USLUGA POTROŠAČIMA

Jedna od najvažnijih izmena koju je doneo novi Zakon o zaštiti potrošača jeste uvođenje registra „Ne zovi“, usmerenog protiv nasrtljivih trgovaca.

Vest da će potrošače ubuduće zakon štititi od prodavaca koji su robu promovisali i prodavali preko telefona izazvala je posebnu pažnju, međutim ovaj sistem „Ne zovi“ još nije uspostavljen.

ne zovi

Da podsetimo, zakon, zabranjuje direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka građana, jer je do sada bilo velikih problema s telemarketingom i uznemiravanjem kupaca.

Svi građani koji ne žele da dobijaju ovakve pozive moći će da popune obrazac kod operatera mobilne ili fiksne telefonije i prijave se u registar „Ne zovi”. Brojevi bi onda trebalo da budu prosleđeni Ratelu, koji će na svom sajtu objavljivati listu telefonskih brojeva vlasnika koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju. Prodavci koji se ne budu obazirali na podatke u registru rizikovaće plaćanje kazne.

Kako objašnjava Višnja Rakić, pomoćnik ministra trgovine za potrošače međuresorna radna grupa je izradila nacrt ovog akta, međutim zbog složenog tehničkog aspekta funkcionisanja ovog registra, on još uvek nije donet.

– Predviđeno je da se, kada se za to steknu tehnički uslovi (RATEL završi poslove vezane za izradu softvera i povezivanje sa operatorima elektronskih komunikacija), odmah krene u punu primenu ovog registra. Krajnji rok za implementaciju registra je septembar 2023. godine – kaže Rakić.

U zakonu se navodi da je „zabranjeno upućivati pozive ili poruke telefonom potrošačima čiji su telefonski brojevi upisani u registar potrošača koji ne žele da primaju pozive i poruke u okviru promocije ili prodaje telefonom”.

Registar će biti vođen pri regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije i sadržaće ime i prezime potrošača, jedinstveni matični broj, broj telefona, datum upisa u registar i informaciju da su i dalje na snazi ili opozvane prethodno date saglasnosti za prijem poziva ili poruka u okviru promocije i prodaje telefonom.

Operater je dužan da upiše ili ispiše podatke u roku od sedam dana od dana prijema zahteva potrošača.

Izvor: Politika.rs