POJANJE SRPSKOM SVECU

Povodom praznika 27. januara odabrali smo pojedine bogoslužbene himne (pesme) koje se pevaju Svetom Savi, prvom srpskom arhiepiskopu i prosvetitelju.

Svetom Savi u čast se u crkvama pevaju sledeće himne (pesme) koje slave njegovo delo i značaj za srpski rod.

himne svetom savi

Kojim vencima pohvale da ukrasimo Savu sveblaženog? On je od Hrista kao sa duhovnog istoka kao duhovno sunce zablistao, i svoj narod na zapadu je bogopoznanju naučio i prosvetlio, i kao verni sluga gospodaru svome ih je u pobožnosti umnožio, zato ga je čovekoljubivi Hristos, jednim vencem dostojnim besmrtne slave ukrasio, jer on ima veliku milost. Kakvim duhovnim pesmama da pohvalimo Savu sveštenog? On je postao kao tablica Novoga Zaveta Božijeg i Evanđelja, kojim smo istinitu veru pravoslavlja poznali, da bi Trojici u Jednome Bogu služili; i od Božijih tajni daleko otuđeni bliski smo postali i njeni vršitelji, zakonom i običajima smo hristoimeni ljudi postali, jer careve ovenčavamo i svetitelje posvećujemo, i svakim dobrim činom ukrašeni Hrista proslavljamo, u koga je velika milost. Kakvim lepim pesmama da te slavimo Savo, oče divni? Ti svetlim životom i divnim čudima i bogopoznanjem svakoga zadivljuješ; ti si kao davno Ilija oganj i grad sa neba molitvom spustio, a brata umrlog si oživeo, raslabljenoga si podigao, more si ribom daronosno sebi pokorio, zato tvoj spomen sa ljubavlju slavimo a Hrista veličamo, jer je u njega velika milost.

~Stihovnje stihire na velikoj večernji, 2. glas~

Ti si Hriste Bože Svetlost od Svetlosti, i od Oca pre vekova rođeni, i od iskoni sa Ocem i sa Duhom si, zato odagnaj mrak sa duše moje, pa obasjaj razum moj, molim te, da mogu opevati tvoga ugodnika, Savu sveštenoga. Mada si oče čovek po prirodi, ti si angelski na zemlji poživeo, desni put si iz mladosti odabrao, i bio si ljubitelj celomudrija, zato si postao čisto stanište Duha Svetoga, Savo preosvešteni. Strah Božiji, kao početak mudrosti si zavoleo, i zapovestima Božijim si se uvek učio, kao drvo si se zasadio kraj izvora voda duhovnih, i njima napajan, oče Savo, sebe si kao plod Hristu prineo.

~Prvi kanon Svetom Savi, prva pesma, 2. glas~

Oče sveti, Savo bogomudri, dobro si vaspitan u uzdržanju, do preslavne visine vrlina si uzrastao, na Hristovu tajnu lepotu si gledao, i njegovim sjajem si svoj razum ozario, narod svoj si prosvetlio, a jeresi si od crkve Hristove odbacio, zato smo te stekli kao svetilo, i zato tvoj presvetli spomen hvalimo i sveto ga proslavljamo. Primljeni si talant umnožio, daroviti oče, i udostojio se radosti svoga Gospoda, pa sada stojiš pred Bogom sa zborovima svetitelja i isposnika, ukrašen odeždom sveštenstva, i vencem posta, i blistaš blagodaću božanskog sjaja i zrakom duhovnim, zato, Savo oče sveti, odande prosvetljavaj molitvama svojim sve, koji praznuju tvoj svetli i sveti spomen. Primivši tvoje časne i svete mošti, Savo blaženi, sa verom i ljubavlju ih poštujemo, jer ti si svirala Svetoga Duha, što oglašava neizrecivu tajnu spasenja, svojom božanskom naukom veleglasno, propovedajući nam ovaploćenje Boga-Reči, koje najčistije tobom, oče, poznasmo, i njemu te sada kao molitvenika privodimo, da u predanjima tvojim sačuvani budemo.

~Hvalitne stihire na jutrenju, 8. glas~

Priđite svi hristoljubivi, priđite da praznik spomena služimo, i Savu sveštenopropovednika Evanđelja u pesmama da pohvalimo, i ovako recimo: Raduj se, razumni potoče duhovnog raja, što brazde našeg srca duhovnim vodama Božije nauke napajaš, i činiš ih plodonosnim Hristu Bogu, koji svima daruje prosvetljenje i veliku milost. Raduj se, pravoverja voditelju, i Božijih naredbi služitelju, od Boga svetli svetilniče, jer si srca koja uđoše u mrak neznanja bogoglasnim rečima prosvetlio, i u svetlost Svete Trojice ih uveo, Savo oče bogonosni, srpska pohvalo i ukrase, sada stojiš pred Hristom Bogom, pa se moli sa sve koji služe sveti spomen tvoj.

~Samoglasne stihire na jutrenju, 5. glas~