RAZMENA INFORMACIJA

Svake godine u Srbiji od raka oboli više od 41.000 ljudi, a premine oko 20.000. Može li u toj borbi da pomogne digitalizacija i posebno telemedicina?

Na Klinici za hematologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije zbrinjavaju se pacijenti koji imaju hematološke malignitete, ali i druga oboljenja krvi. Klinika već dve godine primenjuje tehniku koja se naziva telemedicina.

telemedicina

Direktor ove ustanove, docent dr Darko Antić objašnjava da je u pitanju skup različitih načina na koje se, između pacijenata i lekara, razmenjuju informacije koje se tiču zdravlja pacijenata ali i edukacije lekara.

„Informacije se razmenjuju pomoću različitih mreža, pomoću interneta. Koriste se različiti servisi, aplikacije i platforme“, precizirao je dr Antić.

Kovid je ubrzao uvođenje telemedicine na Klinici za hematologiju jer su u pitanju pacijenti sa ugroženim imunitetom koje je potrebno zaštititi od infekcija.

Dr Antić ističe da se pacijenti obraćaju putem platforme na kojoj pišu, iznose tegobe, prilože svoje rezultate.

„Sam sistem nama omogućava da vidimo koji je pacijent hitan, a kod koga je potrebna redovna kontrola“, navodi dr Antić dodajući da postoji nekoliko opcija kada pacijenti mogu da pišu.

Sistem je tako osmišljen, naglašava dr Antić, da na osnovu određenog broja pitanja klasifikuje pacijente: „Crvena boja označava da je pacijent hitan i da smo obavezni da odgovorimo u roku od 24 sata. Postoji i narandžasti stepen hitnosti i zeleni za redovne kontrole“.

Na ovaj način omogućeno je i lekarima iz sekundarnih centara da se obrate Klinici za hematologiju i dobiju konzilijarno mišljenje.

Upotrebom telemedicine pacijenti se štite od infekcija, ali se i nepotrebni dolasci na kliniku svode na najmanju moguću meru.

„Protekle dve godine posvetili smo digitalizaciji, a narednu godinu smo planirali da bude godina gostovanja stručnjaka iz sveta“, istakao je dr Antić.

Izvor: RTS