JEDNA JE BILJANA

jedna je biljana

Jedna je Biljana,
koja u ljubav ne vjeruje,
svu ljepotu svoje Zemlje Makedonije
zatočila u svojim prelijepim očima.

Jedna je Biljana
ljubavna mi rana,
boli me danima.

To što mi čini Biljana
danima,
noćima,
na tragu je ljubavnoga zločina.