NAJDOSTOJNIJI VITEZOVI

Viteški red Zmaja formiran je 12.12.1408. godine, a osnovao ga je ugarski kralj, kasniji rimski car Žigmund Luksemburški.

Viteški red Zmaja je za zaštitnike izabrao svetog Đorđa i svetu Margaretu, a razlog osnivanja reda je bio zaštita hrišćanske Evrope i hrišćanskih vrednosti koje su bile ugrožene od mlade azijske civilizacije koja je imala ambiciju da agresivno nametne svoju veru i kulturu.

viteški red zmaja

Dvadeset četiri najdostojnija evropska viteza tog doba, ličnosti visokih moralnih principa, elita u najširem značenju tog pojma bili su članovi prvog reda Zmaja.

Počasno mesto prvog viteza prema osnivačkoj povelji – prvi među jednakima – bio je despot Stefan Lazarević, gospodar Srbije.

Prvi članovi su bili: Despot Stefan Lazarević, grof Herman Celjski, palatin Nikola Gorjanski, Janoš Tomaš, Stibor od Stiborice, Jakov od Sent-Laca, Jovan Morovićki, Filip Skolari, Nikola Sečenji, Karlo Krbavski, Janoš Olšan, Petar Levoj, Nikola Čaki, Pavle Besenji, Pavle Pečujski, Mihailo Nadeždi, Petar Perenji, Ivan Gorjanski i Imre Perenji kao sekretar, kancelar.

Pored dvadeset četiri člana, izabrano je još vitezova koji bi u slučaju smrti nekog od vitezova mogli da stupe na njegovo mesto, ali tek pošto su prošli period probe od godinu dana.

Važno je još naglasiti da je viteški red Zmaja bio skupštinskog karaktera. Kralj Žigmund Luksemburški je želeo da nebeski poredak preslika na zemlju tako da sve vezano za datum osnivanja reda Zmaja do broja vitezova koji su ga činili, njih dvadeset četiri, bilo nasićeno hrišćanskim smislom i rečitom simbolikom.

Simbol viteškog reda Zmaja bio je zmaj sa krstom na svojim leđima, repom obavijenim oko sopstvenog vrata, a čast da se nosi takvo obeležje na svojoj viteškoj opremi i zastavi bio je, i ostao, simbol najvećeg mogućeg gospodstva.

O poziciji despota Stefana u viteškom redu pisao je Konstantin Filozof:

„Kad je utvrdio pravo prijateljstvo sa zapadnim (vladarima), kad je u grad po imenu Budim išao, gde su se sabrali zapadni kraljevi i druga gospoda kod kralja ugarskog, (koji je trebalo da ide) u Konstancu i Rim na krunisanje, despot Stefan je iznad svih i pred svima najsvetliji bio i više od drugih video se kao mesec među zvezdama, i iz daleka svako ga je (mogao) opaziti; svi njegovi saveti (behu) čvrsto na (svom) mestu… Ovaj (despot Stefan) imaše pravo da i blagorodnim kraljevima i slavnim vitezovima dodeljuje (viteška) odličja, tako da su se oni ponosili, (smatrajući da su iznad) kraljevih (vitezova), govoreći: ‘Meni despot dade viteški čin.’“.

Izvor: Manastir Manasija