NAŠI PRECI NA KRFU

Mnogi nisu obratili pažnju, ali na mauzoleju na ostrvu Vidu i dalje stoji grb Kraljevine Jugoslavije.

Srbi istoriju tumače prema aktuelnoj potrebi. Proizvoljno donosimo zaključke i možda je to uzrok večitih srpskih zabluda i podela. Čini se da stojimo u mestu, a o promašajima 20. veka da ne govorimo.

naši preci

Zbog svega toga ne čudi da, neki bi rekli, naši najbolji preci počivaju pod znamenjem drugih naroda. Da stvar bude još neverovatnija, pod tim znamenjem su stradale stotine hiljada Srba.

Mnogi nisu obratili pažnju, ali na mauzoleju na ostrvu Vidu i dalje stoji grb Kraljevine Jugoslavije. Na štitu, na grudima dvoglavog orla, prikazani su srpski grb sa ocilima, hrvatska šahovnica i zvezde celjskih grofova.

Ustaška šahovnica

Šahovnica na grbu datira od pre Drugog svetskog rata, što znači da ona počinje belim poljima u uglovima. To je šahovnica pod kojom su ustaše počinile zločine nad Srbima. Zbog toga je nakon Drugog svetskog rata rata zamenjen raspored polja u šahovnici, tako da ona sada počinje crvenim poljima.

Nije pitanje samo belih i crvenih polja već i same šahovnice. U Hrvatskoj su tokom i nakon poslednjeg rata obrisali svaki trag zajedničkog života. Srbi su sa 17 odsto populacije 1921. godine, spali na 3,2 odsto stanovnika Hrvatske. U realnosti je  taj broj znatno manji jer su mnogi Srbi uzeli hrvatske pasoše, ali tamo ne žive. Ni danas u nekim delovima te zemlje nije popularno biti Srbin. Čak ni na letovanju.

Oni su odbacili Jugoslaviju

Postavlja se moralno pitanje. Da li oni koji su bojevali na Kumanovu, Bregalnici, Ceru, Kolubaru, prošli golgotu Albanije i sahranjeni u  Plavoj grobnici, zaslužuju da počivaju pod šahovnicom. Njihovo stradanje uneto je u temelj države koja dva puta nije preživela iskušenja istorije. Poslednju Jugoslaviju odbacili su upravo oni čije znamenje i dalje stoji na Vidu.

Izvor: Politika.rs