PREDUSLOVI POBEDE

Ako želimo da Rusija pobedi, a nemamo drugog izbora, onda moramo suštinski promeniti sadašnji sistem. Potrebna nam je nova država i nova politika.

Savremeni ruski mislilac Aleksandar Dugin promišljao je o tome šta sve Rusija treba da uradi da pobedi u ratu koji je sama pokrenula protiv Ukrajine, odnosno čitavog zapadnog sveta. Evo šta on kaže!

rusija pobedi

Koje promene su nam potrebne da bismo pobedili?

Sumiraću šta svi misle i govore.

1. Prelazak od dominacije države ka savezu države i naroda. Organsko jedinstvo vlasti sa narodom. Otuda prelazak od manipulacije ka poštenju.

2. Prelazak sa liberalne paradigme na narodnosocijalističku – ljudi u javnom sektoru i siromašni dobijaju visok nivo materijalne podrške.

3. Promena nadmoćnosti krupnog kapitala (oligarhije) u pravu konkurenciju između predstavnika malog i srednjeg biznisa (veliki biznis je nacionalizovan).

4. Premeštanje centra industrije sa trgovine sirovinama na visokotehnološke industrije i oživljavanje sela.

5. Raseljavanje velikih gradskih aglomeracija i novi razvoj ruskih zemalja. Od megagradova do oživljavanja malih gradova i seoskih naselja novog tipa.

6. Odbacivanje principa imuniteta i unapređenja korumpiranih funkcionera i potpuno neefikasnih rukovodilaca i uvođenje principa meritokratije (moći dostojnih, koji su u praksi dokazali svoje dostojanstvo).

7. Prelazak sa PR tehnologija na potpuno ideološko društvo: propagandisti štite ne ono što su naručili u ovom trenutku, već ono u šta istinski veruju.

8. Odbacivanje kulture zabave u korist klasične kulture – formiranje, uzdizanje, vaspitanje.

9. Istoričnost političkog režima: tačna definicija mesta moderne Rusije u strukturi ruske istorije je odavanje počasti Drevnoj Rusiji, Moskovskom kraljevstvu, Ruskom carstvu, SSSR-u nedvosmislenim prokletstvom Smutnog vremena i sramne 90-e.

10. Zaštita tradicionalnih vrednosti u potpunosti i iskorenjivanje netradicionalnih poverena je njihovim organskim nosiocima, a ne slučajnim rukovodiocima.

11. Izgradnja društva solidarnosti sa:
• sveštenstvo kao moralni kamerton,
• herojski ratnici u ulozi političke i društvene elite (novo plemstvo ili, ako želite, partijska nomenklatura),
• pošteni radnici (uključujući i poštene preduzetnike) kao standard običnog čoveka.

12. Brzo stvaranje ruske intelektualne elite, nezavisno od standarda i strategija zapadne civilizacije.

13. Povratak tradicionalnog uređenja društva sa jakom porodicom – odbacivanje sekularnog, ugovornog i individualističkog tumačenja braka.

Svi ovi gotovo samorazumljivi koraci su neophodan uslov za Pobedu. Ako ih ne uradimo, odnosno ostavimo sve kako jeste, osuđeni smo na propast. Postojeći model, relativno efikasan u predratnom periodu, više ne ispunjava istorijske zahteve. SVO je započeo proveru realnosti (reality check). To je otkrilo naše fundamentalne mane.

U direktnom frontalnom obračunu sa civilizacijom Zapada, naše slabe tačke ne samo da su se pokazale, već su postale kobne. Ako želimo da pobedimo, a nemamo drugog izbora, onda moramo suštinski promeniti sadašnji sistem. Potrebna nam je nova država i nova politika.

Nedostaje nam vremena. Mislim da je maksimalno godinu dana da se napravi veliki iskorak u ovim oblastima.