POSLEDICE VAKCINA

Holandski doktor i homeopata Tinus Smits je našao način kako da se uklone štetni efekti vakcina homeopatijom. Šta je Postvakcinalni sindrom kod dece

Dr Tinus Smits nije protivnik vakcina, naprotiv. On samo primećuje da su neka deca osetljivija na vakcine, da se davanjem što više vakcina detetu povećava šansa da nastanu posledice i da postoji više nus pojava vakcina nego što se to zvanično priznaje. On pokazuje kroz svoju lekarsku praksu da se štetni efekti vakcina kod dece mogu lečiti i izlečiti a može se uraditi i preventiva da ne nastanu. Zbog toga objavljujemo deo prevedenog teksta sa njegovog sajta.

Postvakcinalni sindrom je već nekoliko godina sve češća dijagnoza u mojoj svakodnevnoj lekarskoj praksi. Postepeno sam uspostavio efikasan metod za lečenje ovog sindroma. Sada smatram dužnošću da objavim svoje nalaze: za lekare, roditelje i sve druge osobe koje su zainteresovane za ovo pitanje. Svestan stvarnog značaja ove nove dijagnoze, kao i osetljive prirode teme, sastavio sam ovu knjižicu sa velikom pažnjom – Dr Tinus Smits.

šta je Post vakcinalni sindrom i homeopatski način kako da se uklone štetni efekti vakcina

Moje interesovanje za vakcinaciju i njene štetne efekte datira iz vremena, od pre nekih 20 godina, kada su moja deca bila mala. Tokom ovog perioda prikupljao sam informacije i, uglavnom tokom poslednjih deset godina, beležio svedočanstvo o sopstvenoj lekarskoj praksi sa decom.

Homeopatska praksa je prepoznala da se hronične tegobe mogu razviti nakon vakcinacije još od opšteg uvođenja vakcinacije protiv malih boginja u 19. veku. Homeopatski lek Tuja je dugo godina bila priznata od strane homeopata kao dokazani lek za ove tegobe, čije lečenje homeopatskim sredstvima mi se ipak činilo manje nego zadovoljavajućim.

Pre desetak godina nabavio sam knjigu „La medecine retrouvee“ od francuskog homeopate Jean Elmiger, zbog čega sam promenio metode lečenja postvakcinalnih poremećaja i moje osećanje bespomoćnosti je počelo postepeno da nestaje. Metoda koju je opisao bila je jednostavna i laka za upotrebu i za lečenje i za prevenciju da ne nastanu štetni efekti vakcina.

Dr Jean Elminger u svojoj knjizi La medecine retrouvee izjavljuje da:

 1. vakcinacija se sprovodi prerano;
 2. previše vakcina se daje zajedno;
 3. vakcinacija se vrši prečesto; i
 4. koriste se vakcine kultivisane na životinjskim proteinima, koje sadrže i hemijske aditive koji mogu izazvati alergije.

Jasno je da se protiv ovih situacija može preduzeti neka vrsta preventivne akcije.

Stekao sam naviku da se raspitujem o istoriji vakcinacije kod svakog deteta koje sam lečio i zahvalna majka bi često uzvikivala: „To je ono što sam uvek govorila, ali niko mi ne bi verovao (da se dete razbolelo posle vakcine); rekli su da te pritužbe ne mogu imati nikakve veze sa vakcinacijom. “

Čini se da vakcine imaju više neželjenih efekata nego što se do sada prihvatalo. Moramo se podsetiti da se sastojci vakcine generalno sastoje od oslabljenih, mrtvih ili podeljenih klica ili toksina sa njihovim aditivima, u kojima se primećuju nečistoće (aluminijum fosfat, aluminijum hidroksid, neomicin, tiomersal (jedinjenje žive), formaldehid, 2-fenoksietanol, pileći protein).

Moja diskusija će pokazati da vakcinacije mogu biti odgovorne za akutne i hronične zdravstvene probleme kod dece (i odraslih).

OSNOVNI OPIS ‘POSTVAKCINACIONOG SINDROMA’

Štetni efekti vakcina ili simptomi ujedinjeni u ovom postvakcinalnom sindromu potiču iz dva izvora.

S jedne strane, veliki broj ovih simptoma se često navodi u literaturi kao simptomi nakon vakcinacije; ostali simptomi nakon vakcinaceije su moja zapažanja. U ovom kontekstu mora se naglasiti da je svaki simptom koji se manifestuje nakon vakcinacije i nestaje tek nakon tretmana potenciranom vakcinom uzrokovan dotičnom vakcinom.

Postvakcinalni sindrom se može podeliti na akutni i hronični sindrom.

Glavni simptomi akutnog sindroma su: groznica, konvulzije, rasejanost, encefalitis i/ili meningitis, otečeni udovi oko tačke inokulacije, veliki kašalj, bronhitis, dijareja, prekomerna pospanost, čest i neutešan plač, prodoran i srceparajući vrisak, nesvestica/šok, upala pluća, smrt, smrt u krevetiću – pošto su Japanci odložili vakcinaciju protiv velikog kašlja na dve godine, smrtni slučajevi u krevetićima su praktično izbrisani u Japanu.

Pažljivim proučavanjem i beleženjem slučajeva dolazimo do sledećeg kataloga hroničnih simptoma posle vakcinacije: prehlada, ćilibarna ili zelena sluz, upaljene oči, gubitak kontakta očima, žmurenje, zapaljenje srednjeg uva, bronhitis, iskašljavanje, kašalj, astma , ekcem, alergije, zapaljenje zglobova, umor i nedostatak snage, preterana žeđ, dijabetes, dijareja, zatvor, glavobolja, poremećen san sa periodima buđenja i plača, epilepsija, ukočenost leđa, grčevi u mišićima, vrtoglavica, nedostatak koncentracije, gubitak pamćenja, poremećaji u rastu, nedostatak koordinacije, poremećeni razvoj, problemi u ponašanju kao što su nervoza, agresivnost, iritacija, neraspoloženje, emocionalna neravnoteža, konfuzija, gubitak snage volje, mentalna tromost.

Ova lista mora da bude nepotpuna jer simptomi bolesti posle vakcinacije mogu biti izuzetno raznoliki. Dijagnoza se ne zasniva toliko na stvarnom simptomu koliko na trenutku njegovog pojavljivanja nakon primljene vakcine.

Da bi se dodatno pogoršala komplikacija, nije moguće pripisati određene pojedinačne simptome Postvakcinalnog sindroma posebno DKTP (Difterija, Veliki kašalj, Tifus, Polio) ili DTP vakcini (Difterija, Veliki kašalj, Tifus), druge MMR-vakcini, a treće HIB vakcini (vakcina za Hepatitis B). U praksi se mora prihvatiti da svaka vakcina može biti odgovorna za nekoliko navedenih simptoma, kao i za dodatne simptome koji nisu pomenuti.

Takođe ne postoji jasna granica između akutnih i hroničnih tegoba jer su akutna stanja često početak hronične patnje.

Činjenica da neko dete nije odmah pokazalo direktnu ili akutnu reakciju na vakcinaciju ne isključuje nužno mogućnost da je vakcina uzrok hroničnih tegoba u budućnosti. Ove tegobe obično postaju jasne tek nakon što prođe jedna, dve ili čak više nedelja, a odbacivanje dijagnoze Postvakcinalnog Sindroma u hroničnim slučajevima zbog vremenskog intervala između uzroka (vakcinacije) i pojave stanja je suštinski pogrešno.

Često se tek nakon druge, treće ili četvrte primene vakcine iznenada javljaju problemi kod deteta i pokazuju štetni efekti vakcina.

Sweden bitter - originalni Šveden biter

HOMEOPATSKA METODA UKLANJANJA POSLEDICA VAKCINE

Dijagnoza, lečenje i prevencija se sprovode prema homeopatskoj metodi. Stoga je neophodno osnovno poznavanje homeopatije. Homeopatiju je otkrio i objavio širom sveta pre 200 godina nemac i naučnik Samjuel Haneman.

Principi homeopatije su zasnovani na zakonu sličnosti, što znači da pacijente treba lečiti lekovima koji kod zdravih osoba izazivaju simptome slične onima prisutnim kod pacijenata. Ovakva svojstva lekova su objavljena u knjizi homeopatskih lekova Materia medica.

Homeopatski lek deluje na duboko ukorenjeni energetski poremećaj koji je uzrok nastalih tegoba. Biće jasno da tegobe mogu postati hronične samo ako je ubrizgana supstanca – ovde ograničavam svoje argumente na probleme povezane sa vakcinacijom – izazvala takav energetski poremećaj ili direktno oštetila tkivo. Ubrizgana supstanca se brzo izlučuje iz tela ali može biti uzrok kontinuiranih poremećaja samo kada je tkivo oštećeno. Hronična stanja povezana sa PVS-om su stoga uglavnom zasnovana na energetskim poremećajima.

Materijalni lekovi su previše grubo strukturisani da bi direktno delovali na energetski poremećaj kod čoveka. Homeopatske metode lečenja stoga koriste jako razblažene i potencirane lekove.

Naša polazna tačka za lečenje Postvakcinalnog sindroma je razblaživanje vakcine jedan prema sto u čistoj vodi, snažno promućkano 100 puta (potencirano). Ovo daje 1C potenciju. Jedan deo se zatim pomeša sa 99 delova vode i potencira 100 puta da bi se proizvela potentnost 2C. Ako više puta koristimo istu bočicu, metod sa jednim staklom, govorimo o Korsakovskoj ili K-potenciji.

Ako koristimo zasebnu bočicu za svako razblaživanje, metod sa više čaša, mi se odnosimo na centezimalnu Hanemanovu potenciju, ili CH ili C potenciju. Izvođenjem ove procedure 30 puta dobijamo 30C ili 30K.

Za potpuno iskorenjivanje bolesti često je potrebno primeniti lekove različitih energetskih nivoa – potencija. Što je veća moć, to je finija struktura leka. Eksperimentalno je pokazano da određeni nivoi potencije homeopatskih lekova vode do najboljih rezultata, tako da smo godinama uzastopno koristili 30C, 200C, 1M (1,000C) i 10M (10,000C) potencije homeopatskog leka.

Ja lično uvek koristim K-potencije iako je jednako moguće postići iste rezultate i sa C-potencijama. Kada se napravi razblaživanje jedan prema deset, a ne jedan prema sto, mislimo na decimalne ili Ks-potencije. Ks-potencije se takođe često koriste u Holandiji.

30C se može definisati kao čisto energetski lek koji je serijski razblažen trideset puta (100-30) i potenciran 30 k 100 puta (10030).

Ako je vakcina uzrok bolesti, ista vakcina u homeopatskom razblaženju (na primer DKTP 30K) je savršeno odgovarajući lek (similimum) i stoga se može primeniti i kao lek i kao dijagnostički agens.

Napomena: Autor koristi K-potencije, tako da ćete naći 30K, 200K, MK i KSMK, što odgovara potencijama 30C, 200C, 1M i 10M.

LEČENJE POSLEDICA VAKCINA

Lečenje se sprovodi homeopatski potenciranom vakcinom. Obično je najbolji metod za hronični Postvakcinalni sindrom da se ovaj lek primeni u četiri različite potencije u četiri uzastopna dana;

 • prvi dan 30C,
 • drugi dan 200C,
 • treći dan 1M i
 • četvrti dan 10M.

U svakom slučaju, oko 10 globula homeopatskog leka se unosi direktno u usta bez ikakve tečnosti za piće. Granule se potpuno rastvaraju u ustima u roku od jednog minuta.

Preporučljivo je da ne jedete, ne pijete ili ne perete zube pola sata pre ili posle ove primene kako bi se omogućilo da lek deluje bez smetnji.

Ako se postojeći simptomi bolesti pogoršaju nakon jedne od ove četiri potencije, uvek je potrebno sačekati da se reakcija završi pre nego što nastavite sa lečenjem. U takvim slučajevima se ponavlja ista potencija – ako ste dali 30C, ponovite ponovo 30C lek nakon smirivanja simptoma. Ako ste dali 1M i pojačali se simptomi, ponovite 1M.

Ova procedura se nastavlja onoliko dugo koliko je potrebno da pacijentova reakcija prestane, obično nakon jedne ili dve ponovljene doze. Serija je tada završena.

Takođe je moguće lečiti tešku reakciju na lek vodenim rastvorom od 30C. Za to se deset kuglica rastvori u pola čaše vode koja se daje, gutljaj ili kašičicu odjednom, jedan ili dva dana. Najčešća reakcija je groznica, koja ne zahteva dalje lečenje. Ako je dete ranjivo, na primer kao posledica ozbiljnih komplikacija u vezi sa vakcinom ili ako se očekuje preosetljivost, svaka potencija se može primenjivati nedeljno.

Teške reakcije na lek se na sličan način mogu lečiti nedeljnim ponavljanjima leka iste jačine (znači ne uzimaju lekovi dan za dan, nego jedna potencija nedeljno) sve dok se nikakva reakcija ne uočava jasno. Ako poremećaj nije potpuno nestao nakon tri nedelje, cela serija se može ponoviti. Jedna do tri serije su obično dovoljne.

U akutnim slučajevima tretman je u velikoj meri sličan, razlikuje se samo po tome što se prednost u akutnim slučajevima daje vodenim rastvorima od 30C ili 200C kao što je gore opisano. Ovaj rastvor se primenjuje u frekvencijiod gutljaja ili kašičice na svakih sat vremena tokom nekoliko dana; tri doze su obično dovoljne.

Čak i tamo gde postvakcinacioni sindrom traje nekoliko godina, on se ipak može uspešno lečiti, kao što pokazuje slučaj 7, gde je pacijent patio jedanaest godina, i slučaj 8 sa istorijom bolesti od 17 godina. U oba slučaja tegobe su efikasno u potpunosti izlečene.

PREVENCIJA ŠTETNIH EFEKATA VAKCINE

Homeopate su pre vakcinacije preporučivali, a ponekad i dalje rade, da se uzme homeopatski lek Thuja 30C. Lično, imao sam negativna iskustva sa ovom procedurom i nikada nisam mogao da potvrdim njegovu efikasnost.

Pedijatar Dr Ivon Perne preporučivala je Thuja 30C roditeljima sve dece koju je vakcinisala tokom nekoliko godina. Kada je prešla na preventivnu upotrebu potenciranih vakcina razlika u rezultatima je bila neosporna bolja.

Bilo je očigledno manje neželjenih efekata vakcinacije ovom novom metodom. U stvari, energetski nivo postaje zaštićen tako da ga više ne može poremetiti vakcina. Organizam je kao da je upozoren na približavanje „veštačkih“ bolesti i stoga može bolje da održava ravnotežu. Mora se imati na umu da hronične tegobe mogu nastati samo zato što su poremećeni dublji nivoi naše energije.

Postupak preventivnog davanja homeopatskog leka protiv stvaranja štetnih pojava vakcina je sledeći:

 • dva dana pre vakcinacije dati potenciranu vakcinu (npr. DKTP) na 200C, oko 10 malih granula (globula), i ponoviti posle vakcinacije, istog dana. Granule su od laktoze i brzo se apsorbuju u ustima.
 • Ako za sada nema dalje vakcinacije, dobra je ideja da se homeopatski potencirana vakcina primeni mesec dana kasnije u povećanim potencijama od 30C, 200C, 1M i 10M u četiri uzastopna dana kako bi se ispravili eventualni poremećaji u dubljem energetskom nivou.
 • Ako se, što se nikako ne može potpuno isključiti, i pored ovih preventivnih mera ipak jave komplikacije, preporučuje se da se u akutnoj fazi tri dana daje rastvor u vodi od 200C i da se cela serija ponovi nekoliko nedelja kasnije.

Dr Tinus Smits

Izvor: www.post-vaccination-syndrome.com

VAŽNO UPOZORENJE! Tekst je samo informativnog karaktera i ne podstičemo vas da se lečite sami. Homeopatski potencirana vakcina je homeopatski lek koji se negde može kupiti i u slobodnoj prodaji ali upozoravamo da se niko ne leči napamet i na svoju ruku bez vodjstva iskusnog homeopate. Dva su osnovna razloga za to, prvo homeopata mora da odredi da li nekome treba homeopatski lek protiv vakcine a drugo, mnogo važnije, pri davanju takvog homeopatskog leka mogu se desiti agravacije – pogoršanje postojeće bolesti, koje neko ko nije homeopata ne zna i ne može da zaustavi.