FENOMEN U RUMUNIJI

Kamenje koje raste, pomera se, čak se i „razmnožava“. Takozvani trovanti predstavljaju neobičan fenomen koji i dan danas fascinira naučnike u svakom smislu.

Kosteši, gradić na jugu Rumunije, zapadno od Bukurešta, ima oko 12.000 stanovnika, a nedaleko od grada trovanti (kamenje) žive svoj život.

kamenje

Iako je „živo“ kamenje privuklo pažnju kako domaćih tako i stranih istraživača, do sada nije rađeno mnogo pouzdanih studija. Čak je stvoren i poseban park Muzeul Trovanților, koji je ujedno bio i muzej na otvorenom, kako bi se saznalo nešto više o ovom fenomenu, prenosi Originalmagazine.

Geolozi kažu da su trovanti vrsta konkrecije ili mineralnog agregata, koji nastaju postepenim gomilanjem minerala. Zanimljivo je da se ovo ne dešava samo na Zemlji već i na drugim planetama, na primer Marsu.

Trovanti imaju sposobnost da se „razmnožavaju“

Svaki kamen izgleda drugačije, a njihov oblik zavisi od mnogih faktora. Minerali formirane konkrecije rastu oko bilo kog objekta koji se nađe na kamenu. Rast uvek ide od centra ka spolja. Trovanti su obično sfernog ili ovalnog oblika, ali naravno postoje i izuzeci.

Naučnici veruju da su trovanti konkrecije prekrivene tvrdim slojem peska. Studije su pokazale da kamenje naraste nekoliko centimetara na svakih 1000 godina.

U Kostešiju se mogu naći u različitim veličinama. Najmanji su ujedno i najmlađi i obično mogu stati na dlan.

Kako se formiraju trovanti?

Naučnici su otkrili da nakon padavina kamenje nabubri, a na njihovoj površini formiraju se okrugle izrasline. Kasnije se odvajaju od kamena i formiraju nezavisne forme.

„Priča o nastanku trovanata je prilično jednostavna. Pre oko sedam miliona godina postojala je rečna delta na ovom području. Na tlu su se nalazili sedimenti koje je reka sakupljala sa celog kontinenta. Vremenom su minerali počeli da se rastvaraju i bili su poput cementa – slepili su različite sedimentne čestice, pa danas možemo da razlikujemo trovante različitog sastava“, objasnio je Florin Stojkan, rumunski istraživač, navodi Medium.

Neki trovanti mogu i da se kreću

Ovaj fenomen nije toliko neobičan. Kretanje kamenja obično se javlja nakon obilnih padavina jer dolazi do hemijske reakcije koja povećava pritisak. To dalje dovodi do povećanja strukture i promene oblika. Ponekad dolazi i do pomjeranja centra gravitacije, zbog čega se kamen pomera.

Inače, trovante možete pronaći širom Rumunije, ne samo u Kostešiju.

Izvor: CdM