U telu orke otkriveni su visokotoksični i kancerogeni preparati, koji mogu da utiču na reprodukciju, razvoj, kognitivne funkcije i nervni sistem.

Orke su sisari koji možda najviše trpe zbog zagađenja. Nedavna istraživanja utvrdila su, da je pored mnogih hemikalija u njihovom telu, nađena i hemijska supstanca koja je povezana sa toalet papirom.

orke

U telu orke nađeni su „visokotoksični i kancerogeni preparati, pa čak i insekticid diditi“.

Tim naučnika sa Univerziteta Britanske Kolumbije, Ministarstva poljoprivrede i hrane Britanske Kolumbije i Kanade za ribarstvo i okeane pronašao je hemikaliju poznatu kao 4 NP (četiri nonilfenol) u jetri i tkivima kod 12 uginulih orki.

Istraživač Huan Hose Alava istakao je da pronađene hemikalije pripadaju alkilfenolima, a oni su veoma toksični.

„Pronađeni zagađivači u telima orki mogu da utiču na reprodukciju, razvoj, kognitivne funkcije i na nervni sistem“, istakao je Alava.

Te hemikalije potiču iz kanalizacionog mulja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe ih ima i u deterdžentima i kozmetičkim proizvodima.

U telima orki pronađena je i hemikalija PFAS, koje ima u ribi, vodi za piće i ljudskoj krvi. Ta hemikalija povećava rizik od karcinoma i bolesti jetre. Naučnici misle da se ovaj zagađivač nalazi i u hrani.

Pored gubitka staništa i klimatskih promena, orke se bore i za hranu. Veliki ulov ribe ove životinje ostavlja bez hrane.

„Nedostatak kvalitetne hrane utiče na reprodukciju orki. Hemijske supstance se razmenjuju između majke i fetusa, pa je malo zdravog podmlatka“, istakla je naučnica Debora Džajls, direktorka neprofitne organizacije „Vajld orka“.

Kako je naveo istraživač Huan Hose Alava, nedostatak podataka u istraživanjima ostavlja mnogo pitanja bez odgovora.

„Zagađivači su i poliaromatični ugljovodonici koji nastaju sagorevanjem fosilnih goriva. Što više istražujemo kitove ubice, nalazimo sve više hemikalija koje je napravio čovek, a koje kroz lanac ishrane stižu i u tela predatora. Pretpostavljam da je sve ovo samo vrh ledenog brega“, istakao je Irvin Šulc, koji učestvuje u programu za zaštitu životnu sredinu.

Izvor: RTS