DA LI POSTOJI BOG?

Mnogo je poučnih priča iz životopisa naših svetaca. „Ima li Boga“ je jedan od zapisa koji je zabeležio razgovor jednog gazde sa Svetim Savom.

 

Legenda iz života našeg prvog prosvetitelja kaže da ga je jedan nadmeni zemljoposednik jednom upitao da li ima Boga, a mudri Sveti Sava ovako mu je odgovorao na njegovu ljubopitljivost.

ima li boga

– Ima li Boga? – upita jedan nadmeni gazda Svetog Savu.

– Ima!

– Pokaži mi ga, pa ću da poverujem da ga ima!

– A imaš li ti, dobri čoveče, pameti?

– Naravno da imam pameti! – odgovori iznenađeno i pomalo uvređeno gazda.

– Pokaži mi je, pa ću da verujem da je imaš.

Postide se gazda, pa ućuta. Posle nekog vremena nevoljno reče:

– Biće da Boga ipak ima, iako se ne može pokazati.

Zagrli ga Sveti Sava radosno, pa mu reče:

– E, ko bi rekao da ćemo tako brzo pokazati – ja tebi da Boga ima, a ti meni da imaš pameti!