DEŠAVANJA NA 19. JANUAR

Javio Se Gospod svetu na Bogojavljenje i da bismo Ga ugledali, treba pre svega, da očistimo svoju dušu pokajanjem, da ispravimo svoj život dobrim delima.

Kada neka važna, uticajna, poznata ili prosto voljena ličnost dolazi u neki grad, prvo u čemu se sastoji priprema za susret sa tim čovekom, i kako se izražava ljubav, poštovanje i počast, je način na koji ljudi pripremaju uvaženom gostu put, prilaz mestu dolaska. To se tiče i predstavnika vlasti, i važnih zvanica: careva, knezova — svakog čoveka, kome oni koji dočekuju žele da iskažu poštovanje. Ljudi vrlo marljivo pripremaju pristup mestu gde treba da dođe uticajni gost.

na bogojavljenje

U naše vreme, ukrašavaju se putevi, aktiviraju se službe koje hitno popravljaju sve kvarovi, uklanjaju jame. Pre, kada se neki vladar spremao za put u stranu zemlju, čitav tim njegovih slugu išao je pred njim, kako bi mu pripremio put. I do danas se u ljudskoj praksi isto dešava. Kada jedna glava države posećuje drugu, pred susretom poglavara, dolazi cela grupa diplomata koji pripremaju sve, dogovaraju se, uklanjaju prepreke i kvarove.

Danas nas jevanđelist Marko podseća na to šta se događalo pre nego što se Gospod javio svetu, pre nego što je izašao na propoved. Javio se Anđeo u pustinji, koji mu je pripremio put, — Jovan Preteča (vidi: Mr. 1, 2). Danas smo čitali i vrlo važne reči proroka Isaije koje se tiču Jovana Preteče: Pripremite put Gospodnji, poravnite staze Njegove (Mr. 1, 3; vidi: Is. 40,3). Puniji citat navodi jevanđelist Luka. Jovan Preteča je bio glas vapijućeg u pustinji: pripravite put Gospodnji; poravnite staze njegove; Svaka dolina neka se ispuni i svaka gora i svaki breg neka se slegnu; i što je krivo neka bude pravo i neravnine na putevima neka budu glatke (Lk. 3, 4–5).

Ovaj priziv se odnosi na svakog od nas. Put našeg života treba da se ispravi. Gresi, oštećenja i brazde naše duše, treba da se ispune blagodaću Svetog Duha. Gore i uzvišenja naše gordosti treba da se slegnu, da se umanje pred Gospodom, a oštećenja i praznine koje nisu ispunjene blagodaću i dobrim delima, treba njima da se napune. Kao što neravnine na zemlji treba da budu glatke, tako i naša duša treba da bude pripremljena za susret velikog Gosta, i Spasitelja, i Mesije — Cara Slave Gospoda našeg Isusa Hrista.

Bez ovoga je nemoguće primiti i u punoj meri naslediti blagodat Carstva Nebeskog, nemoguće je pustiti u svoju dušu Ovog Božanskog Gosta. Kada pozivamo prijatelje, rođake u svoj dom, mi smo poput slugu, o kojima smo govorili. Trudimo se da zavedemo red, i dočekamo s ljubavlju gosta. Prvo sa čime se susreće gost, je ulaz u naš dom. Čudno bi bilo, ako bismo uzeli kantu za đubre bacili je pred noge ovom čoveku. To bi bilo poniženje, i on ne bi ni ušao u naš dom.

Tako, pripremajući se za susret sa Gospodom, svaki put treba da Mu prokrčimo put u naše srce, u našu dušu, da Ga ne bismo ponizili, već da Ga primimo sa pokajanjem i ljubavlju.

Pokajanje i jeste put ispravljanja našeg života, poravnjanje onih brda, praznina i jaruga. Propovednik tog pokajanja bio je prorok i Preteča Gospodnji Jovan. Krstio je mnoge ljude u pokajanju na vidljivi način. Ljudima je tada bilo lakše da to prihvate, spoznaju pokajanje za svoje grehe, da bi se susreli sa Mesijom. Bez toga je nemoguće.

Tako i mi, bez pokajanja i ispravljanja, bez truda i ljubavi, ne možemo se susresti sa Gospodom Isusom Hristom.

To je ono najvažnije što nam Crkva na ovaj dan govori. Možemo se napojiti vode, osvećene u crkvi, možemo se čak pogruziti rupu u jezeru, ali to nije dovoljno. To je samo slika pokajanja. Istinski susret sa Hristom, kada se On pojavljuje na svet bio je na praznik Krštenja. Ujedno i praznik Bogojavljenja. Javio Se Gospod svetu, i da bismo Ga ugledali, treba pre svega, da očistimo svoju dušu pokajanjem, da ispravimo svoj život dobrim delima. Delima ljubavi, milosrđa. Tako, kako je Jovan Preteča savetovao prostim ljudima koji su ga okruživali. Davao je proste savete: ne kradi, ne ponižavaj, deli ono što imaš, ne traži više od onoga što ti treba, ne kleveći (vidi: Lk. 3, 10–14). Proste, a u isto vreme duboke i spasonosne reči.

Neka bi Gospod dao da ispravimo duše naše, da pripremimo put za Gospoda, za susret sa Njim u ove svete i spasonosne dane za sve nas.

Amin.

Izvor: Pravoslavie.ru    na Bogojavljenje