Advokat Beograd.

Advokatska kancelarija VST u Beogradu počela je sa radom okupljanjem partnera i saradnika – advokata Beograd.

Sa iskustvom rada u drugim advokatskim kancelarijama i sudovima u Republici Srbiji, objedinjavanjem znanja i iskustava iz različitih oblasti pravne prakse, a sa ciljem pružanja klijentima pravne pomoći pred sudovima i drugim organima u Republici Srbiji.

advokatska kancelarija vst

Naši advokati koji se nalaze u Beogradu sa sedištem, spremni su da pomno saslušaju šta imate da pitate, i da daju najbolji odgovor u rešavanju vašeg slučaja.

Naš tim je sastavljen od advokata iz različitih oblasti delovanja.

Sa svojom specijalizacijom, advokatskih pripravnika i saradnika, kao i nizom ekperata iz različitih oblasti prava, stojimo prvenstveno vama na usluzi. Kako uvek pratimo trendove, kao i inovativna rešenja, nas izdvaja to što redovno pružamo usluge iznad očekivanja.

Naše višegodišnje iskustvo, kao i predmeti koji su imali “težinu”, sa kojima smo radili, svrstavaju nas u sam vrh  “par excellence” advokata.

Kao prepozntljiva advokatska kancelarija koja se nalazi u Beogradu, a sa svrhom gde će klijent uvek biti zadovoljan, što je ujedno i naš glavni prioritet…

Oblasti rada naših advokata

KORPORATIVNO PRAVO & TRGOVINA

– Osnivanje privrednih društava, izrada opštih akata, registracija privrednih društava,

– Usaglašavanje akata i poslovanja sa izmenama propis,

– Ugovori o trgovinskom zastupanju, građenju, prevozu, zakupu…

NEKRETNINE I IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

– Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, poklonu, doživotnom izdržavanju, plodouživanje

– Posredovanje i pregovaranje prilikom pronalaženja nepokretnosti, kupca ili prodavca

KRIVIČNO I SAOBRAĆAJNO PRAVO

– Odbrana okrivljenog u krivičnom postupku (opštem i posebnom za organizovani kriminal, ratne zločine i korupciju), prekršajnom postupku (saobraćajni i svi drugi prekršaji) i postupku privrednih prestupa pred svim Sudovima, Javnim tužilaštvima, pred policijom i drugim organima.

– Zastupanje oštećenog u krivičnom postupku (opštem i posebnim) i naknada štete.

RADNO I OPŠTE GRAĐANSKO PRAVO

– Opšti i posebni akti poslodavca

– Ugovor o radu, Ugovor o delu, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

– Zastupanje u radnopravnim sporovima

– Zapošljavanje stranaca

– Porodično pravo, predbračni ugovori, sporazumni razvod, starateljstvo i alimentacija

– Nasledno pravo, ostavinski postupak

– Ozakonjenje, legalizacija, građevinska i upotrebna dozvola

– Naknada štete

PORESKO I OPŠTE UPRAVNO PRAVO

– Pravna regulativa i poreska politika, usaglašavanje sa izmenama propisa

– Poresko saavetovanje

– Zastupanje pred poreskim i inspekcijskim organima i sudovima

REORGANIZACIJA I STEČAJ

– Izrada Unapred pripremljenog plana reorganizacije i Plana reorganizacije

– Savetovanje u predstečajnom postupku

– Prijava potraživanja u stečajnom postupku

– Savetovanje prilikom prodaje obezbeđene i neobezbeđene imovine stečajnog dužnika

 

Advokat – Miloš Stanković

Pozovite : (064)368 21 77

  • [email protected]
  • https://advokativstlaw.rs/
  • Pon – Pet 09:00-17:00
  • Resavska 70/2, 11000 Beograd