STALNO PRISUTAN TOKOM ŽIVOTA

Ako se daljim studijama utvrdi veza između INSL3 i različitih zdravstvenih rizika, naučnici su u stanju da tačno odrede zašto ta veza postoji.

Različite bolesti povezane sa uzrastom, uključujući slabost kostiju, seksualnu disfunkciju, dijabetes, karcinom i kardiovaskularne bolesti, mogu da se predvide pomoću jednog hormona koji se pojavljuje na stalnom nivou kod muškaraca tokom njihovog života, otkriva novo istraživanje. Taj hormon je INSL3.

INSL3

Ovaj hormon se prvi put pojavljuje tokom puberteta. Od tada, njegovi nivoi samo malo opadaju u starosti. Ova konzistentnost i rano doba u kome se pojavljuje čine INSL3 važnim za naučnike, a možda i za zdravlje muškaraca, piše Science alert.

Novo istraživanje pokazuje da će neko sa nižim nivoima INSL3 u mladosti verovatno imati niže nivoe hormona u starosti. Ako se to prevede u veći rizik od zdravstvenih komplikacija, kao što studija ukazuje da može da bude slučaj, tim zdravstvenim rizicima bi moglo potencijalno da se upravlja mnogo godina ranije.

„Razumevanje zašto je kod nekih ljudi veća verovatnoća da će razviti invaliditet i bolest kako stare je od vitalnog značaja kako bi se pronašle intervencije koje će obezbediti ljudima ne samo dug život, već i zdrav život kako stare“, kaže reproduktivni endokrinolog Ravinder Anand-Ivel sa Univerziteta u Notingemu u Velikoj Britaniji.

On dodaje da je njihovo otkriće hormona važan korak u razumevanju navedenog i da će omogućiti pojedinačnu pomoć ljudima.

INSL3 prave iste ćelije u testisima koje proizvode testosteron, ali za razliku od testosterona, INSL3 ne fluktuira kako muškarci odrastaju.

Da bi pratili nivo INSL3 u krvi, istraživači su uzeli uzorke od više od 2.200 muškaraca u osam različitih regionalnih centara u Evropi. Nivoi INSL3 kod muškaraca ostali su stabilni tokom vremena i takođe su značajno varirali među pojedincima, dovoljno da razdvoje zdravstvene rizike.

Istraživači ukazuju na to da nivoi INSL3 u krvi pouzdano koreliraju sa brojem i zdravljem Lajdigovih ćelija u testisima, a manje ovih ćelija i manje testosterona takođe je povezano sa brojnim zdravstvenim problemima u kasnijem životu.

„Sada znamo važnu ulogu ovog hormona u predviđanju bolesti i kako se ona razlikuje kod muškaraca, pa skrećemo pažnju na to da otkrijemo koji faktori imaju najveći uticaj na nivo INSL3 u krvi“, kaže molekularni endokrinolog Ričard Ivel sa Univerziteta u Notingemu.

On dodaje da preliminarni rad ukazuje nato da bi ishrana u ranom periodu života mogla da ima ulogu, ali mnogi drugi faktori kao što su genetika ili izloženost nekim endokrinim disruptorima iz životne sredine mogu da imaju ulogu.

U devet kategorija morbiditeta koje su učesnici prijavili u upitnicima, uključujući karcinom, dijabetes i kardiovaskularne bolesti, INSL3 je bio povezan sa povećanim rizikom od morbiditeta kod njih osam.

Jedna oblast koju naučnici takođe žele da istraže u budućim studijama je kako se INSL3 odnosi na seksualno zdravlje, sa svojom snažnom vezom sa testosteronom, ali to nije bilo detaljno uključeno u ovo konkretno istraživanje.

Buduće studije bi takođe trebalo da se „fokusiraju na duže vremenske periode kako bi se utvrdilo da li INSL3 meren kod mlađih ili sredovečnih muškaraca, zaista predviđa kasniju pojavu zdravstvenog problema koji zavisi od starosti“, zaključuju istraživači.

Ako se daljim studijama utvrdi veza između INSL3 i ovih zdravstvenih rizika, a naučnici su u stanju da tačno odrede zašto ta veza postoji, što znači da pripreme mogu da se obave mnogo ranije da bi se pokušalo uočavanje i zaustavljanje različitih zdravstvenih stanja povezanih sa starenjem.

Izvor: N1