JAPANSKI

japanski

Srušiše se snovi moji.
Upitah Te kad se vidimo prvi put,
mogu li Te zagrliti i poljubiti.
– Ne! – reče Ti.

Samo ćemo se rukovati prijateljski.
Ne izdržah prijedlog dati,
zašto ne po japanski
jedno drugom nakloniti.