SUDBA PRAVEDNIH

Sveti srpski vladika Nikolaj Velimirović pominjao je stradanje srpskog naroda koje, kako on smatra, ne može da se meri ni sa jednim drugim.

…Sudba svih pravednih naroda uopšte slična je sudbi Hristovoj, no nijednog tako kao srbskog naroda.

stradanje naroda

Stradao je i veliki ruski narod, no ni za trećinu ne, koliko Srbi.

Stradali su i Grci, ali mnogo manje jer su se veštinom i koncesiranjem branili.

Krst Rumuna i Bugara bio je nesravnjeno lakši od krsta srbskoga.

U turskom carstvu Srb-Milet bio je najomrznutiji. U Austro-Ugarskoj isto tako. Zašto?

Zato što su Srbi uporno stajali za Hrista i borili se za krst časni. Zato što nisu davali mira svojim gospodarima ni živi ni mrtvi. Jer i krv mrtvih Srba vapila je Bogu i mučila savest ugnjetača.

Aj, kako su često mrtvi strašniji neprijatelju čoveku od živih…

…I svi će vas omrznuti imena mojega radi, rekao je Spasitelj svojim apostolima. To se naravno zbilo na apostolima. Ali se bukvalno zbilo i na Srbima, kao glavnim nosiocima krsta Hristova na Balkanu i u Austriji…

…Carstvo balkanskih naroda sa carstvom svete Rusije, ne Rusije neruske, komunističke, nego svete pravoslavne Rusije – može doneti celom čovečanstvu sreću i ostvariti ono mistično hiljadugodišnje carstvo, mira na zemlji, koje se pokazalo na Patmosu u viziji onome slavnom apostolu vizionaru, svetom Jovanu Evangelistu.

Jer taj milenijum još nije u istoriji sveta ostvaren.

A ono Što je suđeno od Boga, mora se ostvariti. Ko će ostvariti ako ne oni, koji su do sada bili najviše mučeni i prezirani, sečeni i gaženi, tj Sloveni i ostali pravoslavni narodi?

Rečeno je srbskom poslovicom, da na mrzanu kuća ostaje. A u ruskim narodnim pričama uvek je prezreni “glupi” Ivanuška na kraju morao spasavati svoju braću, koja su se pravila pametnija od njega.

Tako će pravoslavni Sloveni sa ostalim pravoslavnim narodima, kao mrzan i prezreni Ivanuška, spasavati obe hemisfere sveta, Istok i Zapad.

Kakvim programom?

Da li nasiljem, osvajanjem, gordošću, sebičnošću, paležnom teokratijom, svetskom autokratijom, vašarskom demokratijom?

Ne, nikako nego teodulijom, svakidašnjim programom srbskog naroda…