IZ SRPSKE TRADICIJE

Kada se Dušan na Uskrs 1346. krunisao za cara u Skoplju, Marko Kraljević je imao desetak godina i njega je otac Vukašin poveo sa sobom da prisustvuje tom događaju.

Marko Kraljević potiče iz srpske vlastelinske porodice Mrnjavčevića. Njegov otac Vukašin i majka Jelena imali su četiri sina, Marka, Andrejaša, Ivaniša i Dmitra, i jednu, po imenu poznatu, ćerku Oliveru.

marko kraljević

Neki izvori pominju još jednu Markovu sestru Milicu, a moguće je da je imao još braće i sestara koji nisu doživeli uzrast odraslih. Prve vesti o njegovom ocu Vukašinu i stricu Uglješi javljaju se sredinom 14. veka, ali su poreklo i ranija istorija porodice Mrnjavčević dobrim delom prekriveni velom tajne. Zna se samo da u početku nisu pripadali krugu najmoćnije vlastele u državi i da su svoje uzdizanje morali da započnu kao pripadnici nižeg plemstva.

Najstariji podaci o poreklu porodice Marka Kraljevića potiču iz Hercegovine. Dubrovački pisac Mavro Orbin zabeležio je u 16. veku predanje da je rodonačelnik porodice bio jedan siromašni plemić po imenu Mrnjava, iz oblasti Zahumlja, i da su njegovi sinovi rođeni u gradu Livnu, u današnjoj Zapadnoj Hercegovini.

Najstariji pouzdani istorijski podatak o Mrnjavčevićima zaista potiče sa prostora Hercegovine. Vlastelin po imenu Mrnjan pominje se oko 1280. godine u službi srpske kraljice Jelene Anžujske, u Trebinju. U ovom hercegovačkom gradu, središtu stare oblasti Travunije, 1346. prvi put je zabeleženo ime markovog strica Uglješe, koji je tada bio namesnik cara Dušana.

Detinjstvo na carevom dvoru

Tačna godina i mesto rođenja Marka Kraljevića nisu poznati, ali se dosta pouzdano može pretpostaviti da je rođen između 1335. i 1340. godine. U jednoj povelji koju je Vukašin izdao Dubrovčanima, aprila 1370. godine, on navodi svoju ženu Jelenu, i dva punoletna sina: „…mnogovoljenim sinovima kraljevstva mi, Markom i Andrejašem“. Po srednjovekovnim običajima punoletstvo se sticalo sa petnaest godina, što znači da je i Andrejaš rođen pre 1355. godine.

Činjenica da Vukašin ne pominje svoja preostala dva mlađa sina, Ivaniša i Dmitra, ukazuje da oni u tom trenutku nisu bili punoletni, što znači da su rođeni posle 1355. godine. Zanimljivo je da u ovoj povelji Vukašin svoju ženu naziva Lenom, „kira Lenom“, iako se ona u drugim prilikama navodi kao Jelena. To bi najpre mogao biti znak posebne Vukašinove pažnje i nežnosti prema svojoj ženi. Markova majka je uživala značajnu pažnju od svog muža, koji je čak kovao i novac sa njenim imenom, a i kasnije je zadržala svoj poseban položaj u porodici.

Markov život započeo je u doba kada je Srbija krupnim koracima širila svoje granice i vidike. U vreme njegovog rođenja mladi kralj Dušan je upravo učvrstio vlast i spremao se za velika osvajanja, a porodica Mrnjavčević je spadala među vlastelu koja je bila potpuno posvećena njegovim vojnim pohodima. Vukašin Mrnjavčević je u ovo vreme postao carev župan u Prilepu, pa je značajan deo svog detinjstva Marko proveo u tom gradu na severu Makedonije. Prilep je bio među prvim gradovima koje je Dušan osvojio na početku svoje vladavine, 1334. godine, i tu je podigao jedan od svojih dvorova. Srpski car je više puta lično boravio u ovom gradu, a ni njegova glavna prestonica Skoplje nije bila daleko. Osvajanjem Prilepa Dušan je pokazao da je raskrstio sa neodlučnom politikom svojih prethodnika i da se spremao za nova širenja ka jugu.

U predvečerje velikih vojnih pohoda, koji tek što nisu otpočeli, braća Mrnjavčevići pripadali su onoj grupi Dušanove vlastele koja nije nosila zvučne titule, ali je predstavljala udarnu snagu njegovih ratnih poduhvata. Ono što ih je ipak izdvajalo od drugog nižeg plemstva bilo je to što su stekli poverenje nekih od najmoćnijih ljudi na kraljevom dvoru.

Kada se Dušan na Uskrs 1346. krunisao za cara u Skoplju, Marko Kraljević je imao desetak godina i nema sumnje da ga je otac poveo sa sobom da prisustvuje tom veličanstvenom događaju. U uzrastu kada se upijaju najsnažniji utisci i pogledi na svet Marko je rastao zajedno sa Srpskim carstvom. Od ovog vremena, zahvaljujući najviše vojničkim sposobnostima, počinje, najpre postepen, a zatim sve brži uspon Markove porodice, odnosno njegovog oca Vukašina i strica Uglješe. U doba Dušanovih ratnih pohoda oni su počeli da igraju sve značajniju ulogu u zemlji.