; postoji situacija u zemlji koju treba razmotriti, različite strukture oružanih snaga.

Ali u radu na smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja, nemoguće je zanemariti krstareće rakete lansirane sa mora. SAD imaju ozbiljnu prednost u ovoj oblasti. Stavite se u našu poziciju. Naš Vrhovni sovjet neće pristati na ratifikaciju ugovora ako se izbjegne problem krstarećih raketa iz mora.

Veoma pozdravljam vaše predloge o životnoj sredini. Možete očekivati da će naši stručnjaci aktivno učestvovati na konferenciji o pitanjima životne sredine koju planira Bela kuća.

Drago mi je da ste se dotakli pitanja povećanja razmene studenata. Započeli smo ovaj dobar posao za vreme Reganovog predsednikovanja. Mladima je lakše naći zajednički jezik. I siguran sam da će oni dati doprinos pozitivnom razvoju sovjetsko-američkih odnosa.

Ukratko, želeo bih još jednom da naglasim da sam zadovoljan koracima koje ste ovde naveli. Sovjetsko-američki dijalog dobija određeni zamah. A da bi joj dao novi dah, biće potrebni novi napori i novi koraci. […]

————–

Snimak razgovora između generalnog sekretara Mihaila Gorbačova i predsednika Džordža Buša (jedan na jedan) 2. decembra 1989.

Gorbačov : U našem poverljivom razgovoru, želeo bih da pokrenem tri pitanja:

Prvo, pitanje Centralne Amerike, pre svega Kube. Gospodine predsedniče, možda se sećate da sam vam posle moje posete Kubi napisao pismo. Moji razgovori tamo nisu bili jednostavni. Moram priznati da je Kastro izrazio izvesnu zabrinutost u vezi sa našim kursom. Razjasnili smo mu niz pitanja i generalno se sve dobro završilo. Između ostalog, rekli smo mu: Ono što radimo u našoj zemlji diktiraju naše potrebe. Ono što radite u svojoj zemlji je vaša stvar; mi se u to ne mešamo.

U razgovoru jedan na jedan, Kastro je u suštini tražio našu pomoć u normalizaciji odnosa sa SAD. Nedavno je načelnik štaba kubanskih vazduhoplovnih snaga posetio Sovjetski Savez. Razgovarao je sa [zvaničnicima] u Ministarstvu odbrane SSSR-a, kao i sa maršalom Ahromejevim. I ovaj zahtev je poverljivo ponovio. Poveravam vam to u razgovoru jedan na jedan i nadam se da će ovo ostati među nama. Inače bi Kastrova reakcija mogla biti prilično jaka.

Buš : Svakako. Neću da vas dovodim u neprijatnu situaciju. Sa moje strane ne može biti curenja. Razumem koliko je ovo delikatno za vas.

Gorbačov : Možda bi trebalo da razmislimo o nekoj vrsti mehanizma za početak kontakata po ovom pitanju. Spremni smo da učestvujemo, ali možda će to biti nepotrebno. Na vama je da odlučite. Spremni smo da vam pomognemo u otpočinjanju dijaloga, ali to je svakako vaša stvar i samo bih vas zamolio da razmislite o tome.

Čini mi se da Kastro shvata koliko se svet promenio. Osetio sam to u razgovoru sa njim. Ali ima izuzetno jak osećaj samopoštovanja i nezavisnosti.

Buš : Možete li, molim vas, doslovno ponoviti ono što vam je rekao.

Gorbačov : Njegove reči su bile sledeće: Tokom vaših kontakata sa predsednikom, tražimo od vas da pronađete načine i sredstva da prenesete interes Kube za normalizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama. To je ono što sam upravo sada uradio.

Buš : Želeo bih, da tako kažem, da vam pokažem sve svoje karte o Centralnoj Americi i Kubi. Ako uzmemo naše NATO saveznike, uključujući Tačer, Kola, Miterana, njima uopšte nije stalo do Centralne Amerike. Naravno, govore dobre reči o demokratizaciji i slobodnim izborima, ali nemaju vitalni interes šta se tamo dešava. Isto se odnosi i na „levi bok“ američkog političkog tela. Međutim, mlade mlade demokratije južno od Rio Grandea, kao i ogromna većina američkog naroda, veoma blisko shvataju ovo pitanje.

Takođe vidimo da, u poređenju sa vašim kretanjem napred, Kastro izgleda kao sidro što otežava ovo kretanje. Ovaj čovek očigledno nije u korak sa promenama i procesima koji su zahvatili Sovjetski Savez, Istočnu Evropu i našu hemisferu. Demokratske promene su mu tuđe.

Lideri latinoameričkih zemalja, naravno, izbegavaju da kritikuju druge Latinoamerikance u Ujedinjenim nacijama. Zato sam bio iznenađen kada je predsednik Kostarike Oskar Arijas istakao da je Kastro sada u potpunoj izolaciji. Kastro predstavlja još jedan ozbiljan problem. Govorim o mnogim Kubancima koji su proterani sa Kube i čiji su rođaci na Kubi proganjani. Mnogi takvi Kubanci žive u južnoj Floridi i tamo su strasti protiv ovog čoveka koji se smatra najgorim diktatorom.

Kastro nas je ranije ozvučio; međutim, nikada nije nastavio sa bilo kakvim znacima spremnosti da promeni svoje ponašanje.

Sada, o Nikaragvi. Rekli ste da sandinisti nisu pravi marksisti. Ranije sam imao drugačije mišljenje, ali danas bih se složio. Ipak, oni i dalje izvoze revoluciju. Duboko sam uveren da epizoda „Cesna” nije bila samo nesreća. Šta god da vam kažu, metodično prenose oružje — ovde nije važno iz kojih izvora — za FMLN. Zabrinut sam što se sada isporučuje nova pošiljka helikoptera iz Sovjetskog Saveza u Nikaragvu, iako ne sumnjam u izjavu gospodina Ševarnadzea u vezi sa projektilima. Zaista, mogli su ih dobiti iz drugih izvora.

Gorbačov : Vaše oružje je takođe u regionu.

Buš : Ovo je moguće. Treba tražiti način da otklonimo ovaj izvor napetosti u našim odnosima. Kao takav vidimo održavanje slobodnih izbora pod odgovarajućim nadzorom.

Gorbačov : Slažem se.

Buš : Danas obojica treba da se nadamo i da se molimo da će se slobodni izbori zaista održati i da [Danijel] Ortega, ako ne bude izabran, neće pokušati da se nekako uhvati za vlast uz pomoć vojske. Ako zaista postoje slobodni izbori koje je potvrdila grupa stranih posmatrača, onda će Sjedinjene Države prihvatiti njihove rezultate i ni na koji način neće pokušati da utiču ili sabotiraju njihov ishod.

Postoji još jedno maligno pitanje u Latinskoj Americi; Rekao bih otvorenu ranu. Govorim o Panami. Moram da vam kažem da niko u Sjedinjenim Državama ne veruje da bi Sovjetski Savez mogao imati udela u Norijeginom uspehu. Za nas on predstavlja užasan problem. Inače, raspitivao sam se kod našeg državnog tužioca koliko su čvrsti inkriminišući dokazi protiv Norijege.

Iskreno da vam kažem, bio bih spreman da potražim način da mu dam šansu da ode bez gubitka obraza, da nekako ublažim problem. Ovo vam, naravno, govorim u poverenju. Međutim, dobio sam odgovor da su dokazi protiv njega veoma ubedljivi i, s obzirom na to koliko je akutno pitanje droge u Sjedinjenim Državama, ne možemo jednostavno da rešimo zvaničnu optužnicu protiv Norijege.

Gorbačov : Želeo bih da, gospodine predsedniče, znate kako Sovjetski Savez doživljava neke od koraka vaše administracije u odnosu na zemlje kao što su, na primer, Panama, Kolumbija i nedavno Filipini. U Sovjetskom Savezu ljudi pitaju: Činjenica da su ovo suverene zemlje — nije li to prepreka za Sjedinjene Države? Zašto SAD organizuju suđenje, donesu presudu i sprovedu je same?

Buš : Šta imate na umu kada uključite Kolumbiju?

Gorbačov : Imam na umu upotrebu sile protiv narko-biznisa.

Buš : Sada mi ne izvodimo nikakve vojne operacije. Ali ne morate sumnjati da ćemo mi to učiniti kada se od nas zatraži da pomognemo demokratski izabranoj vladi u njenoj borbi protiv narko-mafije. Ali predsednik [Virgilio] Barko je veoma hrabar čovek i on to od nas neće tražiti.

Što se tiče Filipina, vaša reakcija me je iznenadila. Predsednica [Korazon] Akino je izabrana demokratskim putem, a sada je izaziva grupa iz vojske koju predvodi pukovnik [Gregorio] Honasan. Tražila je vazdušno pokriće za svoju palatu, koja je bila pod pretnjom bombardovanja. Čini mi se da to nije trebalo da izazove probleme Sovjetskom Savezu. A obim pomoći nije bio tako veliki. Ako ovo stvara probleme Sovjetskom Savezu, onda je barem dobro da ste to spomenuli. Inače mi to nikada ne bi palo na pamet. U svakom slučaju, ne želim da tako minimalna pomoć izaziva poteškoće u našim odnosima sa Sovjetskim Savezom.

Gorbačov : Neki počinju da govore o „doktrini Buša“ koja zamenjuje „doktrinu Brežnjeva“.

Buš : Da li oni zaista tako kažu u vezi sa Filipinima? Ovo jednostavno ne mogu da razumem. Govorimo o legitimno izabranom lideru. Ona traži pomoć protiv drskog pukovnika.

Gorbačov : Slažem se. Ipak, mislim da se ovakva reakcija može objasniti u kontekstu trenutne situacije. Samo pogledajte; Evropa se menja; vlade padaju — vlade koje su takođe izabrane na legitimnoj osnovi. Čovek se pita da li bi neko tokom ove borbe za vlast tražio od Sovjetskog Saveza da interveniše, šta da radimo? Da li treba da sledimo primer predsednika Buša?

Buš : Shvatam.

Gorbačov : Ponekad čujem da u sadašnjoj situaciji ne ispunjavamo svoju misiju u odnosu na naše prijatelje. Ja uvek odgovaram u takvim slučajevima: prvo, niko nije tražio od nas da pomognemo; drugo, promene se odvijaju u skladu sa Ustavom.

Buš : Rekao bih više — da zahvaljujući vama oni napreduju mirno. Ali postoji velika razlika između ovoga i pukovnika koji namerava da svrgne Akvina.

Sve je u tome da promene treba da dođu mirno. Predsednik Akuino je sam simbol mirnih promena na Filipinima. Ali vidim kako bi neki ljudi u Sovjetskom Savezu mogli imati drugačiju reakciju.

Gorbačov : Razumem te. Zalažemo se za mirne promene; ne želimo da se mešamo, i ne mešamo se u procese koji se odvijaju. Neka narod sam odlučuje o svojoj budućnosti, bez spoljnog mešanja. Ali, vidite, takvi pukovnici, takvi ljudi mogu da se pojave u svakoj zemlji.

Buš : Ne želim da zvučim kao stara, loša ploča, ali dozvolite mi da ponovim: javno mnjenje u SAD vas podržava, čvrsto podržava perestrojku , kao i vašu ulogu u pluralističkim procesima u istočnoj Evropi: uloga koja se ne može smanjiti samo na obuzdavanje, ali je i katalizator promena. Ali u očima našeg naroda, vaša stalna pomoć Fidelu Kastru nanosi vam ozbiljnu štetu. Moram biti iskren: to je jednostavno neshvatljivo. On se protivi tvom kursu.

Bilo bi lepo kada biste našli način da prekinete ovaj izuzetno skupi izliv pomoći koji vam ništa ne vraća. Ove milijarde dolara možete potrošiti uz veliku korist za sebe, istovremeno uklanjajući ovaj ozbiljan element trenja u sovjetsko-američkim odnosima.

Ipak, čak i uz rizik da sam sebi protivrečim, rekao bih: sve ovo svedoči o tome da Kastro nije u skladu sa vama i da, samim tim, nije vaša marioneta. Ljudi ovo razumeju. Pa, u svakom slučaju, bilo bi jako dobro pronaći način da se zaustavi pomoć Kubi i određenim snagama u Centralnoj Americi kako ne bismo bili podeljeni po pitanjima kao što su Panama, Nikaragva i Kuba.

Pozitivne promene se sada dešavaju u Čileu, u drugim zemljama Latinske Amerike. I to je dobro ne samo za Sjedinjene Države, već i za demokratiju i slobodu izbora. Na tom pozadini Kuba i Nikaragva se ističu kao vanzemaljska tela, a pored toga stoje na putu sovjetsko-američkom međusobnom razumevanju.

Gorbačov : Sovjetski Savez nema planove u pogledu sfera uticaja u Latinskoj Americi. Tako je bilo i biće tako. Ovaj kontinent je sada u pokretu. Ti to znaš bolje od mene. Slažem se sa vama: opšti trend je pozitivan, demokratski; diktature ustupaju mesto demokratskim oblicima, iako su to mlade, novonastale demokratije sa teškim teretom prošlosti, i njihov put će biti težak. Saosećamo sa ovim procesima. Ne nameravamo da se mešamo u ono što se dešava.

Što se tiče Kube, sa njom imamo određene uspostavljene odnose; vraćaju se u određeni period istorije koji karakterišu ekonomske blokade itd. Sada bismo želeli da postepeno naše ekonomske odnose prebacimo na normalan kolosek. Ne treba zaboraviti da je Kuba suverena zemlja sa svojom vladom, svojim ambicijama i percepcijama. Nije na nama da učimo Kubu. Neka rade šta hoće. […]

Želeo bih da kažem nekoliko reči o reakcijama i ponašanju u vezi sa događajima u istočnoj Evropi. Pre svega, želeo bih da kažem da nas vektor ovih promena u Istočnoj Evropi i Sovjetskom Savezu približava jedni drugima, a to je najvažnije. Ali postoji važna tačka. Ne mogu da prihvatim kada neki američki političari kažu da proces prevazilaženja raskola u Evropi treba da se zasniva na zapadnim vrednostima. Čini se da su nas ranije krivili za „izvoz revolucije“, a sada govore o izvozu američkih vrednosti. Verujem da je ovo protiv duha današnjih promena; može da zakomplikuje procese koji se odvijaju. Hteo sam to da podelim sa vama, iako znam da je vaš stav drugačiji.

Što se tiče „nemačkog pitanja“. Imamo utisak da se gospodin Kol previše muči i vrti okolo. Ne ponaša se ozbiljno i odgovorno. Bojimo se da se tema ponovnog ujedinjenja može iskoristiti za izbornu korist, da neće prevladati strateški faktori već trenutno raspoloženje. Inače, mišljenja u SRJ se po ovom pitanju razlikuju, kako unutar vladajuće koalicije, tako i između koalicije i socijaldemokrata. Za oboje je važno da prenesemo svima da određene radnje mogu naneti štetu konstruktivnim procesima. Štaviše, mogu da dovedu u pitanje veoma važna i ozbiljna pitanja, uključujući poverenje u vladu SRG.

Pa šta bi se desilo? Da li bi ujedinjena Nemačka bila neutralna, ne članica nijednog vojno-političkog saveza, ili bi bila članica NATO-a? Verujem da treba da svi shvate da je još prerano da se raspravlja o bilo kojoj od ovih opcija. Neka proces ide svojim tokom bez veštačkog ubrzanja.

Niko od nas nije odgovoran za podelu Nemačke. Istorija se odvijala na ovaj način. Neka istorija i ubuduće odlučuje o ovom pitanju. Čini mi se da smo razvili razumevanje u tom pogledu.

Buš : Verujem da je na Helmuta Kola u svojim postupcima u velikoj meri uticala emotivna reakcija na događaje. Isto se tiče Genšera. Istina, program od 10 tačaka ima prizvuk izbornih političkih razmatranja. Ali ne treba zanemariti talas emocija tamo. Kol zna da su neki zapadni saveznici koji na glasu govore o ponovnom ujedinjenju kada ga narod Nemačke podržava [zapravo] prilično uznemiren perspektivom.

Gorbačov : Da, znam za to. I Kol je bio obavešten o ovom stanovištu. Ali za razliku od vas i vaših saveznika, ja govorim otvoreno. Postoje dve nemačke države; ovako se dogodila istorija. Neka istorija odluči kako će se proces razvijati i do čega će dovesti u kontekstu nove Evrope i novog sveta. Kol je više puta izjavljivao da razume svoju odgovornost i da će se pridržavati dogovora koje smo postigli u Bonu. Uopšteno govoreći, ovo je pitanje gde treba da postupamo sa maksimalnom pažnjom da ne bismo povredili šanse koje su se otvorile.

Buš : Slažem se. Nećemo preduzeti nikakve ishitrene korake; nećemo pokušavati da ubrzamo ishod rasprave o ponovnom ujedinjenju. Kada razgovarate sa Kolom, videćete da se slaže sa mojim pristupom. A ako su njegove javne izjave često u suprotnosti sa tim, treba uzeti u obzir specifičnosti političke jednačine i emotivne aspekte, posebno ove poslednje. O ovoj temi govore sa suzama u očima.

Gorbačov : Želeo bih da istaknem da pozitivno gledamo na promenu koja je stvorila ove mogućnosti za normalne kontakte, širu saradnju i trgovinu između dve nemačke države.

Buš : Koliko god čudno izgledalo, po ovom pitanju ste u istom čamcu sa našim saveznicima iz NATO-a. Većina konzervativnih među njima pozdravlja vaš pristup. U isto vreme oni moraju da razmišljaju izvan vremena kada su pojmovi SRG i DDR istorija. O ovom pitanju bih se pozabavio oprezno. Ako naše demokrate kritikuju moju plašljivost, neka to urade. Ne nameravam da skočim na Zid jer je previše ulog po ovom pitanju.

Gorbačov : Pa, skakanje na zid nije dobra aktivnost za predsednika (smeh).

Buš : Ako Buš i Gorbačov mogu da izraze zadovoljstvo zbog promena, to će biti sjajno. Ali neću biti u iskušenju da preduzmem radnje koje, iako izgledaju privlačno, mogu dovesti do opasnih posledica.

Gorbačov : Tačno. Vremena u kojima živimo nisu samo obećavajuća, već i zahtevna.

Buš : Nadam se da ćemo imati još jednu priliku, danas ili sutra, da razgovaramo u poverenju o još jednom ili dva pitanja.

Gorbačov : Imam jedan takav problem. To je Avganistan. Danas si to vešto izbegao. Drugi put sam rekao vašem prethodniku da je Avganistan poligon koji će pokazati da li naše dve zemlje mogu da reše i najteža pitanja. Verujem da treba da razgovaramo o tome.

Buš : Rekao bih da je ovo pitanje danas važnije za vas, a ne za nas. Moram priznati da sam pre nekog vremena pogrešio u prognozi šta će se desiti nakon povlačenja vaših trupa. Spreman sam da razgovaram o ovom pitanju.

Sa svoje strane bih predložio da se razgovara o jednom pitanju koje se tiče unutrašnjih poslova SSSR-a. O tome bi se moglo razgovarati na plenarnom sastanku ili u razgovoru jedan na jedan. I, ako prigovorite, možda nećemo uopšte raspravljati o tome. Ali želeo bih da imam najjasnije razumevanje vašeg pristupa Baltiku. Tu ne treba praviti greške. Mislim da bi bilo bolje da o ovom pitanju razgovaramo poverljivo, jer bih veoma voleo da razumem suštinu vašeg razmišljanja o ovom izuzetno komplikovanom pitanju.

Gorbačov : Razgovaraćemo o ovom pitanju.

—————-

Treći sastanak Gorbačova i Buša (plenarna sednica), 3. decembra 1989.

Gorbačov : […] Počeću tako što ću reći da smo zadovoljni poslom koji je juče obavljen, ali verujem da postoji mogućnost da se napreduje i dalje. Ako se ne protivite, hteo bih da počnem prvi. Ipak, danas sam vaš gost. […]

Buš : Mnogo mi se sviđa „moj brod“.

Ozbiljno, želimo da izrazimo duboku zahvalnost za odličnu priliku koja je pružena našoj delegaciji da radi na sovjetskom brodu. Iako štampa trenutno vrši pritisak na mene, bombardujući me pitanjima o tome da smo juče skraćivali razgovore, verujem da su promene u programu bitno uticale na sadržaj naše rasprave. Sa moje strane, smatram da je naša diskusija bila veoma dobra i produktivna. U stvari, mi smo u suštini nastavili razgovore za doručkom.

Gorbačov : Da, napravili smo proračun i ispostavilo se da su razgovori trajali više od pet sati.

Pre nego što počnemo da razgovaramo o osnovnim pitanjima, želeo bih da vam dam jedan predlog organizacione prirode. Zašto ne održimo zajedničku konferenciju za štampu? Mislim da bi u tome bila velika pozitivna simbolika.

Buš : To je dobra ideja. U principu se slažem. Samo se bojim da bi naši američki novinari mogli da pomisle da izbegavam njihova pitanja, pošto nisam pristao na posebnu konferenciju za štampu.

Možda možemo da organizujemo konferenciju za štampu u nekoliko delova. Prvo ćemo zajedno razgovarati sa novinarima, a onda ću sam odgovarati na pitanja.

Gorbačov : Takođe sam planirao da se sretnem sa sovjetskom televizijom posle naše zajedničke konferencije za štampu. Tako da mi je to u redu.

Buš : Odlično. Tako je odlučeno.

Gorbačov : Gospodine predsedniče, juče sam vrlo kratko odgovorio na vaše stavove o vojno-političkim pitanjima. Danas je red na nas. Pretpostavljam da su naše pozicije u ovoj oblasti i za vas od velikog interesa. Revidiram svoju izjavu kako bih uzeo u obzir jučerašnju razmenu mišljenja.

Iako je ovo samo neformalni sastanak, mi se prvi put sastajemo ovako, a ja bih želeo da počnem sa nekoliko izjava o principijelnim pitanjima.

Prvo i najvažnije, novi predsednik SAD mora da zna da Sovjetski Savez ni pod kojim okolnostima neće pokrenuti rat. Ovo je toliko važno da sam hteo da vam lično ponovim najavu. Štaviše, SSSR je spreman da prestane da smatra SAD neprijateljem i to otvoreno saopšti. Otvoreni smo za saradnju sa Amerikom, uključujući saradnju u vojnoj sferi. To je prva stvar.

Drugo. Podržavamo zajedničke napore za obezbeđivanje zajedničke bezbednosti. Sovjetsko rukovodstvo je posvećeno nastavku procesa razoružanja u svim aspektima. Smatramo da je neophodno i hitno prevazići ograničenja trke u naoružanju i sprečiti stvaranje novih egzotičnih vrsta oružja.

Uzgred, napomenuću da pozdravljamo proces saradnje koji je započet između naših vojskovođa. Posebno smo zahvalni na prilici koja je pružena sovjetskom ministru odbrane da se upozna sa američkim oružanim snagama.

Još jedna misao o principu. Mi smo usvojili odbrambenu [vojnu] doktrinu. Uložili smo velike napore da vam objasnimo šta je to tačno. Naše oružane snage su već uključene u ozbiljne reforme. Struktura vojne grupacije u istočnoj Evropi postaje defanzivna: divizije sada imaju manje tenkova, a uklanjaju opremu za prevoz. A raspoređivanje vazduhoplovnih snaga se menja; jurišne snage avijacije se vraćaju u drugi ešalon, a borbena avijacija, odnosno snage odbrambene avijacije, kreću na liniju fronta.

Ne krijemo naše planove za perestrojku u oružanim snagama. Sovjetska vojska je u svakom trenutku spremna da se sastane sa svojim američkim kolegama, da pruži bitne informacije i da razgovara o pitanjima koja se pojave.

Ali zauzvrat se javljaju i [nova] pitanja. Dok je Sovjetski Savez odobrio i implementirao čisto odbrambenu doktrinu, SAD se i dalje rukovode strategijom brzog reagovanja koja je usvojena pre više od 20 godina. To se ranije moglo nekako opravdati. Ali sada, kada se na vojno-političkom planu priznaje da pretnje koje su ranije proizašle iz Varšavskog ugovora više ne postoje, prirodno se postavlja pitanje: zašto su SAD tako spore u sprovođenju perestrojke u okviru sopstvenih oružanih snaga? Upoznao sam se sa obimnom briselskom izjavom od oko 60 stranica. I, nažalost, ustanovio sam da još nema napretka od strane NATO-a u promeni svoje politike na doktrinarnom nivou u ovoj najvažnijoj oblasti.

Sledeće načelno pitanje. Donekle smo se toga dotakli već kada smo sagledali dinamiku pregovaračkog procesa. Međutim, želim da se vratim na ovaj problem i da izdvojim jednu veoma važnu tačku.

Vi i ja smo priznali da se kao rezultat trke u naoružanju pojavila zaista nezamisliva vojna moć na obe strane. Došli smo do istog zaključka da je takva situacija bremenita katastrofom. Pokrenut je izuzetno važan pregovarački proces, na čijem su čelu bila pitanja o smanjenju nuklearnog naoružanja.

Buš : Izvinite što vas prekidam, ali u ovom kontekstu želim da vam se zahvalim na duboko simboličnom poklonu koji ste mi poslali preko ambasadora Dobrinjina — uspomenu napravljenu od rastavljenih projektila.

Gorbačov : Da. Sporazum o raketama manjeg i srednjeg dometa postao je istorijska prekretnica.

Uopšteno govoreći, izgledi koji se otvaraju nisu loši, a Vaši jučerašnji komentari su me uverili da je uspostavljena obećavajuća osnova za dalji napredak.

Ali šta nas brine? Do sada su pregovori izostavljali jednu od tri osnovne komponente vojne moći — pomorske snage. I prethodna i sadašnja administracija reagovale su veoma emotivno kad god se ovo pitanje postavilo.

U međuvremenu, nije bilo narušavanja američke bezbednosti. Želim sa punom odgovornošću da objavim da vodimo računa o interesima SAD. Vaša zemlja je pomorska sila sa vitalno važnim linijama komunikacije koje se prenose preko mora i okeana. Izgradnja pomorskih snaga je za vas i istorijska tradicija i čitav sistem nauke i industrije koji je duboko integrisan sa ekonomskim interesima. Iz tog razloga promena pristupa ovde nije tako laka. Mi to dobro razumemo, pošto i sami doživljavamo slične poteškoće u drugim oblastima vojnog jačanja.

Ali šta će biti od ovoga? Već početkom 1950-ih bili smo bukvalno opkoljeni mrežom vojnih baza. Činilo ih je više od 500.000 ljudi, stotine borbenih aviona i moćne pomorske snage. SAD imaju 15 nosača aviona, oko 1.500 borbenih aviona. A koje su to ogromne snage već raspoređene duž naših obala ili bi mogle da budu raspoređene svakog trenutka? Ne govorim čak ni o strateškim podmornicama — barem one potpadaju pod pregovore o nuklearnom [strateškom] ofanzivnom oružju. Kao rezultat pregovora u Beču, nivo vojne konfrontacije na kopnu će biti značajno smanjen.

Kao što sam već rekao, postoje dobri izgledi za zaključivanje sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja [START]. U ovim okolnostima imamo pravo da očekujemo da će opasnost za Sovjetski Savez sa mora biti smanjena.

Naši ministri su već govorili o tome. Preuzimam inicijativu na sebe i zvanično postavljam pitanje otpočinjanja pregovora o problemu pomorskih snaga. Što se tiče toga kako ih započeti—ovde smo spremni da budemo fleksibilni. U početku neka to bude kroz mere poverenja, zatim opšte smanjenje obima pomorske delatnosti. Onda, kada se situacija u isto vreme razjasni u Ženevi i u Beču, doći će vreme da se ozbiljno pozabavimo pitanjem smanjenja pomorskih snaga.

Unapred ću reći da ćemo zauzeti realan stav. Posebno smo svesni da SAD imaju i druge probleme osim sovjetskih vojnih snaga. Ali još jednom bih sa potpunom sigurnošću želeo da naglasim: kao što je evropska bezbednost važna za SAD i njene saveznike, mi smo zainteresovani za bezbednost mora i okeana.

Sada, nakon što sam ocrtao neke od naših osnovnih pristupa, želeo bih da komentarišem konkretne pregovaračke tačke. Pošto smo se unapred dogovorili da se ne zanosimo detaljima, ja ću se, kao i juče, ograničiti na glavna pitanja.

Želeo bih da razjasnimo stvari među nama, bar u vezi sa tri veoma važne pregovaračke pozicije. Prvo, naši ministri i vojni lideri su razjasnili međusobnu vezu između budućeg sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju i ABM ugovora. Drugo, smatramo da je od najveće važnosti — i inicijativa EA Ševarnadzea u Vajomingu je dokaz za to — da se postigne dogovor o pravilima obračuna teških bombardera i strateških krstarećih raketa iz vazduha. Ako uzmemo trenutnu američku formulu, onda SAD mogu da zahtevaju ne 6.000 već oko 8.500 bojevih glava. Mi ovde ne pokušavamo da se cenjkamo; kao polaznu tačku moramo jednostavno prihvatiti činjenice stvari.

Treći problem, koji sam već dotakao, su krstareće strateške rakete sa morem.

Ima, naravno, i drugih pitanja, ali neću sada o njima. Ako sam dobro razumeo predsednika, postavljamo sebi zajednički referentni okvir, bar da rešimo sva preostala krupna pitanja do samita u Vašingtonu, a da do kraja sledeće godine potpišemo i sam sporazum START.

Još jedna važna tačka. Razumem da su ovu tačku „gurali“ Akhromejev i Skoukroft. Ratne mornarice SSSR-a i SAD poseduju nuklearno oružje, kako strateško (balističke rakete lansirane sa podmornica i krstareće rakete sa mora) tako i taktičko (krstare rakete kratkog dometa, nuklearna torpeda i mine). Predmet Ženevskih pregovora je strateška nuklearna komponenta ratne mornarice. Ostalo nam je taktičko nuklearno oružje. Predlažemo da se unište. Za sada je ovo nezvaničan razgovor, ali ja predlažem da počnemo zvanične rasprave. Sovjetski Savez je spreman da potpuno uništi taktičko nuklearno oružje mornarice na obostranoj osnovi. Ovako radikalna odluka bi odmah pojednostavila i procedure za praćenje njenog sprovođenja.

Sada nekoliko reči o Beču. U celini se slažem sa predsednikovom ocenom pregovora. Međutim, čak i ovde ostaju tri važna problema. Prvo je pitanje smanjenja ne samo naoružanja, već i vojnog osoblja. Predložili smo smanjenje na 1.300.000 na svakoj strani, odnosno po milion na svakoj strani. Predstavnici NATO-a se sa ovim ne slažu, ali iz nekog razloga ne navode svoje ličnosti. Mislim da nas ljudi jednostavno neće razumeti ako se ograničimo samo na smanjenje naoružanja [kada] se grupe koje su ogromne snage suoče jedna s drugom u Evropi.

Drugo pitanje se odnosi na smanjenje trupa na stranoj teritoriji. Predlažemo da ih ograničimo na gornju granicu od 300.000, ali nas vuku u drugom pravcu — smanjenju samo sovjetskih i američkih trupa. Ali tu su i engleske, francuske, belgijske, holandske i kanadske trupe. Ukratko, nudi nam se nepravedno rešenje.

Sada o problemu vazdušnih snaga. Predložili smo za svaku alijansu nivo od 4.700 aviona taktičke pozorišne avijacije i poseban nivo za avione presretače. Ali do sada su stvari i ovde polako napredovale. Predlažemo da se ovom pitanju posveti posebna pažnja na narednom sastanku ministara.

Ukratko, o predsednikovom predlogu o „otvorenom nebu“. Mi to podržavamo. Učestvovaćemo na konferenciji u Otavi. Spremni smo za produktivan zajednički rad sa SAD Kako nam se čini, u ovom predlogu postoje značajne rezerve. Neka naši ministri i vojni stručnjaci razgovaraju o proširenju otvorenog statusa okeana i mora, svemira i kopna. […]

Da rezimiram ono što sam rekao, želim još jednom najsnažnije da naglasim da smo skloni mirnim odnosima sa SAD i na osnovu te premise predlažemo transformaciju trenutne vojne konfrontacije. To je ono što je najvažnije. […]

Možda bi sada trebalo da prekinemo diskusiju o vojnim pitanjima i da razgovaramo o Evropi i razmislimo o tome kako reagovati na napore da se tamo razvije saradnja?

Buš : To je odlična ideja. Ali dozvolite mi da dodam nekoliko reči. Veoma sam zadovoljan saradnjom naših diplomatskih resora, kako u vojnoj tako i u drugim oblastima. Verujem da kanali za diskusiju o vojno-političkim problemima sada integralno dopunjuju kontakte koje su pokrenuli Ahromejev i [predsednik Združenog komiteta načelnika štabova adm. Vilijam] Krou. Sastanci vojnih specijalista uveliko pomažu stvari i nadam se da ćemo nastaviti da razvijamo tu praksu.

Gorbačov : Upravo to nameravamo da uradimo.

Buš : Iskreno ću reći da naša vojska ima ogroman uticaj u NATO-u. Upravo sam ih zamolio da urade analizu vojnih rashoda u SAD i Zapadu zajedno i da iznesu svoje preporuke. Mislim da su u ovom ključnom periodu kontakti naših vojskovođa posebno značajni.

Gorbačov : Zato ćemo ih češće sastajati. Da li biste želeli da budete prvi u raspravi o evropskim pitanjima?

Buš : Vi ste bliži Evropi, ali bih želeo da uvedem naš razgovor sa nekoliko komentara.

Pre svega, priznajem da smo bili šokirani brzinom promena koje su se odigrale. Veoma cenimo vašu ličnu reakciju i reakciju Sovjetskog Saveza u celini na ove dinamične, a u isto vreme fundamentalne promene.

Iako nismo ulazili u detalje, tokom jučerašnjeg razgovora razgovarali smo oči u oči o problemu ponovnog ujedinjenja Nemačke. Nadam se da razumete da ne možete očekivati od nas da ne odobrimo ponovno ujedinjenje Nemačke. Istovremeno, shvatamo u kojoj meri je ovo delikatno, osetljivo pitanje. Pokušavamo da delujemo sa određenom rezervom. Ovu misao ću izraziti malo drugačije: nema želje ni kod mene, ni kod predstavnika moje administracije da budem u poziciji koja bi delovala provokativno. Naglašavam tu tačku.

Još jedan primer naše politike prema istočnoj Evropi: poslali smo delegaciju na visokom nivou u Poljsku. U njemu su bili moji viši ekonomski savetnici, drugi predstavnici administracije, privrednici, sindikalni lideri itd. Oni su tamo otišli ​​ne da stvaraju poteškoće, već da objasne Poljacima koji su mehanizmi, po našem mišljenju, efikasni u sferi privrede.

Neću elaborirati svaku istočnoevropsku zemlju, ali ću naglasiti misao da veoma dobro razumemo značenje dela Helsinškog akta koji reguliše nacionalne granice u Evropi.

Razumljivo je da sam spreman da odgovorim na svako vaše pitanje. Mene lično najviše interesuje kako gledate na mogućnost da se izađe iz okvira postojećeg stanja.

Gorbačov : Ne slažem se da smo „bliži Evropi“. SSSR i SAD su podjednako integrisane u evropske probleme. Veoma dobro razumemo vaš angažman u Evropi. Gledati na ulogu SAD u Starom svetu drugačije je nerealno, pogrešno i na kraju krajeva nekonstruktivno. Morate znati ovo; to je naš osnovni stav.

Buš : Nisam baš na to mislio. Samo sam mislio da istorijski nismo bili toliko bliski istočnoj Evropi. Naravno da smo blizu – i bićemo blizu – Evropi; mi smo vitalno zainteresovani i uključeni u NATO. SAD su, pravilno govoreći, lider NATO-a.

Osim toga, želim da istaknem da vi na konstruktivan način katalizujete promene u Evropi.

Gorbačov : Ponovo sam potvrdio naš fundamentalni stav o ulozi SAD u Evropi sa razlogom. Previše je spekulacija o ovom pitanju. Namenjen je i vama i nama. Trebalo bi da budemo potpuno jasni u tako važnim stvarima.

Sada o promenama u Evropi. Oni su zaista fundamentalne prirode. I ne samo u istočnoj Evropi – i u zapadnoj Evropi. Primio sam predstavnike Trilateralne komisije. Posle jednog od razgovora obratio mi se Giscard d’Esten, koji je bio govornik, i vrlo sadržajno rekao: „Budite spremni da se nosite sa ujedinjenom saveznom državom Zapadne Evrope. Rekavši to, mislim, on je mislio da kada evropske integracije dođu na kvalitativno novi nivo 1992. godine, to će biti praćeno dubokom reorganizacijom političkih struktura koje će dostići i savezni nivo.

Dakle, cela Evropa je u pokretu, i kreće se u pravcu nečeg novog. I mi sebe smatramo Evropljanima, a ovaj pokret povezujemo sa idejom zajedničkog evropskog doma. Želeo bih da zamolim EA Ševarnadzea i državnog sekretara Bejkera ​​da detaljnije razgovaraju o ovoj ideji, jer mislim da je to u interesu i SSSR-a i SAD

Trebalo bi da delujemo – i da komuniciramo – na posebno odgovoran i uravnotežen način tokom ovog perioda kada cela Evropa prolazi kroz tako dinamične promene.

Buš : Slažem se sa tobom.

Gorbačov : Uostalom, kako se kaže, svakih pet godina pištolj se sam opali. Što je manje oružja, manje su šanse za slučajnu katastrofu.

U tom procesu, bezbednost SAD i njenih saveznika ne bi trebalo da bude manja ni za jedan milimetar od naše sopstvene bezbednosti.

Ševarnadze : Predsednik je juče izneo zanimljiv predlog o hemijskom oružju. Državni sekretar i ja smo veoma detaljno i vrlo konstruktivno razgovarali o ovom pitanju. Kao što je očigledno, zaslužuje najstrožiju pažnju.

Gorbačov : Već sam izneo svoju prvu reakciju. Koliko ja razumem, postoje dve oblasti u kojima se slažemo. Kao zajednički cilj imamo pred sobom globalnu zabranu hemijskog oružja, ali idemo u fazama i pritom odbacujemo modernizaciju binarnog oružja. Ovo je dobra osnova za pregovore.

Buš : Ako mi dozvolite, želeo bih da s tim u vezi postavim veoma kritično pitanje širenja hemijskog oružja van naše dve zemlje. Posebno smo zabrinuti za Libiju. Ja, naravno, razumem da niste u poziciji da kontrolišete libijskog lidera. Međutim, mi smo, kao i do sada, uvereni da je fabrika u Rabti namenjena za proizvodnju hemijskog oružja. Želeli bismo da radimo sa vama ne samo na ovom konkretnom problemu, već i na celom pitanju sprečavanja širenja hemijskog oružja, koje se još uvek ponekad naziva „atomska bomba siromaha“. Ceo svet je već video stravične posledice širenja hemijskog oružja tokom iransko-iračkog sukoba. Stoga predlažemo postizanje dogovora i u ovoj oblasti. Lično, ovo pitanje me veoma brine.

Gorbačov : Želim da vas uverim da se naši stavovi po ovom pitanju poklapaju. Sovjetski Savez je odlučno protiv širenja hemijskog oružja. Predlažem da naši ministri nastave raspravu o ovom problemu na osnovu naših direktiva.

Buš : Moramo odmah napraviti napredak u ovoj oblasti. Za sada smo ti i ja moralno ranjivi. Drugi ne žele da se kreću, ili se kreću u suprotnom smeru, tvrdeći da će sovjetski i američki hemijski arsenali ostati netaknuti.

Gorbačov : Uveren sam da i ovde možemo uspešno da radimo zajedno. Ako SSSR i SAD počnu postepeno da smanjuju svoje hemijske arsenale, mi ćemo imati moralno pravo da se još snažnije zalažemo za neproliferaciju hemijskog oružja. […]

Buš : U potpunosti se slažem sa ovim stavovima.

Gorbačov : Kada se sretnem sa političkim liderima iz istočne i zapadne Evrope, svima im kažem da je ovo objektivan proces koji okuplja zemlje širom kontinenta. Sada traže optimalne varijante za kombinovanje ekonomije, tehnologije i raznih standarda. […]

Šta je suština ovog pristupa zasnovanog na konsenzusu? Uvereni smo da moramo da radimo na nastavku i razvoju Helsinškog procesa, a nikako na uništavanju onoga što je na osnovu njega stvoreno. Posle ovoga biće potreban Helsinki II da bismo mogli da protumačimo novonastalu situaciju i izradimo zajedničke kriterijume i okvire. Podrazumeva se da sve zemlje koje su potpisale Helsinški akt, uključujući naravno SAD i Kanadu, moraju da učestvuju na ovom sastanku.

Još jedno važno pitanje: Šta raditi sa institucijama stvorenim u drugom dobu? Ovo takođe zahteva uravnotežen i odgovoran pristup. U suprotnom bi se sadašnji pozitivni pravac procesa promena mogao pretvoriti u njegovu suprotnost i dovesti do podrivanja stabilnosti. Postojeći instrumenti za održavanje ravnoteže ne smeju biti razbijeni, već modifikovani u skladu sa zahtevima doba. Oni se moraju iskoristiti za jačanje bezbednosti i stabilnosti i poboljšanje odnosa između država. Neka NATO i Organizacija Varšavskog ugovora postanu u još većoj meri političke, a ne samo vojne organizacije; i neka dođe do promene njihove konfrontacione prirode. Dobro je što su naši generali već počeli da shvataju duh vremena, da posećuju jedni druge i da raspravljaju o najsloženijim pitanjima.

Siguran sam da postoje dobri izgledi za saradnju u SEV. U SMEA planiramo kompleksne mere za olakšanje ulaska u strukturu svetske privrede.

Naši poslanici već sarađuju — i ne rade loše: razvija se „narodna diplomatija“. Ovako sveobuhvatna, pozitivna atmosfera zaštitiće nas sve od neočekivanih i neprijatnih iznenađenja u budućnosti.

Imam utisak da američki lideri sada prilično aktivno promovišu ideju osvajanja podele Evrope na osnovu „zapadnih vrednosti“. Ako ova premisa nije samo u propagandne svrhe, a oni nameravaju da je postave osnov za praktičnu politiku, onda ću otvoreno reći da prave mnoge gluposti. U jednom trenutku na Zapadu je postojala zabrinutost da Sovjetski Savez planira da izveze revoluciju. Ali cilj izvoza „zapadnih vrednosti“ zvuči slično.

Ja bih to rekao ovako: vremena su sada veoma složena i stoga posebno presudna. Činjenica da se istočna Evropa menja u pravcu veće otvorenosti, demokratije i približavanja opšteljudskim vrednostima i stvaranju mehanizama kompatibilnosti i svetskog ekonomskog napretka, sve to otvara neviđene mogućnosti za iskorak na novi nivo odnosa; korak koji koristi mirna, smirena sredstva. Ovde je veoma opasno veštački forsirati ili forsirati procese koji se odvijaju, tim pre u cilju zadovoljenja određenih jednostranih interesa.

Mogućnosti za evropsku integraciju u kulturnim i političkim sferama mogu biti najrazličitije, uključujući i one koje do sada nisu bile iskusne. Ovo se neće odvijati bezbolno. Na nekim lokacijama situacija će čak postati kritična. I to je prirodno, jer postoje ogromne i različite društvene snage koje su uvučene u događaje.

Mogu da dam ovaj sud barem o Sovjetskom Savezu. Naša zemlja je pravi konglomerat naroda. Imaju različite tradicije i istorijske karakteristike razvoja. Sada žestoko raspravljamo o budućnosti sovjetske ekonomije, ili, na primer, o pitanju kakve su političke institucije potrebne u uslovima ozbiljne demokratizacije. Zadatak transformacije naše federacije ponovo je postao kritičan. Nedavno sam sa kanadskim premijerom razmenio mišljenja o ovom pitanju. Zabrinut je za Kvebek, koji dugi niz godina teži separatističkim ciljevima. Inače, čak mi je tada pala na pamet misao: zašto se američki Kongres bavi baltičkim regionom, a ne pomaže Kanađanima da reše problem Kvebeka?

Sopstveno iskustvo nam omogućava da predvidimo da procesi u Evropi neće uvek teći glatko. Generalno, ovo je već potvrđeno. Ali u celini gledamo na stvari optimistički. Kada razmišljate na nivou jednostavne reakcije na događaje, može vas naježiti; neki ljudi mogu čak početi da paniče. Ali ako se podignete na politički, filozofski nivo, onda sve dolazi na svoje mesto. Na kraju krajeva, ako je priroda procesa duboka, ako zadire u fundamentalna pitanja koja uključuju milione ljudi, čitave nacionalnosti, kako onda može da teče glatko i lako?

Neophodno je poći od razumevanja ogromne važnosti trenutnih promena. Moramo izbeći svaku moguću grešku i iskoristiti istorijske mogućnosti koje se otvaraju za približavanje Istoka i Zapada. Naravno, razlike će ostati. O tome smo razgovarali juče. Čak iu Sovjetskom Savezu — u jednoj državi — razlike između republika i različitih regiona vidljive su golim okom. Siguran sam da takve razlike postoje i u SAD. Štaviše, oni moraju biti prisutni na ogromnom evropskom kontinentu.

Zalažemo se za zajedničko razumevanje sa SAD događaja koji se dešavaju u našoj zemlji. Utvrdio sam da danas postoji takvo zajedničko shvatanje. Ali proces će nastaviti da se razvija. I želim da ovo razumevanje ne oslabi, već da, naprotiv, postane još jače.

Želim da na osnovu ovog razumevanja kontinuirano sarađujemo tokom ovog složenog prelaznog perioda. U suprotnom, proces bi mogao da se raspadne, i svi ćemo završiti u haotičnom stanju, što će stvoriti mnoštvo problema, zaustaviti promene i vratiti nas u doba sumnje i nepoverenja.

Naglašavam: velika odgovornost leži na Sovjetskom Savezu i SAD u ovom istorijskom trenutku.

Buš :Želim da razjasnim jednu tačku. Izrazili ste zabrinutost zbog zapadnih vrednosti. To bi bilo razumljivo ako bi naše privrženost određenim idealima izazvalo teškoće u SSSR-u ili u istočnoj Evropi, ako bi remetilo progresivne procese koji se tamo razvijaju. Ali nikada nismo težili takvim ciljevima. Svaka diskusija o zapadnim vrednostima u NATO-u ili u drugim zapadnim organizacijama je potpuno prirodna i nema destruktivnu svrhu. Uostalom, šta su zapadne vrednosti? To su, ako hoćete, sloboda govora, otvorenost, živahne debate. U ekonomskoj oblasti—stimulacija za napredak, slobodno tržište. Ove vrednosti nisu nešto novo ili trenutno; mi ih već dugo delimo sa zapadnim Evropljanima; ujedinjuju Zapad. Pozdravljamo promene u Sovjetskom Savezu ili Poljskoj, ali ih nikako ne postavljamo protiv zapadnih vrednosti.

Gorbačov : Glavni princip koji smo usvojili i koji sledimo u okviru novog načina razmišljanja je pravo svake zemlje na slobodne izbore, uključujući pravo da preispita ili promeni svoj prvobitni izbor. Ovo je veoma bolno, ali je osnovno pravo: pravo da se bira iznutra bez mešanja. SAD se pridržavaju određenog društvenog i ekonomskog sistema, koji je američki narod izabrao. Pa neka drugi ljudi sami odluče kome će se Bogu, slikovito rečeno, klanjati.

Za mene je važno da se tendencija ka obnovi koja se uobličila u istočnoj i zapadnoj Evropi kreće u pravcu približavanja. Rezultat neće biti kopija švedskog, engleskog ili sovjetskog modela. Ne. Ispostaviće se nešto što će zadovoljiti zahteve sadašnjeg stepena razvoja ljudske i evropske civilizacije.

Upravo sam otkrio da se ljudi ne plaše da biraju između jednog i drugog sistema. Oni traže svoju jedinstvenu mogućnost, onu koja će im omogućiti najbolji životni standard. Kada ova potraga teče slobodno, onda ostaje samo jedno da se kaže: srećno.

Buš : Mislim da se ne razlikujemo po ovome. Mi odobravamo samoopredeljenje i rasprave koje idu uz to. Želim da naš pristup tumačite u pozitivnom svetlu: zapadne vrednosti nikako ne označavaju upad našeg sistema u Rumuniju, Čehoslovačku, pa čak ni na DDR.

Gorbačov : To je veoma važno za nas. Događaju se suštinske promene, ljudi se okupljaju. To je najvažnije. Vidim da se na istočnoevropskom tlu uspostavljaju načini rešavanja problema koji uključuju drugačiji sistem — u oblasti ekonomije, tehnologije itd. To je prirodno.

Ako delimo zajedničko razumevanje, onda će sve naše praktične akcije preduzete u promenljivim uslovima biti odgovarajuće i poprimiće pozitivan karakter.

Bejker : Želeo bih da razjasnim naš pristup samoopredeljenju. Slažemo se da svaka zemlja mora imati pravo na slobodne izbore. Ali sve ovo ima smisla samo kada su ljudi u zemlji zaista u poziciji da slobodno biraju. Ovo takođe potpada pod koncept „zapadnih vrednosti“, i ni u kom slučaju nije pravo nametati svoj put drugima.

Gorbačov : Ako neko tvrdi konačnu istinu, može da očekuje katastrofu.

Buš : Apsolutno u pravu.

Baker : Nisam baš na to mislio. Uzmimo, na primer, pitanje ponovnog ujedinjenja Nemačke, koje čini nervoznim i vas i nas, kao i mnoge Evropljane. Šta mi tamo zagovaramo? Da se ​​ponovno ujedinjenje desi na principima otvorenosti, pluralizma i slobodnog tržišta. Nikako ne želimo da ponovno ujedinjenje Nemačke reprodukuje model 1937-1945, što vas, očigledno, brine. Nemačka tog vremena nije imala ništa zajedničko sa zapadnim vrednostima.

AN Jakovljev se pita: Zašto su demokratija, otvorenost, [slobodno] tržište „zapadne vrednosti?“

Buš : Nije uvek bilo tako. Vi ste lično dali početak za ove promene usmerene ka demokratiji i otvorenosti. Danas je zaista mnogo jasnije nego što je bilo, recimo, pre 20 godina da te vrednosti delimo sa vama.

Gorbačov : Nema smisla ulaziti u propagandne bitke.

Jakovljev : Kada insistirate na „zapadnim vrednostima“, onda se neizbežno pojavljuju „istočne vrednosti“, a „južnjačke vrednosti“…

Gorbačov : Tačno, i kada se to dogodi, ideološki sukobi se ponovo rasplamsavaju.

Buš : Razumem i slažem se. Pokušajmo da izbegnemo neoprezne reči i da pričamo više o sadržaju ovih vrednosti. Od srca pozdravljamo promene koje se dešavaju.

Gorbačov : To je veoma važno. Vidite, kao što sam rekao, najvažnije je da promene vode ka većoj otvorenosti čak i u našim međusobnim odnosima. Počinjemo da se organski integrišemo, oslobađajući se svega što nas je delilo. Kako će se ovo zvati u krajnjoj analizi? Mislim da je to novi nivo odnosa. Iz tog razloga, sa svoje strane, podržavam vaš predlog; da ne vodimo raspravu na nivou Crkve. U istoriji je to uvek dovelo do verskih ratova.

Bejker : Možda ćemo, kao kompromis, reći da se ovaj pozitivni proces dešava na bazi „demokratskih vrednosti“? […]

Izvor : Arhiv Fondacije Gorbačov