OPOMENA

opomena

Čuj, reći ću ti svoju tajnu:
ne ostavljaj me nikad samu
kad neko svira.

Mogu mi se učiniti
duboke i meke
oči neke
sasvim obične.

Može mi se učiniti
da tonem u zvuke,
pa ću ruke
svakom pružiti.

Može mi se učiniti
lepo i slatko
voleti kratko,
za jedan dan.

Ili mogu kom reći u tome
času čudesno sjajnu,
predragu mi tajnu:
koliko te volim.

O, ne ostavljaj me nikad samu
kad neko svira.

Učiniće mi se: negde u šumi
ponovo sve moje suze teku
kroz samonikle neke česme.

Učiniće mi se: crn leptir jedan
po teškoj vodi krilom šara
što nekad neko reći mi ne sme.

Učiniće mi se: negde kroz tamu
neko peva, i gorkim cvetom
krvavog srca u ranu dira.

O, ne ostavljaj me nikad samu,
nikad samu,
kad neko svira.