KULTURNO NASLEĐE ČOVEČANSTVA

Šljivovica, kao i proces pečenja srpske rakije od šljiva, uz prateće tradicije, upravo je uvrštena na UNESCO listu.

 

Prirodna rakija od šljiva – šljivovica, tačnije proces njene izrade i prateće tradicije, upisani su na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva!

šljivovica unesco

Ministarstvo kulture Republike Srbije upravo je saopštilo da je odluka o upisu srpske šljivovice doneta na 17. zasedanju Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, koje se održava u Rabatu u Maroku.

– Upis znanja i veština potrebnih za pripremu šljivovice u domaćinstvu i njenu upotrebu u svakodnevnoj i običajnoj praksi na UNESCO Reprezentativnu listu, značajno doprinosi povećanju vidljivosti nematerijalnog kulturnog nasleđa na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i međunarodnoj promociji „živog nasleđa“ Srbije – naveli su u Ministarstvu kulture.

Ministarstvo kulture je 2021. godine nominovalo šljivovicu za Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Nominaciju je pripremio Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu, a u proces su se uključile i lokalne zajednice, nevladine organizacije i institucije. Formalni predlagači nominacije bili su Etnografski muzej u Beogradu i Narodni muzej iz Čačka.

U okviru procesa nominacije, komisiji UNESCO poslati su i uzorci tradicionalne srpske rakije od šljiva.

Ove godine na sednici koja se prvi put održava uživo od početka pandemije kovida, na listi predloga nalaze se, pored šljivovice, i francuski baget hleb, tradicionalne kineske tehnike obrade čaja, kao i tradicija proizvodnje svetlog kubanskog ruma. Usvojena 2003. godine, Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine promoviše očuvanje znanja koja su značajna za očuvanje tradicionalnih zanata.