BILJANA PLATNO BELEŠE

biljana platno

U meni dragoj Zemlji
Zemlji ponositih ljudi
Biljana platno beleše
Platno od tuge
Platno od sreće

Volio sam Te svim srcem Biljana
Cjelinom sebe
Volim Te i dalje
Voljet ću Te dok me ima
To ne mogu poništiti
Nikakvi Tvoji strahovi

Živi gdje god želiš
S kim god
U mom si srcu sagradila kuću
Koju ne može srušiti nitko
Nikakve daljine
Strahovi
Građena je od ljubavi
BILJANA