PROVERA BALANSA

Rombergov test zanimljiv je način za proveru sopstvene ravnoteže. Najčešće se koristi kako bi razotkrio poremećaje ili probleme s ravnotežom.

Rombergov test je kombinacija i istraživanje vizuelnog, glasovnog i perceptivnog sistema kroz neurološki ispit.

rombergov test

Konkretno, Rombergov test omogućava ispitivanje funkcionalnosti leđnog stuba u moždini koji je zaslužan za propriopercepciju ili osećaj pokreta i položaja tela. Ako dođe do poremećaja tog stuba, kod osobe može doći do poteškoća kod osećaja položaja tela ili loše ravnoteže.

Ovaj test je poznat javnosti zbog policijskih testova u američkim filmovima i serijama gde se od zaustavljenih vozača traži da izvedu stajanje na jednoj nozi ili slično. Rombergov test se zaista može koristiti za proveru treznosti osobe jer je ravnoteža pod uticajem alkohola ili drugih opijata narušena.

Kako izgleda Rombergov test?

Ovaj test nije potrebno izvoditi u bolnici već se može obaviti u lekarskoj ordinaciji. Dve su faze testa te će one malo varirati zavisno od toga zbog kojeg uzroka ste se podvrgli testu.

Koraci u Rombergovom testu su:

– skidanje cipela i stajanje ravno tako da su noge čvrsto na zemlji

– doktor će tražiti da presavijete ruke ispred sebe ili ih postavite odmah uz telo

– stojite ravno s otvorenim očima oko 30 sekundi – to je period kada će vas lekar pregledavati i zapisivati nivo vaše stabilnosti

– nakon toga stojite 30 sekundi zatvorenih očiju dok vas lekar posmatra

Uz ove osnovne korake Rombergovog testa, mogli biste biti zatraženi da stavite jednu nogu ispred druge ili da prebacite petu prednje noge tako da dodiruje prste zadnje noge. Drugi deo Rombergovog testa može izgledati tako da stojite na jednoj nozi, otvorenih ili zatvorenih očiju.

Za izvođenje ovog testa se ne treba koristiti dodatna oprema. Takođe, test se izvodi na način da osoba mora koristiti svu svoju ravnotežu, a ne tako da je na primer, naslonjena na zid ili slično.

Rezultati Rombergovog testa

Rombergov test može rezultirati pozitivnim i negativnim rezultatima. Pozitivan rezultat će se pojaviti ako osoba ima problema s ravnotežom te ako nije uspela ispuniti neki od zadataka.

Pozitivan Rombergov test može upućivati na probleme sa senzornim sistemom, vestibularnim sistemom, kao i proprioceptivnim sistemom koji su zaslužni za davanje informacija o kretnjama zglobova i tela, snazi i trajanju položaja, održavanju ravnoteže i slično. Rezultati u ovom slučaju pokazuju da postoji poremećaj ravnoteže u jednom ili više delova sistema.

Senzorna integracija je vrlo važna neurobiološka aktivnost koja omogućava primanje i obradu osetilnih informacija koje u mozak pristižu iz različitih čula. Kada dođe do poremećaja tih aktivnosti dolazi do poteškoća u svakodnevnom radu i životu u različitim merilima.

Na primer, kod deteta koje ima poteškoća s vestibularnim sistemom je moguće da se teško orijentira u prostoru, teško održava ravnotežu i ne može kontrolisati mišićnu napetost. Problemi s proprioceptivnim sistemom se ogledaju u kretnjama zglobova, kretnjama mišića i položaju tela.

Pozitivni rezultati Rombergovog ispita mogu ukazivati na nekoliko poteškoća, od kojih su najčešće:

– opijenost alkoholom ili drogama

– metabolički poremećaji koji dovode do razvoja bolesti srca i šećerne bolesti

– manjak gvožđa u krvi

– manjak vitamina B12

– Parkinsonova bolest

– povreda glave

– sindromi poput Venikovog, Menierevog ili Fridrihovog sindroma

Rombergov test može imati i negativan rezultat što daje do znanja da se ne radi o nikakvom poremećaju niti poteškoćama. Ovaj test se radi kod povreda glave i sumnje na poremećaje ravnoteže, pa se ne bi smeo odlagati.

Izvor: Index.hr