ŽUTA JABUKA

žuta jabuka

Šušti,
bela svila,
kaplje s krova,
mesečina…
Kad bi barem
dobra vila,
spustila me do tvog oka…
ej!

Razlila se
šminka plava
moja lutka
noćas spava,
na postelji od
damasta
čija li si noćas
nevesta?

Iz rđavog starog
oluka…
Noćas lije
kiša najjača
da si tu,
pa da zaspim
ovako se noću
kasnim, i
o tebi,
puno razmišljam…

Sto svirača
jedna pesma
sto splavova
rukom veslam
preko mora
tebi moram,
na jastuku
žuta jabuka…