KOLONIJA – ŠTA TO BEŠE?

Kolonije su zemlje koje vojno okupiraju kolonizatori i iz te zemlje izvlače sva bogatstva koje one poseduju…

U nekoj zemlji, koju su jedni zvali Tamo Vamo, a neki drugi Oću Neću, živeli ustaljenim načinom života muž i žena i imali radoznalog sina Pericu.

kolonija

Jednog običnog dana dođe zadihani Perica iz škole i odmah svrata:

-Tata, tata, a šta je to kolonija?

Otac se najpre zbuni, iznenađen tim pitanjem, ali se brzo pribra, pa on priupita sina:

– Uče li vas išta u toj školi? Što ne pitaš nastavnika istorije?

– Pa baš danas je nešto drobio o kolonijalizmu i o kolonijama, ali meni se u glavi sve pobrkalo: i Afrika, i Južna Amerika, i Španija, i Portugalija, i Francuska, i Engleska,.. – odgovori Perica.

Naravno, da pomogne sinu, otac je na najjednostavniji, i detetu najprihvatljiviji način, objasnio:

– Kolonije su zemlje koje vojno okupiraju kolonizatori i iz te zemlje izvlače sva bogatstva koje one poseduju.

Uto se javi mati:

– E moj sine, tvoj tata živi u prošlosti i priča ono što mu kažu na partijskom sastanku. Danas je kolonija, sine, zemlja u kojoj oni koji su na vlasti preko noći postaju bogataši, ili tajkuni, kako ih još zovu, a državna blaga budzašto daju strancima, pa onda kupujemo svoju naftu, svoju vodu, svoju pamet…

– Ajde za naftu i ostalo, to još mogu da razumem, ali kako svoju pamet da kupujemo? – priupita Perica, a mati mu pojasni:

– Mi ulažemo mnogo truda i para da iškolujemo omladinu, a onda najbolji inženjeri, lekari, doktori nauka, i stručnjaci drugih profila, odlaze preko grane, trbuhom za kruhom. Kasnije nam stranci prodaju njihova ostvarenja, koja su postigli u inostranstvu. E tako mi, sine, kupujemo sopstvenu pamet.